Advertisement

8.5.2008 gününden önce emekli olanlara sonradan Bağ-Kur hizmeti çıkarılamaz, emeklilikleri iptal edilemez. Kendilerine borç çıkarılamaz

Ali Bey, 2003 yılında SSK’dan emekli oldum. Hizmet sürelerimin içinde 1992-1994 arasında 2 yıllık Bağ-Kur’um da vardı. Şimdi SGK emekli aylığımı kesti ve bana “Senin 1998-2003 arasında da vergi kaydın varmış” deyip Bağ-Kur borcu çıkardı. Ne yapabilirim?  İsmi saklı
SGK kendi çıkardığı kanun ve genelgeye aykırı işlem yapmış. Zira, 1479 sayılı kanunun geçici 6.maddesine ve SGK’nın 2013/11 sayılı genelgesi şöyledir: “1479 sayılı kanunun ek geçici 6’ncı maddesi gereğince 8/5/2008 tarihine kadar TC Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve 506 sayılı kanunun geçici 20’nci maddesinde belirtilen emekli sandıkları ile kanunla kurulu diğer emekli sandıklarınca kendilerine yaşlılık, malullük veya ölüm aylığı bağlananların, 1/10/1972 tarihinden itibaren 1479 sayılı kanun kapsamı dışında sayılacağı, ancak, 1479 sayılı kanuna tabi hizmet süreleri,
diğer kurum ve sandıklara bildirilmiş ise bu hizmetlerin geçerli sayılacağı hüküm altına alınmıştır. Değiştirilen hüküm doğrultusunda 1/10/1972-8/5/2008 tarihleri arasında 1479 sayılı kanuna tabi sigortalı olan ve olması gerekenlerin sigortalılıklarının başlangıç tarihinden sonraki bir tarihten 8/5/2008 tarihine kadar geçen süre içerisinde 5434, 2926 ve 506 sayılı kanunlar ile 506 sayılı kanunun geçici 20’nci maddesinde belirtilen diğer emekli sandıklarınca kendilerine malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmış olanlar ile ölümleri sebebiyle hak sahiplerine aylık bağlanmış bulunanların 1/10/1972 tarihinden başlanmak üzere sigortalılıkları başlangıç tarihi itibari ile iptal edilecektir.

DİLEKÇE VER, KABUL EDİLMEZSE DAVA AÇ
1479 sayılı kanuna tabi sigortalıların 2829 sayılı kanun çerçevesinde bildirilmiş olan hizmet süreleri ise geçerli sayılacak, bildirilen bu hizmet süreleri kesinlikle iptal edilmeyecektir. Diğer sosyal güvenlik kuruluşlarınca malullük ve yaşlılık aylığı bağlanan sigortalıların 2/8/2003 tarihinden itibaren 1479 sayılı kanuna tabi çalışmalarının devam ettiği tespit edilenler hakkında kanunun ek 20’nci maddesi gereğince sosyal güvenlik destek primine ilişkin hükümler uygulanacaktır.” Şimdi bu yazıyı da ekine
koyarak SGK Başkanlığı-Balgat-Ankara adresine dilekçe gönder. Dilekçen kabul görürse ne âlâ, kabul görmezse de iş mahkemesinde dava açmak için bana gel. Ben sana yol yordam gösteririm.

 

Maliye BES paralarını daha ödemedi

Merhaba Ali Bey, BES’te hâlâ geri ödeme yapılmadı, bu konuyu da gündeminize almanızı rica ediyorum. Bakanlığa mail de attım, ancak geri dönüş olmadı. Geçen yılın ağustos sonundan beri geri
ödeme başvuruları yapılıyor. Sigorta şirketleri geri ödeme miktarlarını devletin kasasına göndermiş, ancak erken başvuru yapmış olmama rağmen geri ödeme yapılmadı. Sizin bu konuda bildiğiniz bir şeyler mutlaka vardır, paylaşmanız ricasıyla.  Ayşe Koçak
Yüzde 25 devlet katkılı yeni BES benim için hâlâ muallak. Bunun da iki sebebi var. Maliye çıkardığı yasayla daha önce kendilerinden stopaj kestirdiği BES’zedelere geçmiş borçlarını hâlâ ödemedi. Bu sebeple yeni uygulamayla devletin “Yüzde 25 katkı yapacağım” demesine inanmıyorum. Maliye ve Hazine sözünde dursaydı geçmiş BES’zedelere paralarını zamanında öderdi. Geçmişi ödemeyen, geleceği hiç ödemez.