Advertisement

Bir şehirden başka şehre giderken radara yakalanıyorsunuz ve plakanıza ceza kesiyorlar. Bu cezayı yasal adresinize tebliğ etmeleri gerekir ama bilerek adresi hatalı yazıyorlar. Tebligat geri gelince de "Panoya astık, ilan ettik" diyerek icraya geçiyorlar

Merhaba Ali Bey, 23.05.2013 tarihinde cep telefonuma Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan "30.4.2013 itibarıyla borcunuz bulunmaktadır;detayı gib.gov.tr/borcbilgilendirmeservisi'n den öğrenebilirsiniz. Borç ödenmişse bu mesajı dikkate almayın" şeklinde bir mesaj geldi. Belirtilen siteden borcumu kontrol ettim ve 20.07.2009 tutanak tarihli ve 30.10.2009 tebliğ tarihli 127.99 liralık trafik cezası borcumun faiziyle birlikte 383,99 lira olduğunu gördüm. Ben motorlu taşıtlar vergisini bile son gün değil ilk gün yatıran bir vatandaşım. 25 yıldır aynı adreste oturmama rağmen bana daha önce ne böyle bir ceza tebliğ edildi, ne de bilgi verildi. Zaten 2012 yılının Şubat ayında aracımı fenni muayeneden de temiz olarak geçirdim. Böyle bir ceza varsa bildirimi için niçin 4 yıl tebliğ edilmeyip faiz işletilmiştir veya araç fenni muayeneden nasıl geçirilmiştir? Bu adaletsizliğin daniskası değil midir? Araştırdım, Çorlu'da radara yakalanmışım ve trafikte kayıtlı adresim Bursa Osmangazi, ama cadde ve sokak ismini doğru yazıp şehir olarak Bursa Osmangazi yazmak yerine Çorlu Tekirdağ yazmışlar. Doğal olarak tebligat geri gitmiş ve onlar da "Panoya asıp tebliğ ettik" diyorlar. Özgür GARİP
Sayın okurum, "Biz tuzağımızı kuralım, vatandaşa da parasını yasadışı da olsa ödetelim" diyorlar. Size de aynısını yapmışlar, bana da defalarca aynısını yaptılar, her birini idari yargı yerlerinde dava ederek kazandım; size de aynısını öneririm. Dava normalde tebliğden itibaren 30 veya 60 günlük sürelere tabi, ama sizin öğrenme tarihiniz SMS tarihi olduğundan bu tarihi baz alarak dava açın derim.

CEZALARIN TEBLİĞ SÜRESİ VAR
6111 sayılı kanun ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 20'nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. Bu cümleden de göreceğiniz üzere, takip eden yıl sonuna kadar tebliğ edilmeyen idari para cezaları yok sayılır.
"Ancak 1111 sayılı Askerlik Kanunu, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'da belirtilen ve idari para cezasını gerektiren fiilin işlendiği tarihi takip eden takvim yılının son günü bitimine kadar idari para cezası verilerek tebliğ edilmediği takdirde idari yaptırım kararı verilemez, verilmiş olanlar düşer."
Öte yandan, yine 6111 sayılı kanun ile 31.12.2010 gününden önce verilmiş trafik cezaları gibi
hemen hemen tüm idari para cezalarını da kanun silmişti. Sizin ceza ana paranız 120 liradan fazla olduğundan davasız silinmez.
Madde 17 -(1) 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun'un 5'inci maddesinin birinci fıkrası ile 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 39'uncu maddesine göre verilen idari para cezaları hariç olmak üzere, 31/12/2010 tarihinden (bu tarih dahil) önce idari yaptırım kararı verildiği halde bu kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ilgilisine tebliğ edilmemiş olan ve genel bütçeye gelir kaydı gereken ve her bir kabahat için 120 Türk Lirası'nın (bu tutar dahil) altında kalan idari para cezaları tebliğ edilmez, tebliğ edilmiş olanların ve bunlara bağlı fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Bu fıkra kapsamına giren ve mülga 5539 sayılı kanun ile 6001 sayılı kanun gereğince verilen idari para cezası ile birlikte ilgilisine tebliği gereken ve tutarı 12 Türk Lirası ve altında kalan geçiş ücretleri için de bu fıkra hükmü uygulanır.