Advertisement

Engelli olup da hastaneden yüzde 40 raporu olanların bu rapor oranlarını, Maliye Bakanlığı'nın düşürme hakkı yok. Maliye'ye karşı ancak dava açarak hakkınızı elde edersiniz. Unutmayın, dava açma süresi 30 günle sınırlı

Ali Bey, çok çaresiziz. Eşim 2011'de yüzde 40 özürlülük raporu aldı. İŞKUR aracılığıyla özel bir şirkette özürlü grubunda işe başladı. 7 ay önce vergi indirimine başvurduk ve cuma günü sonuç yüzde 30 olarak geldi. Şu an İŞKUR, eşimin özrünün yüzde 40'tan yüzde 30'a düştüğünü ve böyle olduğu için özür grubunda çalışamayacağını söylüyor. Fakat biz ne bir itiraz ne de herhangi bir işlem yaptık. Vergi dairesi sağlık müdürlüğü ve bu işle ilgilendiği söylenen birçok kurumla konuştuk ve hiçbirinin bilgisi yok. Nereden nasıl bilgi alacağımızı ve ne yapacağımızı bilmiyoruz, çok endişeleniyoruz. Çünkü bu işe çok ihtiyacımız var, özürlülük grubundan çıkarılırsa işten çıkarılacak. Bu konuda bize yardımcı olursanız çok seviniriz, şimdiden teşekkür ederiz. Nazife KÖLECİK
Nazife Hanım en baştan belirteyim, elinizdeki yüzde 40'lık rapor oranıyla İŞKUR sizi özürlü kadrosuna kaydetmek zorundadır. Oranın Maliye Bakanlığı tarafından yasadışı bir şekilde yüzde 30'a indirilmesi, vergi indirim belgesi ve erken emeklilik durumunu etkiler. Bu sebepten, Maliye Bakanlığı belgesiyle değil, hastane sağlık kurulu belgesiyle İŞKUR'a kaydolun.
Maliye'den alınan vergi indirim belgesi iki önemli işleve sahiptir. Birincisi, daha az gelir vergisi ödersiniz ve elinize daha çok ücret geçer. Tablodaki rakamlar kadar aylık gelirleri vergiden muaf tutulur. İkincisi de elinde vergi indirim belgesi olan SSK'lılar, yaş şartına bağlı olmaksızın erken emekli olurlar.

AYLIK SAKATLIK İNDİRİMİ TUTARLARI
(01.01.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN)
Sakatlık Dereceleri
I. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 80'ini kaybetmiş olanlar) 800 TL
II. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 60'ını kaybetmiş olanlar) 410 TL
III. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 40'ını kaybetmiş olanlar) 190 TL

VERGİ İNDİRİMİ NASIL ALINIR?
Vergi indirim belgesi almak için işyerinden alınacak hizmet belgesiyle defterdarlıklara veya gelir idaresinin illerdeki temsilcilerine müracaat edilir. Elinizde yetkili hastanelerden alınmış sağlık kurulu raporu varsa bu rapor da eklenir. Rapor yoksa defterdarlık sizi yetkili hastanelerden birine sevk eder. İlgili yönetmeliğe göre hastane yüzde 40 rapor vermişse Defterdarlık size vergi indirim belgesini vermelidir. Ancak, Maliye yasadışı şekilde Defterdarlık raporunuzu Maliye Bakanlığı Merkez Sağlık Kurulu'na gönderir. Merkez Sağlık Kurulu da genelde bütün raporların oranlarını düşürür ve düşürme durumuna göre yüzde 40 ve daha fazla ise vergi indirim belgesi verilir, değilse reddedilir.

DANIŞTAY 'KURUL'UN YETKİSİ YOK' DEDİ
Görüldüğü üzere, yetkili hastanelerden alınmış bütün raporları Maliye Bakanlığı Merkez Sağlık Kurulu incelemeden geçirip rapor oranlarını düşürmektedir. Ancak bir okurumuz, tavsiyemiz üzerine konuyu
mahkemeye aksettirince mahkeme, "Maliye'nin rapor düşürme yetkisi yoktur" dedi. Gerçekten de mevzuatın herhangi bir yerinde Maliye'ye tanınmış bu tür yetki yoktur.
Olayın Özeti
Yetkili olan Şişli Etfal Hastanesi'nden yüzde 43 oranlı rapor alıp vergi indirimi için Maliye'ye müracaat eden E.Ö.'nün yüzde 43 raporu, Maliye Bakanlığı Merkez Sağlık Kurulu tarafından yüzde 35'e düşürülmüş ve vergi indirim talebi reddedilmiştir. Bunun üzerine vergi mahkemesinde dava açan
okurumuz davayı kazanmış ve söke söke mahkeme eliyle vergi indirim belgesi almıştır.

MAHKEMEYE GÖRE HASTANE YETKİLİ
Mahkeme kararında, "İlgili yönetmelik hükmünden de anlaşılacağı üzere özür oranını yüzde olarak belirleme yetkisi yönetmelik eki listede sayılan sağlık raporlarını düzenlemeye yetkili olan sağlık kuruluşlarına tanınmış, sağlık raporlarında yer alan sakatlık bulgularına göre sakatlık oranının yüzde
olarak belirleme konusunda Merkez Sağlık Kurulu'na herhangi bir yetki tanınmamıştır" denilmiştir.

DAVA AÇMA SÜRESİ 30 GÜNDÜR
Dava açmak için elinizde en geç 30 gün içinde alınmış bir ret kararının olması gerekir. Zira, vergi mahkemelerinde dava açma süresi, ret kararının elinize ulaşma tarihinden itibaren 30 gündür. Geçmişte ret alanlar, yeniden Maliye'ye vergi indirim belgesi almak için müracaat etsin, tekrar ret gelirse de gidip vergi mahkemelerinde dava açsınlar. Davadan sonra replik ve düplik (cevap ve cevaba cevap) dilekçelerine de yasal süresi içinde cevap verirseniz davanızı kazanırsınız.