Advertisement

Ben bir firmada 2 yıldır çalışıyorum. 3 ay önce estetik çene kemiği operasyonu geçirdim. Operasyon sonucu 20 günlük bir rapor aldım. Rapor bitiş süresinde işime geri döndüm. Fakat yöneticilerimin ve yakın mesai arkadaşlarımın bana eskisi gibi davranmadıklarını hissettim. Ancak yine de işime devam ettim. Dönüşten sonra 2 aydır çalışmaya devam ediyorum. Geçen hafta (05.02.2013) şefim yanıma gelerek üst yöneticilerimin bu ay sonunda benimle çalışmak istemediklerini bana iletti. Ben de olgunlukla karşıladım. Bu ay sonunda işimi kaybedeceğim için yeni iş başvurularında bulunuyorum. Size sormak istediğim konu, iş görüşmelerine giderken mevcut işyerimden "İş görüşmesine katılacağım" diyerek izin almam doğru mudur? Bu yasal mıdır? Bu durumda aylık ücretimde bir kesinti yapılır mı? Lütfen yardım edin. İsmi Saklı
Sayın okurum, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 17. maddesi gereğince; işten çıkarılacak işçinin işyerindeki kıdemine göre işten çıkarılacağı kendisine 2, 4, 6 veya 8 hafta önce tebliğ edilmelidir. Sizin 2 yıllık kıdeminize göre 6 hafta önceden yazılı bildirim yapmaları gerekir. Bu arada işveren isterse hiç yazılı bildirim yapmadan ihbar öneli süresinin parasını peşin (ihbar tazminatı) vererek aynı gün de çıkarabilir. İşvereniniz daha doğrusu işveren vekiliniz sizi bir ay sonra işten çıkarılacağınızı ifade etmiş ama belge vermemiş. Bu geçersizdir. İşyerinde 30 veya daha çok işçi varsa sırf bu sebeple işe iade davası açıp kazanabilir ve en az 8 en fazla 12 maaş tazminata hak kazanabilirsiniz.

İHBAR SÜRESİNDE 2 SAAT İŞ ARAMA İZNİ VAR
4857 sayılı Kanun'un 27. maddesine göre; "Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. İş arama izninin süresi günde 2 saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. Ancak iş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek zorundadır.
İşveren yeni iş arama iznini vermez veya eksik kullandırırsa o süreye ilişkin ücret işçiye ödenir. İşveren, iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırırsa işçinin izin kullanarak bir çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete ilaveten, çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde yüz zamlı öder."
Şimdi işverene veya vekiline işten çıkarılmanızla ilgili yazılı ihbar tebligatını ne zaman yapacaklarını sorun. Yazılı ihbardan sonra her gün 2 saat iş aramaya gidebilirsiniz.


Vazife malulleri çalışabilir, ikinci kere emekli de olabilir

Sayın Ali Bey Emekli Sandığı'nın 5434 sayılı kanunun 45. maddesi gereği vazife malulü emekli oldum. Şu an itibarıyla özel bir üniversitede ve veya özel bir şirkette güvenlik personeli olarak çalışmaya başlayacağım. Emekli aylık maaşımdan kesilecek olan miktar ne kadardır ve hesaplaması nasıldır? İsmi Saklı
Sayın okurum, vazife malulleri özel sektörde işe girebilirler ve emekli aylıklarını da (hiç kesintisiz) almaya devam edebilirler. Özel sektörde işe girince işveren size verdiği ücretten sadece Kısa Vadeli prim kesecektir (yüzde 2 civarında) ama siz dilerseniz işverene ve SGK'ya başvurup emeklilik primi de ödetebilirsiniz. SGK'ya emeklilik primi de ödeyip ilerde ikinci kere emekli de olabilirsiniz.