Advertisement

Ali Bey, 2001 yılında yurtdışı borçlanması ile SSK'dan emekli oldum. 2002 yılından beridir de Almanya'da kısa süreli çalışıp ayda 400 Euro altında ücret alıyorum. Diyorlar ki SGK bunu duyarsa emekli aylığını keser ve ödediklerini de faiziyle geri ister. Bu doğru mu? İsmi Saklı
Sayın okurum yurtdışı borçlanmasıyla emekli olanların yurtdışında çalışmaması, ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği ve işsizlik ödeneği almamaları şarttır. Sosyal Güvenlik Kurumu, 3 yıl önce kendi yayınladığı, 13/09/2010 tarih ve 2010/103 sayılı genelgesine göre "Aylık başlangıç tarihi itibarıyla ya da aylık almakta iken sosyal sigortadan muaf cüzi çalışması bulunduğu tespit edilenler hakkında aylıkların iptali ya da kesilmesi yönünde bir işlem yapılmayacaktır. Buna göre emekli aylığı bağlandıktan sonra, tam zamanlı olmayan bir işte, cüzi miktarda, primden muaf olarak çalışanların aylıkları kesilmeyecektir. Ancak bu durumda olan vatandaşlarımızın bu tür bir işte çalıştıklarını ve primden muaf olduklarını belgelemeleri gerekmektedir" dediği halde birçok durumda yurtdışı borçlanmasıyla emekli olup da yurtdışında sosyal güvenliğe tabi olmayan (ayda 500 Euro'dan az gelirli) şekilde çalışanların aylığını, "Kesmeyeceğim" dediği halde kestiği durumlar da olmuştur.

2012'DE KISA SÜRELİ ÇALIŞMA TAMAMEN YASAKLANDI
SGK, "2011/48 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması" konulu, 2012/24 sayılı 28/06/2012 tarihli genelgesiyle yurtdışında kısa süreli, az gelirli çalışmaları tamamen yasakladı ve artık bu kişilere aylık bağlamayacağı gibi bağladığı aylıkları da faiziyle birlikte geri isteyecek. Ancak sizin gibi geçmişten beri kısa süreli az ücretle çalışanların durumu aynen devam ediyor.
Genelgeye göre;
1 - Aylık Talep Esnasında Kısa Süreli Çalışmaları Devam Edenler
Kısmi aylık alacak olanlar ile yurtdışı borçlanmasıyla emeklilik talep edenlerin, aylığın başlangıç tarihi itibarıyla yurtdışında kısa süreli çalışmalarını sürdürdükleri tespit edilenlerin talepleri yurtdışında çalıştığı işten ayrılma ve yurda kesin dönüş yapma şartını yerinem getirmediklerinden reddedilecektir. Yurtdışındaki kısa süreli çalışmaları sona erenler ya da kesin dönüş yapanlar hakkında yeni tahsis talepleri alınarak işlem yapılacaktır.
2- Aylık Bağlananlardan (Aylık Başlangıcı İtibarıyla) Kısa Süreli Çalışmalarının Sona Ermediği Tespit Edilenler
Kendilerine yurtdışı kısmi aylık veya yurtdışı borçlanmasıyla tam aylık bağlananların, aylığın başlangıç tarihi itibarıyla yurtdışındaki kısa süreli çalışmalarının sona ermediği tespit edilenlerin aylıkları; yurtdışında çalıştığı işten ayrılma, yurda kesin dönüş yapma şartları yerine gelmediğinden başlangıç tarihinden itibaren iptal edilecektir. Ödenmiş aylıklarda kendilerinden faiziyle birlikte geri istenecektir. Bunlardan yurtdışındaki çalışmaları sona erenlerin ya da yurda kesin dönüş yapanların aylıkları çalışmanın sona erdiği ya da yurda kesin dönüş yaptıkları tarihi takip eden ayın başından geçerli olmak üzere aylık talep dilekçesi alınmadan yeniden bağlanacaktır.
3- Aylık Bağlananlardan (Aylık Başlangıcı Sonrası) Kısa Süreli Çalışmaya Başlayanlar
Kendilerine yurtdışı kısmi aylık veya yurtdışı borçlanmasıyla tam aylık bağlananların, yeniden yurtdışında kısa süreli çalışmaya başladıklarının çalıştıkları sırada ya da daha sonra tespit edilmesi halinde bunların aylıkları, kısa süreli çalışmaya başladıkları tarihte kesilecektir. Çalışmanın sona ermesi kaydıyla yapılacak olan yeni tahsis talebine göre, varsa aylıklarda meydana gelen artışlar da uygulanmak suretiyle çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden ödeme dönemi başından geçerli olmak üzere aylıklar yeniden ödenmeye başlanacaktır.
4- Kazanılmış Hak
Bu genelgenin yayımlandığı 28/06/2012 tarihinden önce, aylık alanlar ile aylık bağlama işlemleri devam edenlerin aynı zamanda kısa süreli çalışmalarının bulunması halinde aylıklarının ödenmesine kazanılmış hak olarak devam edilecektir. Ancak kısa süreli çalışmaları devam edenlerin çalışmalarını sonlandıracakları veya ara verecekleri tarihe kadar kazanılmış hakları korunacak olup yeniden kısa süreli çalışmaya başlamaları halinde bu tarih itibarıyla aylıkları kesilecektir.