Advertisement

İlk işe giriş tarihim 1978 Ocak ayı olup 1981 Ocak'ına kadar çalıştım. Prim ödeme gün sayımı tamamlayıp emekli olmak adına 2005 Temmuz'unda asgari ücretten tekrar SSK'lı oldum. Emekli maaşımın nasıl hesaplandığını bilmediğimden 622.68 lira tutan aylığım doğru mudur? Leyla Cerid
Leyla Hanım, doğum yaptınız mı bilmiyorum ama genelde geçmiş yıllarda kızken çalışmaya başlayan kadınlar genelde evlenince veya çocuk doğurunca işi bırakırlar. Sanırım siz de 1978-1981 arasında bekârken çalıştınız ve sonra evlenip çocuk sahibi olunca da çalışmaya son verdiniz. Şayet bu doğruysa emekliliğiniz için gereken 3600 günü tamamlamak için 2005 Temmuz'unda işe girmek yerine geçmiş yıllarda (1999 öncesindeki) var olan doğumlar için borçlanma yapıp emekli olsaydınız daha yüksek emekli aylığıyla emekli olurdunuz. Zira, gerek 8.9.1999 günü çıkarılan 4447 sayılı Kanun gerekse 1.10.2008 günü yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanun gereğince 2000 yılı ve sonrasında asgari ücret veya buna yakın ücretlerden prim ödeyenlerin ileride alacakları emekli aylığı her prim ödedikleri ay 2 lira düşmektedir. Bu sebeple emekli aylığınız 622 lira olarak çıkmış.


Abin 2008'den sonra ölseydi annene aylık verirlerdi

Ali Bey, dul annem, babam rahmetli olduğu için emekli maaşı alıyor. Maalesef abimi de 2007 yılında kaybettik. Abim bekârdı. Acaba annem abimin emekli maaşını da alabilir mi? Ahmet Turgut
Ahmet Bey, abiniz son yasa olan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun yürürlük tarihi olan 1.10.2008 gününden önce vefat etmiş. O tarihteki 506 sayılı Kanun'un 69. maddesi, "Sigortalının ölümü tarihinde eşine ve çocuklarına bağlanması gereken aylıkların toplamı, sigortalıya ait aylıktan aşağı olursa, artanı, eşit hisseler halinde, sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi çalışmayan veya 2022 sayılı Kanun'a göre bağlanan aylık hariç olmak üzere buralardan her ne ad altında olursa olsun gelir veya aylık almayan ana ve babasına aylık olarak verilir. Ancak, bunların her birinin hissesi sigortalıya ait aylığın % 25'ini geçemez" diyordu. Yani yasa annen, babandan dul aylığı aldığı için abinden de maaş almaya imkân vermiyordu. 1.10.2008 günü bu madde değişti. Buna göre, abin bu yasadan önce öldüğünden SGK annene, oğlundan maaş bağlamaz. Ancak dava edilip eşitlik ilkesine aykırı düzenleme olduğundan (annenin aldığı dul aylığı 673.30 liradan az ise) konu Anayasa Mahkemesi'ne götürülür ve madde kaldırtılırsa annen oğlundan aylık alabilir.