Advertisement

Yasa gereği yanında 9 veya daha az çalışanı olan berberlerin, iş sağlığı güvenliği uzmanı ile işyeri hekimi ücretini SGK ödeyecek. Kendileri işyeri risk analizi yapsınlar yeter

Ali Bey, bir konuda yardımınızı rica ediyorum. İstanbul Berberler Odası'ndan beni aradılar, Beyoğlu
Belediyesi'nin gençlik merkezinde yapılacak olan iş güvenliği eğitimine çağırdılar. Dernek Başkanı Şükrü Akyüz yaptığı konuşmada, her berberin risk değerlendirmesi yapması gerektiğini ve anlaşmalı kurumdan para karşılığı iş güvenliği uzmanı tutabileceğimizi söyledi. Bu konuyu biraz açar mısınız? Berber başına ayda 150 liraya bizim için anlaşmışlar. ■ Ahmet Cankıymaz
6331 sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği Yasası 1.1.2013'te yürürlüğe girdi. işyerinde istihdam edilecek iş sağlığı ve güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri çalıştırma zorunluluğu ise işyerinde çalışan işçi sayılarına göre peyder pey yürürlüğe girecek. Ancak yanında bir çırak bile çalışsa bütün işverenler 1.1.2013 itibarıyla risk değerlendirmesini yaptırmak ve işyerlerinde bulundurmak zorundalar. Bir an
önce risk değerlendirmesini yapın veya yaptırın ve tarih olarak da 1.1.2013 gününü yazın. Berberler tehlikeli sınıftalar, yanlarında 9 kişiden az çalışanları varsa uzmanı da hekimi de SGK gönderecek. Kendilerinin cebinden tek kuruş para çıkmayacak. işyerinde yapmanız gereken risk değerlendirmesi rehberi Çalışma Bakanlığı tarafından hazırlandı ve internetten bulabilirsiniz.

İŞYERLERİ TEHLİKE OLARAK ÜÇE AYRILIYOR
6331 sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, işyerlerini az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olmak üzere üçe ayırıyor. Yasa 2013 yılı temmuz ayında 50 işçiden az çalıştıran tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için yürürlüğe girecek. Bu işyeri işverenleri, işyerlerinde ya tam zamanlı ya da kısmi zamanlı işyeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliği uzmanını işe alacak veya ortak sağlık-güvenlik şirketlerinden fatura mukabili bu işi satın alacak. Ayrıca işverenin kendisine ait belgesi varsa kendisi, belgesi olan işçisi varsa bu işçisini de isterse bakanlığa uzman olarak bildirebilecek.

2014'ÜN TEMMUZ AYINDA HER YERDE UYGULANACAK
2014 yılı temmuz ayında da, kamu işyerlerinin tümünde, özel sektördeki az tehlikeli tüm işyerlerinde devreye girecek. Yani bakkal, manav, berber ve apartmanlarda yürürlüğe girmesine daha 1 yıldan fazla süre var, ama risk değerlendirmesi için kapsama çoktan girdiler.

■ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ
işyerinde 9 veya daha az işçisi olanlardan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta olanların iş sağlığı ve güvenliği ile işyeri hekimi veya diğer sağlık personeli ihtiyacını SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) illerde açacağı ihaleler sonrasında, ortak sağlık-güvenlik (OSGB) birimlerine ihale edecek ve bu işyerlerinin cebinden tek kuruş çıkmayacak. İhaleyi alan OSGB, sanayi sitelerindeki tamirhane, tornacı, elektrik ustaları gibi işyerlerine yılda bir defa 1 saat iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile 3 yılda bir defa işyeri hekimi gönderecek.

■ AZ TEHLİKELİ
İşyerinde 9 veya daha az işçisi olan az tehlikeli işyerlerinde yasa 2014 yılı temmuz ayında yürürlüğe girecek ve bu işyeri işverenleri OSGB ile sözleşme imzalayacaklar ve yıllık maliyetleri de 70 ile 100 lira arasında değişecek. OSGB'nin doktoru bu işyerlerine 3 yılda bir defa 1 saat uğrayacak, OSGB'nin iş sağlığı ve güvenliği uzmanı da yılda bir defa 1 saat uğrayıp, iş kazalarına karşı riskleri tespit edip bu risklerin ortadan kaldırılmasını talep edecek.

■ CEZASI ÇOK AĞIR
Yasaya göre, 10'uncu maddesinin birinci fıkrasına göre risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene 3 bin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için 4 bin 500 Türk Lirası ceza kesilecek.