Advertisement

Teşvikler konusunu bu köşeden ele alınca, en çok mali müşavirlerden tepki geldi. Sanki "Ne uyandırıyorsun mükelleflerimizi" der gibiydi birçoğu ama mükellefler yani işverenler bu konuda daha da dertli. Çünkü para onların cebinden çıkıyor

Öncelikle bizleri aydınlatan bilgileriniz için çok teşekkürler. Habertürk'teki yazınızda bahsettiğiniz teşviklerle alakalı bir sorum olacaktı.
1 - Biz 39 sigortalısı olan bir tekstil firmasıyız. % 5 teşvikten yararlanıyoruz. Bizim mali müşavirimiz "% 5'ten yararlanan, aynı zamanda 6111 'den yararlanamaz" dedi. Bizim % 5 indirimden yararlanırken 5 kişi için 6111'den yararlanma şansımız var mı?
2- Bu kanun 1 Mart 2011 tarihinde çıkmış. Sigortalı sayısı baz alınırken 1 Mart'ta mevcut sigortalı sayısı üstünden mi hesap yapılıyor?
3- Bu 5 kişi özel bir statüde mi olmalı? Yani İŞKUR'dan gelmeli, sertifikalı olmalı gibi... Yoksa bize başvuran ve işe alınan herhangi biri olur mu? Toygar ATEŞ
Sosyal güvenlik mevzuatımızda son 10 yılda çok sayıda işveren teşviki getirildi. Dolayısıyla yararlanılan teşvik niteliğine göre, işverenin sigorta priminin ya da aynı zamanda sigortalının sigorta priminin bir bölümü veya tamamı teşvikle ilgili kurumlar tarafından ödenmektedir. Örneğin, 5 puanlık indirim tutarı Hazine tarafından, 6111 teşvik miktarı işsizlik sigortası fonundan, engelli işçi teşviki Hazine tarafından, Ar-Ge teşviki Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.

AYNI İŞÇİ İÇİN BİLE BİRDEN ÇOK TEŞVİKTEN FAYDALANABİLİRSİNİZ
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 50. maddesi kapsamı dışındaki teşviklerde öncelikle 5 puanlık indirim, sonrasında da diğer teşvik uygulanmaktadır ki bu aynı işçi için önce (asgari ücret kadarlık ücreti için) yüzde 5, sonraki ücreti için de 6111'i uygulayıp prim ödemekten kurtulabilirsiniz. Sorularınızın sırasıyla cevaplarına gelince...
1- Yüzde 5 indiriminden yararlanan 6111 teşvikinden de yararlanır. Hatta şartları tutan işçiler 6111 belge türüyle bildirilince önce 5 puan indirim uygulanır. Sonra kalan primler için 6111 teşviki uygulanır. Yani işçiye 1000 TL ücret ödeniyor ve işyerinin kısa vadeli sigorta kolları prim oranı 1.5 ise, işveren hissesi olan 200 TL primin 50 TL'si hazine, kalan 150 TL'si de İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanır.
2- Sigortalı sayısı baz alınırken kanunun yürürlüğe girdiği 2011 Mart dönemi değil, her bir işçinin işe girdiği ay baz alınarak ilgili işçinin ilave olup olmadığının hesabının yapılması gerekir.
3- 6111 sayılı teşvik, sigortalının niteliğine bağlı olarak değişmektedir. Teşvik süresi, 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan mesleki yeterlik belgesi sahipleri için 48 ay, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumu'nca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için 36 aydır. Hiçbir belgesi olmayan kadınlar ile 28 yaşından büyük erkekler için teşvik süresi 24 aydır. Belge sahibi erkekler 29 yaşın üstündeyse teşvik süresi 24 aydır. Bu kişiler işe başlamadan önce İş-Kur'a kaydettirilince teşvik süresi 6 ay daha uzamaktadır. 29 yaşından büyük olup hiçbir belgesi olmayan erkekler için teşvik süresi 6 aydır.
Bütün teşviklerin aktivasyonu e-bildirge şifresiyle yapılmaktadır. Yani SGK'ya aktivasyon başvurusu yapılmamaktadır. İşçi adına daha önce aktivasyon yapılmaması, 6111 teşvikinden yararlanılmamış olması bundan sonra yararlanmaya engel değil. Yeter ki belirlenen teşvik süresi aşılmamış olsun.
Son olarak; 6111 sayılı kanun teşviki esasında hesaplaması zor görünse de basit bir biçimde hesaplanmaktadır. Teşvik için ilave işçi olma koşulu bulunmaktadır. İlave işçi hesaplaması da şu şekilde belirlenmektedir: İşe aldığın işçinin işe girdiği tarihten önceki 6 aylık sigortalı sayısını 6'ya böl. Bu işçinin işe girdiği aydan önceki 6 ayın ortalamasıdır. Bundan sonra işçiyi işe aldığın aydan teşvikin sona ereceği aya kadar olan dönemlerde bu ortalama sayının üzerinde çalışan var ise işçi 6111 teşviki kapsamına girmektedir.