Advertisement

Ben Emniyet-Sen Yönetim Kurulu Üyesi ve Kayseri İl Temsilcisi, 3 çocuk sahibi bir polisim. Sendika kurduk diye başımıza gelmeyen kalmadı. Sürgün olarak Kayseri'den Kırklareli'ne tayinim çıktı ve gıyabımda ilişiğimi kestiler. Bu arada hastalandım ve 3 aydır raporluyum, dolayısıyla Mayıs 15'te Kayseri'den maaş alamayacağım. Kırklareli de "Bizde göreve başlamadığın için biz de veremeyiz" diyor, maaş almam için göreve başlamam gerekiyormuş. Bana bu konuda nasıl yardımcı olursunuz? Mağdur olacağım, çocuklarımın nafakasını bulmakta zorluk çekeceğim. İsmi saklı
Sayın okurum, zor ve meşakkatli polislik mesleğinin ve meslektaşlarınızın hakları için örgütlenmişsiniz, öncelikle tebrik ederim. Ancak emek ve hak mücadelesi de tıpkı polislik mesleği gibi zordur. Hem kendinizin hem de meslektaşlarınızın hakları için bu mücadeleye yılmadan devam edin. Sizin konunuza gelince; gıyabınızda ilişiğinizi nasıl kestiler, size kararı APS ile mi tebliğ ettiler anlamadım. Evet, Kayseri'den Kırklareli'ne sürgün olarak tayin edilmeniz sebebiyle Kayseri'den görevden ayrılmışsınız, artık Kayseri'den aylık alamazsınız. Kırklareli için elinizde atama belgesi olduğundan ve siz istirahatli olduğunuzdan, göreve başlamadan size aylık ödemek zorundalar. Konuyla ilgili size Danıştay kararı örneği veriyorum. Sadece Kırklareli Emniyet Müdürlüğü'ne gidip "İstirahatli olduğumdan göre ve başlayamıyorum, hak ettiğim özlük haklarımın tarafıma ödenmesini talep ediyorum" şeklinde dilekçe verin.


ÖRNEK YARGI KARARI

DANIŞTAY ONBİRİNCİ DAİRE K: 2006/6415, E.2004/5151, T: 26/12/2006
"...Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 62. maddesinde, ilk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle; aynı yerdeki görevlere atananlar atama emrinin kendilerine tebliğ gününü, başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen işgünü içinde işe başlamak zorunda oldukları, memurun izinli ve raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber bu sürelerin izin ve rapor müddetinin bitiminden başlayacağı belirtilmiş, 'İzin veya geçici görevde iken görev yeri değiştirilen memurların aylıkları' başlıklı 170. maddesinde ise, kanuni izinlerin kullanılması sırasında veya geçici bir görevde iken asıl görev yeri değiştirilen memurların aylıklarının, izin veya geçici görevin sona ermesine kadar eski görev yerlerinde kadro tasarrufundan ödeneceği hükmüne yer verilmiştir. Mevzuatımızda memura izinli bulunduğu süre içinde nakil işleminin tebliğ edilemeyeceğine dair
engelleyici bir hüküm yer almamakta olup bu anlamda memur atama emrini tebellüğ etmesi ile birlikte yeni bir hukuki statüye girmekte, eski kadro göreviyle hukuki alaka ve irtibatı kesilmektedir. Bu nedenle memur, atama emrini tebellüğ etmekle birlikte yeni kadro görevi için öngörülen aylığa da hak kazanmaktadır... "