Advertisement

Daha önce "milletvekili emekli aylıklarının 6500 liraya yükseltilmesi yasasında eski memurların ikramiyesi konusunda da düzenleme vardı. Eski memurların ikramiyesi işçinin kıdem tazminatına benzer düzenlendi. Artık 15 yıldan az memuriyeti olana ikramiye vermeyecekler ama umarım bunu da Anayasa Mahkemesi bir kez daha bozar" demiştik ama maalesef bozmadı

"26 Ocak 2012 Perşembe günlü 28185 sayılı Resmi Gazete'de '6270 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' yayımlandı. Bu köşeden defalarca eski memurların ikramiyesi konusunu okudunuz. Dilekçe ve dava dilekçe örneklerini aldınız ama şu anda hükümet bu konuda yeni bir düzenleme daha yaptı. Yeni düzenlemenin özeti şu: Geçmişte 15 yıldan çok memuriyet yapmış olanlar ikramiyelerini alacaklar ama 15 yıldan az olanlar alamayacak. Bu kanundan önce 15 yıldan az süresi olup dava açanlar da ikramiyelerini davayla alacaklar. 15 yıldan çok olanlar dava açmışlarsa davalarından feragat edebilirler" demiştik.
5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun 89'uncu maddesi değiştirildi. Değişiklik yasası Cumhurbaşkanı tarafından onandı, Resmi Gazete'de yayımlandı. CHP de konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götürdü ama Anayasa Mahkemesi, 8 Kasım 2012 günü yaptığı toplantıda CHP'nin iptal başvurusunu reddetti, yani yeni yasal düzenlemeyi onayladı.

KİMLER İKRAMİYE ALABİLECEK?
1- Sadece memuriyet süreleriyle Emekli Sandığı'ndan emekli olan herkese eskiden olduğu gibi ikramiye ödeyecekler.
2- Memuriyet süreleri yanında SSK, Bağ-Kur gibi başka çeşit hizmetleri olup da SSK'dan, Bağ-Kur'dan veya Emekli Sandığı'ndan emekli olanlara ise 1475 Sayılı İş Kanunu'nun esaslarına göre emekli aylığı ödeyecekler.
Yani;
a-15 yıldan fazla memuriyet süreleri varsa,
b-15 yıldan az memuriyeti olmakla birlikte;
■ Memuriyet hizmeti evlenme sebebiyle ve nikâh tarihinden itibaren 1 yıl içinde sona ermişse,
■ Memuriyet hizmeti askere gitme sebebiyle bitmiş ama askerden sonra tekrar memuriyete dönülmemişse,
SSK'dan, Bağ-Kur'dan, Banka-Borsa emekli sandıklarından, TC Emekli Sandığı'ndan emekli olunursa ikramiye ödenecek.
■ Ödenecek ikramiye emekli olunan yılın katsayılarıyla hesaplanacak.
■ 30 yıldan çok memuriyet süresine ikramiye ödenmeyecek.

DAVA AÇANLAR NE OLACAK?
15 yıldan çok hizmeti olup da dava açanlar isterlerse davadan vazgeçip ikramiyelerini alabilirler. 15 yıldan az hizmeti olanlar ise kesinlikle davalarına devam etsinler. Bu davalardan büyük çoğunluğunu yerel idare mahkemeleri kabul ediyorlar ve dava açanlar ikramiyelerini alıyorlar ama güncel rakamlardan değil, emekli oldukları yılın rakamlarından ikramiye ödeniyor. Davalarını kazananlardan güncel olmasını isteyenler de konuyu temyiz-itiraz konusu yapıp duruma göre Bölge İdare Mahkemesi'ne veya Danıştay'a götürebilirler. Ben götürmelerini tavsiye ederim. Öte yandan çok az da olsa yerel idare mahkemelerince davaları reddedilenler de mutlaka itiraz-temyiz etsinler. Dilekçe örneğini de http://www.alitezel.com/index.php ?sid=yazi&id=5513 linkinden alabilirler.

DAVA AÇMAYANLAR NE OLACAK?
15 yıldan çok hizmeti olup da dava açmayanlardan 8.9.1999 gününden sonra SGK'dan istifa etmiş olanlar emekli iseler dilekçelerini verip SGK'dan emekli oldukları yıla göre ikramiyelerini alabilirler. Güncel alamazlar. Emekli değillerse de emekli olunca ikramiyelerini davasız alırlar. 15 yıldan az hizmeti olanların artık davayla ikramiye alma yolu Anayasa Mahkemesi'nin son kararıyla kapandı.