Advertisement

2008 yılında Sosyal Güvenlik Reformu yapılmasaydı şu an en düşük SSK emekli aylığı 1240 lira en azaltacağım denilerek sistem değiştirildi ve 2008 gününden sonra prim ödenen veya çalışılan ay için ilerde alacağınız emekli aylığı 2012 yılında 2 lira düşerken şimdi 2013 yılında 3 lira düşmeye başladı.

HER PRİM ÖDENEN AY İLE ALACAĞINIZ AYLIK DÜŞÜYOR
Ülkemizde çalışanların yüzde 90'ı asgari ücret veya ona yakın ücretlerden prim ödemekte veya işverenleri ödemektedir. Bu sebeple de 2008 yılında yapılan reform ile her asgari ücret veya ona yakın ücretle adına prim ödenen (veya isteğe bağlı ödeyen) kişinin ilerde alacağı emekli aylığı düşüyor. Bu düşüş 2012 yılı için her prim ödenen ayda 2 lira idi, 2013 yılının büyüme oranının çok düşük gelmesi sebebiyle 2013 yılında aylık düşüş 3 liraya çıktı. 1.10.2008 günü yürürlüğe giren 5510
sayılı Kanun olmasaydı, bugün en düşük SSK emekli aylığı 1240 lira en düşük Bağ-Kur emekli aylığı da 1080 lira olacaktı. Bu ay itibarıyla en düşük SSK emekli aylığı 640 liradır. Yani, emeklilik dilekçesini 2013 Mayıs ayında veren bir işçi, 2000 ile 2013 arasında adına asgari ücretten prim ödenmişse alacağı emekli aylığı 640 liradır. Aynı kişi bir ay daha çalışsaydı alacağı emekli aylığı 3 lira daha düşecekti.

EMEKLİ AYLIĞI ALT SINIRI DA HER AY DÜŞÜYOR
SSK ve Bağ-Kur'luların alt sınır aylıkları her ay daha doğrusu, çalışan ve prim ödeyenler için her ay düşmektedir. SSK ve Bağ-Kur'lu olup da çalışmayanların ise düşmemektedir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 1 Ekim 2008 günü yürürlüğe girdi. Bu Kanun yürürlüğe girmeden evvel SSK ve Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli aylıklarında alt sınır rakamları farklı, 1 Ekim 2008 gününden sonra emekli olanların alt sınır aylığı farklıdır. Bize "Sosyal Güvenlik Reformu" diye yutturulan bu kanun ile alt sınır aylıkları devamlı surette düşmektedir ve 10 yıl sonra bugünkü rakamlarla 308 liraya (asgari ücretin yüzde 35'ine) kadar inecektir.
Şu anda çalışmaya veya isteğe bağlı prim ödemeye devam edenlerin de en düşük emekli aylıkları devamlı düşmektedir. Çünkü, 1 Ekim 2008 gününden sonra asgari ücret veya asgari ücrete yakın prim ödeyenlerin taban aylıkları her ay düşmektedir.

ENGELLEME YOLU VAR
Sizler prim ödedikçe, çalıştıkça emekli aylıkları düşmektedir. Düşüşü engellemenin yolu da var. Bu da günlük kazanç rakamının tavan rakam olan 200 liraya çıkarılmasıdır. Mesela işvereniniz sizi SGK'ya ayda 1600 lira kazanıyor ve ayda 30 gün çalışıyor diye bildiriyorsa bu durumda ilerde alacağınız aylık her ay 1.5 veya 2 lira gibi düşüyor. Buna karşın yine aylık 1600 lira kazanç ile ayda 8 gün çalışıyor diye bildirirse bu kere de her ay 5 lira gibi artar. İşverenin ödeyeceği prim değişmez. Son bir püf noktası daha vereyim, 30 günden eksik çalışmayı muhasebeci veya personel memuru kod 7 (puantajlı çalışma) ile bildirirse, ayrıca cebinizden genel sağlık sigortası primi de çıkmaz.
Tıpkı SSK'lılarda olduğu gibi Bağ-Kur'lularda da 1.10.2008 gününden sonra prim ödedikçe ilerde alacakları emekli aylıkları düşüyor. Emekli aylığı hesaplaması yasal olsa da ahlaki değil hukuki de değil.