Advertisement

Geçen hafta esnafla sohbetimiz esnasında, "Biz 2 milyona yakın esnafız ve vergilerimizi de ödüyoruz, ama isteklerimizi dikkate almıyorlar" dediklerinde, "Verdiğiniz vergi, sayınızla karşılaştırıldığında pek mantıklı değil. Bu sebeple sizleri kaale almıyorlardır" demiştim. Sonra da söz verip "Rakamları yayınlayacağım" demiştim. Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre ülkemizde 1 milyon 700 bin esnaf veya serbest meslek mensubu var. (2012 Ocak ayındaki sayı 1.708.617.) 2011 vergi istatistiklerine göre de 284.490.01 7.000 lira vergi tahsilatı yapılmış. Beyana tabi gelir vergisi tahsilatı ise 3.175.105.000 lira. Basit usulde gelir vergisi tahsilatı rakamı da sadece 303.080.000 lira. Buna bir de peşin vergi rakamlarını (1.440.394.000 lirayı) ekleseniz, 1 milyon 700 bin esnafın ödediği vergi, kişi başına yıllık 2893 lira, aylık 241 lira. Bir asgari ücretlinin aylık ödediği gelir vergisi (AGİ hariç) 124 lira. Sadece beyana tabi gelir vergisi rakamlarına bakarsanız da esnafın kişi başına düşen aylık gelir vergisi 155 lira.

İŞÇİ VE MEMURUN ÖDEDİĞİ VERGİ, ŞİRKET VE ESNAFIN VERDİĞİNDEN ÇOK
Rakamlardan da göreceksiniz, gelir vergisi tevkifatı yoluyla işçi-memurdan alınan vergi toplamı ise 54.996.421.000 lira. Esnafın toplam ödediği verginin de 4.918.578.000 lira olduğu göz önüne alınırsa, ücretli çalışanlar, kendi işini yapanların verdiği verginin 11 katından fazlasını ödemişler. Kurumlar vergisinde de durum aynı; koca koca holding ve şirketlerin ödediği toplam vergi 29.233.725.000 lira, yani işçi ve memurların ödediği verginin yarısı kadar.


Emeklilikte 18 yaş diye bir şey yok

Ali Bey, 1971 doğumluyum, 1985 yılında işe başladım. Facebook sayfanızdan size soru sordum, soruma bir müşavir, "Ömer Can Bey, 1971 doğumluyum ve 1985'te işe başladım diyorsunuz. Prim gününüz dolmuş ancak emekli olabilmek için 51 yaşını beklemeniz gerekiyor" dedi. Bu doğru mu? Ömer Can
Sorunuza cevap veren müşavir, yarım doktor gibi sizi emeklilikten edecek şekilde hatalı cevap vermiş. Normal emeklilik hesabında (4759 sayılı kanun gereğince) işe giriş tarihinizde kaç yaşında olduğunuz önemli değildir. 14 yaşında da olsa işe giriş tarihinize göre (23.05.1985 öncesi ise) 48 veya (24.05.1985 sonrası ise) 49 yaşında SSK'dan emekli olacaksınız. 51 yaşında değil.


Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği kalktı

Sayın Ali Bey, 26.06.2004 tarihinde yürürlüğe giren Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği, 30.12.2012 tarihinden geçerli olmak üzere kaldırılmış. Lütfen bu konuda halkı bilinçlendirir misiniz? Kimse Resmi Gazete okumuyor, kimse ben de dahil haklarımızı bilmiyoruz. Siz sözü dinlenen değerli bir insansınız. Sizden ricam, bir yerlerde bu konudan bahsetmeniz?
Zülal ÇAKIR/Makine Mühendisi
Hanımefendi, evet aynen dediğiniz gibi yeni 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası'nın 1.1.2013 günü yürürlüğe girmesiyle birlikte bahsi geçen Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği kaldırıldı. 6331 sayılı Kanun gereğince bir çırak çalıştıran bile işyerlerinin 1.1.2013 gününden itibaren mutlaka (iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı) risk değerlendirmesi yapması şart. Bunu da yeri gelmişken hatırlatalım.