Advertisement

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 50 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde yürürlüğe girmişti, diğerlerinde del Temmuz 2013 ve 1 Temmuz 2014'te yürürlüğe girecekti ama erteleniyor. Bu arada SGK rakamları da açıkladı, tam bir hayal kırıklığı

30 Haziran 2012'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, devrim niteliğinde adımların atılmasına sebep oldu. Tehlike sınıflarına göre (az tehlikeli, tehlikeli, çok tehlikeli) üç kademeli olarak bir tek çalışanı dahi olan işyerleri, iş güvenliği uzmanı ile işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu getirilerek bu kanunun kapsamına alınmış oldu.
1. kademe, kanunun yayımı tarihinden 6 ay sonra, yani 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre 50'den fazla çalışanı olup da tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfında yer alan işyerlerine iş güvenliği uzmanı ile işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu getirilmiş olundu.
2. kademe, kanunun yayım tarihinden 1 yıl sonra, yani 1 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe girerek 50'den az çalışanı (tehlikeli ve çok tehlikeli) olan işyerlerine, iş güvenliği uzmanı ile işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu getirilmiş olacaktı.
3. kademe, kanunun yayımı tarihinden 2 yıl sonra, yani 1 Temmuz 2014 tarihinde yürürlüğe girerek 50'den az çalışanı olan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ile tüm kamu kurumları kanun kapsamına
alınmış olacaktı.

MİMAR, MÜHENDİS İŞİ BIRAKIP BELGE ALDI
Devletin "ihtiyacımız çok" sözüyle birçok mühendis, mimar ve teknik eğitim, fen-edebiyat fakültesi mezunu, çalıştıkları işi bırakıp yüksek meblağlı ücretler harcamak suretiyle yeterlilik belgesi alabilmek için iş sağlığı ve güvenliği sektörüne girmek amacıyla eğitim ve sertifika aldılar. Bir kısmı evini ve ailesini taşıdı, bir kısmı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) açtı, bir kısmı yeterlilik belgesi için halen kurslara devam etmekte. Ancak tam kanunun büyük bir kesimi ilgilendiren kısmı bu ay sonunda yürürlüğe girecekken AKP milletvekilleri, özel sektör ve kamunun henüz iş sağlığı ve güvenliği yaptırımlarına hazır olmadığı gerekçesiyle 14.06.2013 tarihinde sürpriz bir kararla kanunun yürürlük tarihlerini ele alan maddesinde değişiklik yapma teklifini torba yasa içinde Meclis'e sundu. Buna göre; 2. kademenin yayımı tarihinden 2 yıl sonra, 3. kademenin ise yayımı tarihinden 4 yıl sonra yürürlüğe girmesi teklifi metinde yer aldı.
Bu teklif, iş sağlığı ve güvenliği sektöründe adeta şok etkisi oluşturdu. Bu aysonunda işe başlamak üzere firmalarla anlaşan birçok iş sağlığı ve güvenliği profesyoneli, teklifin yasalaşmasıyla birlikte büyük bir mağduriyetle bir sene daha belirsizlik içerisinde hayatlarını idame ettirmeye çalışacaklar. Ayrıca kamuda çalışan hekimlerin işyeri hekimi olabilmesi içinde Tam Gün Yasası değiştiriliyor.

SGK'NIN RAKAMLARI DA KOMİK ÇIKTI
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alıp da işyerinde 9 kişinden az çalışanı olan esnaf (berber-kasap vs.) için iş sağlığı ve güvenliği ile işyeri hekimi ücretleri SGK tarafından ödenecekti ve SGK rakamları açıkladı. OSGB'lerle çalışmak zorunda olan işyerlerinin devlet desteği, çalışan başına tehlikeli sınıf için 14.5 TL, çok tehlikeli sınıf için ise 16.5 TL olacakmış.
Bu rakamlarlaOSGB'ler kendi giderlerini karşılayamaz. OSGB kuranlar hayal kırıklığına uğradılar. Beklentime göre; OSGB'lerde iflaslar ve kapanmalar başlayacak. Kamudaki hekimler kapanan kapıların açılmasıyla piyasaya saldıracaklar, iş güvenliği uzmanı yetiştirmek için açılan eğitim kurumlarına olan talep azalacak ve durulacak, eğitim kurumlarında kapanmalar başlayacak. Bu arada sayıları gereğinden çok olan C sınıfı iş güvenliği uzmanları birbirleriyle kıyasıya rekabet edip fiyatlarını
yerlere serecekler.

 

Sadece 2011 yılında 69 bin 227 iş kazasından 1700 kişi hayatını kaybetti

2012 yılında Türkiye'de ilk defa İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çıkarılabildi ve 2013 başından itibaren tüm Türkiye'de uygulanacaktı....
Sadece 2011'de 69 bin 227 iş kazası meydana gelmiş ve bu kazalarda 1700 kişi hayatını kaybetmiştir. 2011 hariç son 10 yılda, 10 bin 723 işçi iş kazalarında hayatını kaybetti. Yılda ortalama 1072 işçi hayatını kaybetmektedir. Yine istatistiklere göre iş kazalarının yüzde 56.3'ü 1 ile 49 kişi arası sigortalı işçi çalıştıran işletmelerde yaşanmaktadır. Yani orta ve küçük işletmelerde iş güvenliği yok veya az. Tam da 1 Temmuz 2013 günü bu işyerleri kapsama girecekti ki; ertelenmeye çalışıyor.
Ülkemizde işyerlerinin % 99.8'i 1-249 işçi istihdam eden KOBİ'lerden oluşmakta olup, çalışanların % 83.8'i bu işyerlerinde istihdam ediliyor. Yine Sosyal Güvenlik Kurumu istatistiklerine göre 2010 yılında meydana gelen iş kazalarının % 79.2'si KOBİ'lerde meydana gelmiştir.