Advertisement

Sayın Ali Tezel, ben 8 yıllık THY çalışanıyım. Eğer biz çalışanları temsil eden Hava-İş Sendikası ile THY yönetimi anlaşamaz ise olay Yüksek Hakem Kurulu'na (YHK) aksedecek ve onlar bir anlaşmaya vardıracak deniliyor. Bu durumda greve katılan ile katılmayan personelin farkı olur mu? Barış YETİŞ
Sayın okurum, grev dört halde bitebilir.
■ İşçi sendikası tarafından alınmış grev kararının sona erdirilmesini sağlayacak yollardan birinin adı da lokavttır, ama 2822 sayılı Kanun'a göre işveren THY yasal süresi içinde lokavt (işyerini kapattım) kararı almadığı için artık bu yol da kalmadı.
■ Grev kararı almış olan sendika dilerse bu kararından kendiliğinden de vazgeçebilir. 2822/51'e göre, sendika dilerse grevi sona erdirme kararı alabilir ve bunu derhal taraflara bildirip gazetede ilan eder.
■ Grevi sona erdirecek üçüncü yol ise Yüksek Hakem Kurulu'nun olaya el atmasıdır ki, bunun da belli şartları var. YHK ya bu grev için gidilebilmesi için Bakanlar Kurulu'nun grevi erteleme kararı alması gerekir.
■ Normal şartlarda, (2822/38.md.), "İşveren, greve katılmayan veya katılmaktan vazgeçen işçileri çalıştırıp çalıştırmamakta serbesttir. Grev sonunda yapılan toplu iş sözleşmesinden, 39'uncu maddeye göre zorunlu olarak çalışanlar dışında işyerinde çalışmış olanlar aksine bir hüküm bulunmadıkça yararlanamazlar". Tabii bu kural, başlamış olan grevin sendika ile işveren arasında TİS ile sonuçlanması ve TİS'te de bunun aksi bir hüküm yazılmamışsa geçerlidir. Grev, Bakanlar Kurulu'nun ertelemesi ile YHK tarafından karara bağlanırsa, bütün işçiler TİS'ten yararlanır.