Advertisement

Ali Bey, kardeşim İzmir'de bir fabrikada 8 yıldır teknisyen olarak çalışıyor. Gezi Parkı olaylarını destek için de işten çıktıktan sonra İzmir Gündoğdu Meydanı'nda oturmaya gidiyordu. Dün gece evimizi polis bastı ve kardeşimi aldı götürdü. Şimdi bugün işine gidemedi, gözaltı uzarsa yarın veya sonrasında da gidemeyecek. Kardeşimi bu sebeple işinden atabilirler mi? Atarlarsa tazminatını ödememezlik yaparlar mı? İsmimizi açıklamazsanız seviniriz. İsmi Saklı
Sayın okurum, geçmiş olsun. Öncelikle, biz de varız ve bizim de düşüncemiz var, hayat tarzımızı eleştirme, değiştirmeye çalışma, bizi hayat tarzımızla suçlama, yaftalama, ötekileştirme diye başlayan Gezi Parkı eylemlerine katılan kardeşinizi hemşerimi de can-ı gönülden tebrik ederim.

17'NCİ MADDEDE AÇIKÇA BELİRTİLİYOR
4857 sayılı İş Kanunu'muz gereğince gözaltına alınan işçi işinden haklı sebeple tazminatsız atılamaz.
Ancak, 4857/25- IV. madde gereğince;
"İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17'nci maddedeki bildirim
süresini aşması" halinde tazminatı ödenerek atılabilir.
Madde metni içinde geçen 17. maddeye göre de;
İşçinin o işyerindeki kıdemi (çalışma süresi) ;
a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
b) İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
c) İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,
dendiğinden, kardeşinizin o işyerindeki kıdem süresi 8 yıl olduğundan, gözaltı veya tutukluluk süresi 8 haftayı (56 günü) aşarsa bu kere işveren kıdem tazminatını ödeyerek işten çıkarabilir.

BUNA KARŞI DAVA HAKKINIZ DA VAR
Umarım olmaz ama kardeşinizin gözaltı ve tutukluluk süresi 8 haftayı aşar ve işveren kıdem tazminatını ödeyerek işten çıkarırsa yine 4857/25 son fıkra gereğince; "İşçi feshin yukarıdaki bentlerde öngörülen sebeplere uygun olmadığı iddiası ile 18, 20 ve21'inci madde hükümleri çerçevesinde yargı yoluna başvurabilir."
İşe iade davası açabilir. Dava sonunda kazanır da işveren kardeşinizi işe geri almazsa, bu kere ayrıca 4 aylık net ücret ile 4-8 ay arasında da tazminat da alabilirsiniz.

 

Siyasi Partiler Yasası değişmeden bu ülkeye demokrasi gelmez

Her ülkede iktidar vardır ama demokratik ülkelerde muhalefet vardır. Demokrasi için bu da yeterli değildir, her partinin il, ilçe başkanlarını da halk seçmelidir, ardından her bölge kendi milletvekillerini seçmelidir ki demokrasi tüm kurum ve kuralları ile çalışabilsin. Ülkemizde Siyasi Partiler Kanunu gereğince, ilçe başkanlarını, il başkanlarını, milletvekili adaylarını, belediye başkan adaylarını sadece partinin başı belirler. Bu sebeple TBMM'de gördüğünüz milletvekilleri sizlerin değil, parti başkanlarının seçtiği ve belirlediği kişilerdir sizin değil, parti başkanının vekilleridir. Mesela TBMM'de 550 vekil var deniyor değil mi? Hayır sadece 4 vekil (4 parti lideri) var. Diğerleri parti liderinin el kaldır dediğinde kaldıran indir dediğinde indiren parti liderinin vekilleridir. Eğer, liderin dediğine uymazsa, allame-i cihan olsa bir dahaki genel seçimde parti lideri listeye adını yazmaz.