Advertisement

TIPKI SSK emeklilerinin aylık hesaplanmasında olduğu gibi, 1978 yılından 2000 yılına kadar Bağ-Kur ve memurlar için memur maaş katsayısıyla belli edilen bir emekli aylığı sistemi vardı. 08.09.1999 günü Resmi Gazete'de yayımlanan 4447 sayılı kanunla 2000 yılından itibaren SSK ve Bağ-Kur çalışanlarının emekli aylığının hesaplanmasında, memur maaş katsayısının kullanılmasına son verildi.
TBMM, 25 Ağustos 1999 günü 64 ana madde ve 9 geçici madde olmak üzere 73 maddeyi kabul etti. Kanun 08.09.1999 günü 4447 sayılı kanun olarak Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kanunla, Bağ-Kur emeklilerinin alacağı emekli aylığını belli eden basamakların gelir tutarlarının hesaplanmasında memur maaş katsayısının kullanılmasına son verildi.
Bunun yerine basamak gelirlerinin TÜFE ve GH (Gelişme Hızı) oranında artırılması kararlaştırıldı. Aylık hesabında TÜFE ve GH dikkate alınırken, emekli aylıklarında sadece TÜFE oranının dikkate alınması kanunlaştırıldı. Hangi basamaktaki Bağ-Kur'lunun ne kadar aylık alacağını belli eden 24 basamaklı tablodaki rakamların 4447 sayılı kanun gereğince 1 Nisan 2000 gününden itibaren her yıl nisan ayında bir önceki yılın TÜFE (enflasyon) oranı ve bir önceki yılın gelişme hızı oranı kadar artırılması gerekiyordu.

YASAYA RAĞMEN % 25 ARTIŞ OLDU
Mesela, 2000 yılı nisan ayında, bir önceki 1999 yılının enflasyon oranı (yüzde 68.8) ve 1999 yılının büyüme oranı kadar artırılması gerekiyordu. Yasa bunu dediği halde Bakanlar Kurulu kararıyla "Bağ-Kur emeklileri fazla emekli aylığı almasın" diye yasaya rağmen sadece yüzde 25 oranında artış yapıldı.
AK Parti hükümeti de benzer uygulamalarla Bağ-Kur basamak gelirlerini, yani Bağ-Kur emekli aylığını belirleyen rakamları, bırakın hem enflasyon hem de gelişme hızı oranları kadar artırmayı enflasyon oranı kadar bile artırmadı. Bu sebeple de Bağ-Kur'luların alacakları, emekli aylıkları, 2000 yılı nisan ayından itibaren olması gerekenden az artırıldı.
Öte yandan, sadece Bağ-Kur emeklileri değil 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar için de basamak gelirleri yasal olarak artırılmadığı için düşük hesaplandı. Bağ-Kur emekli aylığı basamağa rağmen farklıdır. Bağ-Kur basamak gelirleri yasal olarak artırılmadığı için aynı basamaktan aynı prim ödeme süresiyle emekli olan Bağ-Kur'luların bile emekli aylıkları farklıdır. Özellikle de 2000 yılından beri Bağ-Kur'da eşitler arasında adaletsizlik var ve yıllar geçtikçe bu adaletsizlik farkı gittikçe büyümektedir. Bu sebeple Bağ-Kur emeklilerinin de tamamı için intibak şarttır ve haklarıdır. Oysa sadece 1 Nisan 2002 ile 30 Haziran 2002 tarihleri arasında emekli olan 12 bin dolayında Bağ-Kur emeklisine bu hak tanınıyor.

SÜRE UZADIKÇA FARK ARTIYOR
Özellikle kendilerine süper emekli denen Üst Gösterge Tablosu'ndan emekli edilen kişilerde had safhaya ulaşan ama tüm SSK emeklileriyle 2000 sonrası Bağ-Kur emeklilerinin emekli aylıklarının eşitleri arasında farklılık meydana getirmesine sebep olan ana uygulama, emekli olanlara sadece TÜFE oranı kadar zam yapılmasıdır.
Emeklilere (SSK ve Bağ-Kur) ülkenin gelişme (büyüme) hızı oranından fark verilmemektedir. Bu da emekli olunan yılla bugün arasındaki süre uzadıkça emekli aylıklarının reel olarak gerilemesine neden olmaktadır. Yani SSK'daki eşitler arasındaki farklılığının esas nedeni ilk defa aylık bağlanırken emekli olduğu yıla kadarki 'gelişme hızı' (GH) uygulanması ama emekli aylığı bağlandıktan sonra 'gelişme hızı'nın emekli aylığına yansıtılmamasıdır.