Advertisement

6111 sayılı Torba Kanun ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yapılan değişiklik gereğince, engelli memura kendi isteği dışında gece nöbeti veya gece vardiyası görevi verilemez.
Ali Bey, İstanbul'da bir hastanede hemşire olarak çalışmaktayım. Devlet memuruyum ama özürlü kadrosunda değilim. Elimde Başbakanlıktan alınmış özürlü kimlik kartı var. Ancak bu kartı amirlerime göstermedim. Ben şimdi gece nöbetine kalmak istemiyorum, benim için çok zor oluyor, ne yapabilirim? İsmi saklı
Sayın okurum, 6111 sayılı Torba Kanun ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 101. maddesi değiştirildi. Bu madde şöyledir:
"Günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir.
Ancak, kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi halinde hamileliğin yirmi dördüncü haftasından önce ve her halde hamileliğin yirmi dördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki bir yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Engelli memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez."
Madde metninden de görüleceği üzere siz istemediğiniz sürece size gece nöbeti yazamazlar. Siz şimdi amirinize ekinde özürlü kimlik kartınızın fotokopisiyle dilekçe yazıp bundan böyle gece nöbeti tutmak istemediğinizi belirtin. Amirleriniz size gece nöbeti yazamazlar.


Memurun yıllık izin hakkı hesabı

12.08.2011 tarihinden beri 657'ye tabi teknik hizmetler sınıfında kadrolu teknisyen devlet memuruyum. Memuriyete atanmadan önce özel sektörde teknisyen olarak çalıştım. Hizmetlerimin birleştirilmesi için idareme dilekçe verdim. Hizmet birleştirmesi sonucunda toplam 8 yıl 1 ay 8 günlük hizmetim bulunduğu, akabinde 6. derecenin 1. kademesine getirilmesine karar verildi. Bu bilgiler ışığında 8 yıl 1 ay 8 günlük hizmetimin yıllık izin süresine etkisi var mıdır? Nasıl hesaplanmalıdır? Eğer izin hakkım varsa bunu hangi kanuna dayandırarak idareme ispat edebilirim? Mehmet B.
Mehmet Bey, siz teknik eleman olduğunuzdan yıllık izne tabi memuriyet hizmet sürenizin tespitinde, 657/36-C gereğince özel sektörde teknik eleman olarak çalıştığınız sürelerin dörtte üçü de memuriyette geçmiş gibi değerlendirilmektedir. Bu sebeple özel sektörde geçen ve memuriyet
hizmetinde geçmiş gibi değerlendirilen dörtte üç oranındaki hizmetinizi de memuriyet hizmetinize ekleyin. Bu duruma göre memuriyet intibakınızda değerlendirilen hizmetlerle birlikte ne zaman 10 yılı tamamlarsanız o zaman 30 günlük izne sahip olacaksınız. Yazınızda ayrıntı vermemişsiniz, yani 8 yıl 1 ay8 günlük özel sektör çalışmanızın tamamı mı yoksa dörtte üçü mü? Bu ayrıntıya göre hesabınızı yapın. Bu konuda daha ayrıntılı bilgiyi de 140 sayılı DMK tebliğinden bulabilirsiniz. Amirlerinize de bu tebliği gösterebilirsiniz.