Advertisement

Ali Bey, 1965 doğumluyum, 1983 yılında SSK'lı işe başladım ara ara prim ödemelerimle 1800 gün SSK var iken 2005 yılında İstanbul Belediyesi'nde sözleşmeli kadro ile işe başladım. Halen de çalışmaya devam ediyorum. Yakında yasalaşacağı öngörülen belediyelerdeki sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi konusunda kararsızım; ne yapmalıyım, hangisi doğru? Kadroya geçmem mi, sözleşmelide devam etmem mi? İsmi Saklı
Sayın okurum, verdiğiniz bilgilere göre 1983 İşe girişinizle halen devam ettiğiniz SSK'dan 5000 gün sayısıyla emekli olmayı hak etmişsiniz. Eski 1800 günlük çalışmanızdan sonra 2005 yılından beri de sözleşmeli (SSK'lı) çalışmanız toplamında hemen hemen 5000 gün tamamlanmak üzere, hatta 1983'ten sonra doğum yaptıysanız 5000 günü tamamlayacak kadar doğum borçlanması yaparsanız hemen SSK'dan emekli olma hakkını alacaksınız. Ancak bundan sonra yasa çıkar ve kadroya geçerseniz artık 5510 sayılı Kanun'un 4/C'sine tabi olacaksınız. 4/C'li olarak 3.5 yıldan çok kadroda kalırsanız emeklilik yaşınız 58 yaşa çıkacak ve ödemeniz gereken prim günü de 9000 gün olacak.

KADROYA GEÇİNCE ELİNİZE GEÇEN AYLIK DA DÜŞECEK
Gönderdiğiniz ücret bordrolarına göre, sözleşmeli olarak şu an elinize geçen 2500 lira sözleşme ücreti, eğer kadroya geçerseniz 1900 liraya düşecek. Ayrıca da mesela bugün SSK'dan emekli olsanız alacağınız emekli aylığı 1100 lira kadar olacak ama kadroya geçip, 3.5 yıldan fazla kadroda kalıp, 58 yaşında 9000 gün ile emekli olduğunuzda alacağınız emekli aylığı da (2005 yılında sözleşmeli olduğunuzdan) bugünkü rakamlarla 1200 lira gibi olacak.
Aslında durum daha vahim olup, sözleşmeliden kadroya geçenlerin emeklilik yaşı 65'e yükselecekti. SGK yayınladığı genelgeyle (2011/55) 657 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken;
5510 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı (657/4A'lı) sayılacak olanlardan, 5510 sayılı Kanun'un geçici 4'üncü maddesi kapsamında bulunmayanların kendileri, vefatları halinde de hak sahipleri hakkında 5510 sayılı Kanun'un geçici 2'nci maddesi hükmü uygulanacaktır diyerek, geçici 2'nci maddenin yönlendirmesi ile 5434 sayılı Kanun'a göre emeklilik zamanları ve emeklilik aylığı hesaplanacaktır. Tabii bunun için kadroya geçtikten sonra en az 3.5 yıl memuriyette kalmaları şarttır.
Aslında şu an veya önümüzdeki 3.5 yıl boyunca emeklilik şartlarını SSK'dan tamamlamış olanlar, artık 65 yaşında emekli olmak zorunda kalmayacaklar. Kadroya geçtikten sonra 3.5 yıldan az kadroda kalırlarsa, SSK'dan emekli olabilirler.
Kadroya geçenler 3.5 yıl dolmadan malul kalır veya vefat ederlerse, yani 5510 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalılıkları devam ederken malullük, ölüm, 5434 sayılı Kanun'a göre yaş haddinden re'sen emekli olma, süresi kanunla belirlenen vazifelere atanma veya seçilme ve bağlı oldukları kurumun kanunla değiştirilmesi hallerinde ilgililer/hak sahipleri hakkında mülga 2829 sayılı Kanunun 8'inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanarak son defa tabi oldukları sigortalılık statüleri esas alınarak işlem yapılarak, 5434 sayılı Kanun'a göre emekli aylığına hak kazanacaklardır.

1 EKİM 2008'DEN SONRA SÖZLEŞMELİ OLANLAR 65 YAŞINDA EMEKLİ OLACAKLAR
01.10.2008 gününden önce 657/4B'li veya 4924 sayılı Sözleşmeli Sağlık Personeli olmayanlar için emeklilik hakkı (hem emeklilik zamanı hem de emekli aylığı hesabı) artık 5510 sayılı Kanun'a göre hesaplanacaktır. Yani, kadroya (657/4A'ya) geçerlerse normal emeklilik için en az 3.5 yıl memur olarak çalışmak şartıyla 5510 sayılı Kanun gereğince kadın iseler 58-65, erkek iseler 60-65 yaşından önce emekli olamayacakları gibi alacakları emekli aylığı da memurlara göre çok düşük olacaktır.