Advertisement

SGK'nın 28 Şubat 2013 tarih ve 2013/11 sayılı genelgesine göre; 1.10.2008 gününe kadar olan gazeteci yıpranmasında 3600 gün olmasa da gazetecilerin hizmet cetvelinde görünen 2A ve 3A'ların dörtte biri kadar hem sigortalılık süresine ilave edilecek hem de yaştan düşülecek.
"506 sayılı kanunun mülga ek 5'inci maddesi kapsamında itibari hizmet süresine tabi olarak çalışmakta iken, kanunun 40'ıncı maddesine göre fiili hizmet süresi zammı uygulaması kapsamına alınmayanların 2008 yılı Ekim ayı başından önce geçen itibari hizmet sürelerinin değerlendirilmesinde 3600 gün prim ödeme şartı aranmayacaktır."

YENİ GELEN YIPRANMADA 3600 GÜN ŞARTI
Vekillere verilen yıpranmada sadece sarı basın kartı olan gazetecilere 1.10.2008 gününden sonraki sürelerde yıpranma hakkı geldi ve bunun 1.10.2008 günü ile 1 Mart 2013 günü arasındaki süresi arasındaki yıpranmanın parasını sarı basın kartlı gazeteci kendisi ödeyecek ama 1.10.2008 günü öncesi ve sonrasında 3600 günü tamamlamadan yaştan düşme hakkını elde edemeyecek. Yani parasını ödese de erken emeklilik hakkı olmayacak, sadece prim ödeme gün sayısı artmış olacak.
Genelgeye göre;
■ Basında 3600 günü olmayanlar:
"i) 2008 yılı Ekim ayı başından önce itibari hizmete tabi, bu tarihten sonra fiili hizmet zammı kapsamında çalışması bulunan sigortalıların toplam itibari/fiili hizmet sürelerinin 3600 günün altında olması halinde 2008 yılı Ekim ayı başına kadar olan sürede geçen itibari hizmet süresi için sigortalılık süresine eklenecek ve eklenen süre 5 yılı geçmemek üzere emeklilik yaş haddinden indirilecektir. Bunların 2008 yılı Ekim ayı başından sonra geçen süreleri için sadece gün sayılarına ilave edilip yaş haddinden indirim yapılmayacaktır...
■ Basında 3600 günü olanlar:
"2008 yılı Ekim ayı başından önce ve sonra geçen hizmetlerin en az 3600 gün olması halinde 2008 yılı Ekim ayı başından önceki itibari hizmet süreleri sigortalılık süresine eklenecek ve eklenen süre 5 yılı geçmemek üzere emeklilik yaş haddinden indirilecektir. 2008 yılı Ekim ayı başından sonra geçen süreler için hesaplanan fiili hizmet süresi zammı ise toplam prim ödeme gün sayısına ilave edilecek, ilave edilen sürenin yarısı da 3 yılı geçmemek üzere emeklilik yaş hadlerinden indirilecektir."
Örnek 1- Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olarak özel sektöre ait gazete işyerinde Basın Kartı Yönetmeliği'ne göre basın kartı sahibi olmak suretiyle 1/1/1999-1/1/2005 tarihleri arasında 6 yıl (2160 gün) 506 sayılı kanunun mülga ek 5'inci maddesi, 1/2/2013-1/6/2015 tarihleri arasında ise 2 yıl 4 ay (840 gün) kanunun 40'ıncı maddesi kapsamında çalışan sigortalının 3600 günü bulunmadığı halde 1/1/1999-1/1/2005 süresindeki çalışmalarından dolayı 2160 / 4= 540 gün (1 yıl 6 ay) itibari hizmet süresi sigortalılık süresine eklenip emeklilik yaş haddinden de indirilecek, ancak 1/2/2013-1/6/2015 tarihleri arasında geçen çalışmalarına ait 840 / 4= 210 günlük fiili hizmet süresi zammı prim ödeme gün sayısına ilave edilecek ve emeklilik yaş haddinden herhangi bir indirim yapılmayacaktır.
Örnek 2- Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olarak özel sektöre ait gazete işyerinde Basın Kartı Yönetmeliği'ne göre basın kartı sahibi olmak suretiyle 1/1/1999-1/1/2005 tarihleri arasında 8 yıl (2880 gün) 506 sayılı kanunun mülga ek 5'inci maddesi, 1/2/2013-1/6/2015 tarihleri arasında ise 2 yıl 4 ay (840 gün) kanunun 40'ıncı maddesi kapsamında çalışan sigortalının 3600 günü bulunmadığı halde 1/1/1999-1/1/2005 süresindeki çalışmaların -dan dolayı 2880 / 4= 720 gün (2 yıl) itibari hizmet süresi sigortalılık süresine eklenip emeklilik yaş haddinden de indirilecek.