Advertisement

31 Mayıs'taki yazım üzerine açıklama gönderen Bakan Şahin, bir kez boşandıktan sonra ilerleyen yıllarda boşanma sayısının 5'e kadar çıktığını ancak bunların yüzde 5'lik kesimi oluşturduğunu belirtti

Bu köşeden 31.05.2013 tarihinde "Karı koca arasına devlet girdikçe boşanma sayısı artıyor, evlilik sayısı düşüyor" başlıklı yazımızdan sonra, Bakan Fatma Şahin tarafından, konuyu detaylandıran bir açıklama gönderildi. Kısa adı ASDEP olan Aile Sosyal Destek Projesi ile ailelerden sosyal desteğe ihtiyacı olanların, bulundukları durumdan daha iyi bir duruma getirilmesi amaçlanmaktaymış. Açıklamaya göre bir kez boşandıktan sonra yeniden evlenip boşanma sayısı 5'e kadar çıkıyormuş. Ancak, ilk evlendiği kişi ile ölünceye kadar devam edenlerin oranı yüzde 95'ler seviyesindeymiş. 2011 yılında yaptıkları Türkiye'de Aile Yapısı Araştırması (TAYA) sonuçlarına bakıldığında, ülkemizdeki evlenmiş bireylerin yüzde 95'inin sadece bir kez evlilik yapmış olduğu ve genellikle evliliklerin eşlerden birinin ölümü ile sonlanana kadar uzun yıllar devam ettiği görülmektedir. Evlenme ve boşanma istatistiklerine kısaca baktığımızda, ülkemizde 2002 yılında binde 7.36 olan evlenme oranına karşılık boşanma oranı binde 1.4'tür. 2009'da ise evlenme oranı binde 8.21 iken boşanma oranı binde 1.6'dır. Evlenme ve boşanma oranlarının, kısa zaman dilimleriyle yorumlanması mümkün değildir. Bu tür olguları 20-30 yıllık zaman dilimleri içerisinde yorumlamak ve açıklamak gerekiyor. Son 10 yıllık dönem ile bir önceki 10 yıllık zaman dilimini karşılaştırdığımızda 1990 yılından 2000 yılına kadar boşanma oranları binde 0.9'dan binde 1.4'e yükselerek % 55'lik bir artış göstermiştir. Buna karşılık 2000 yılından 2010 yılına gelindiğinde ise binde 1.4'ten binde 1.6'ya çıkarak % 14'lük bir artış söz konusudur.

 BAKANLIK AİLE EĞİTİMLERİ VERİYOR
Bakanlık, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla aile kurumunu korumaya yönelik birçok faaliyette bulunmaktadır. Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü aile kurumuna yönelik faaliyetlerini üç başlık altında yürütmektedir. Aile kurumunun kurulması, devamı ya da herhangi bir nedenle sonlandırılma durumu da dahil olmak üzere üç aşamada; Aile olmaya hazırlanırken (Evlilik Öncesi Eğitim Programı) Aile kurumu devam ederken (Aile Eğitim Programı) Aile olma durumuna son verilmesi halinde (Boşanma Süreci Danışmanlığı) aile üyelerine ya da eşlere eğitim, rehberlik ve danışmanlık desteği yönünde hizmet sunulmaktadır.

SGK denetim elemanları iş mahkemelerini yanıltıyor
Ya müfettiş ya da denetmenler, mahkemelerde bilirkişilik yapıyorlar buna karşı değilim ama bilirkişi raporlarının altında müfettiş veya denetmen olduklarını yazmıyorlar. İş veya Sosyal Güvenlik Uzmanı yazıyorlar. Bu esasen mahkemeyi ve davacıları yanıltmak demek. Zira davalı olan SGK'nın memuru oldukları halde bunu gizleyerek bilirkişi raporu düzenliyorlar.