Advertisement

21.08.2013 günü Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği değişikliğiyle emekli aylıkları düşmesin ve aynı zamanda GSS borcu çıkmasın diye okurlarımıza önerdiğimiz kod-puantaj ile eksik gün bildiriminde epey değişiklikler oldu

Bu köşenin müdavimlerinin bildiği gibi özellikle asgari ücret veya asgari ücretin 3 katından az kazanç ile SGK'ya bildirilenlerin ilerde alacakları emekli aylıkları her ay 3 lira kadar düşmektedir. Yani çok prim ödedikçe artması gereken emekli aylığı tersine azalmaktadır. Bu sebeple de "8000 günüm var 700 lira aylık bağlandı, arkadaşımın 5400 günü vardı daha çok emekli aylığı bağlandı" gibi serzenişler artmaya başladı.

PUANTAJA İŞÇİ İMZASI ŞARTI GETİRİLDİ
Yeni Sosyal Sigorta işlemleri Yönetmeliği (SSİY) değişikliğiyle birlikte, ayda 30 günden az SGK'ya bildirilen işçilerden eksik gün sebebiyle kod-7 puantaj olanlar için her ayın 23'üne kadar puantaj kayıtlarının (ek-10 belgesinin) SGK'ya gönderilme zorunluluğu 30 işçiden, 10 işçiye düşürülmüştü. Bu güzel ve mali müşavirleri rahatlatan bir uygulamaydı. Ancak, bugüne kadar sadece işveren tarafından doldurulan puantaj kayıtlarına artık işçiler de imza atacaklar.
SSİY'nin 102'nci maddesinin 12'nci fıkrasının (d) bendinde yapılan değişiklikle, aylık prim ve hizmet belgelerinde eksik gün bildirim nedeni olarak "07-Puantaj Kayıtları" seçilen sigortalılar yönünden SGK'ya verilmesi gereken puantaj kayıtlarında sigortalıların imzasının bulunma zorunluluğu getirilmiştir.
Buna göre;
■ 2013 Ağustos ayına ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinden
başlanılarak
■ 1 ila 9 (dahil) sigortalının bildirildiği aylara ilişkin özel sektör işyerleri, eksik gün bildirim nedenlerini aylık prim ve hizmet belgelerinde     
■ "07-Puantaj Kayıtları" olarak kodlamaları halinde, SSİY'nin 10 No'lu ekinde yer alan "Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formu" ve ekinde verilecek puantaj kayıtlarında sigortalının imzasının bulunması gerekmektedir.

SİGORTALININ İMZASI YOK İSE BELGE GEÇERSİZ
2013 Ağustos ayına ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinden başlanılarak 1 ila 9 (dahil) sigortalının bildirildiği aylara ilişkin özel sektör işyerleri, eksik gün bildirim nedenlerini aylık prim ve hizmet belgelerinde "07-Puantaj Kayıtları" olarak kodlamaları halinde, SSİY'nin 10 No'lu ekinde yer alan "Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formu" ve ekinde verilecek puantaj kayıtlarında sigortalının imzasının bulunmaması durumunda söz konusu eksik gün bildirim formu ekinde verilen puantaj kaydı SGK'ca geçerli sayılmayacaktır.

ARTIK KISA VADELİ PRIM ORANI YÜZDE 2
6111 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle yüze 1 ile yüzde 6.5 oranında işyerinin tehlike derecesine göre hesaplanan kısa vadeli sigorta prim oranı bundan böyle sabitlenmiş ve her işyeri için yüzde 2 olmuştur. Bu uygulama 2013 Eylül ayına ilişkin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak yapılacaktır.

 

Babanız yüzde 60 ile malulen, yüzde 40-59 ile özürlü emeklisi olur

Ali Bey size Londra'dan mail gönderiyorum. Babamın SSK emekliliği hakkında sizden bilgi almak istiyorum. Babam 09.12.1955 doğumlu sağ gözü yok ve yüzde 41 raporu var; bu yüzden askere de alınmamış. İki sene 10 ay 10 gün Bağ-Kur'u ve 154 gün SSK'sı var. SSK'sı 1970'te başlamış, ama sigortası eksik yatırıldığından mahkemeye gittik, 1800 gün de mahkemeyle kazandık. Bu
durumda babamın emekli olması için ne yapabiliriz? ■ Hasan ASLAN
Hasan Bey, dava sonunda babanızın 1030 gün Bağ-Kur'u, 1954 gün de SSK'sı ile toplamda 2984 günü olmuş. Sağlık Kurulu'ndan yüzde 60 veya daha yüksek oranlı rapor alırsanız hemen malulen emekli olur. Yüzde 60 olmaz ama yüzde 40'tan fazla olursa bu kere SSK'ya prim ödemeye devam edip 3600 güne çıkarsa özürlü sıfatıyla (vergi indirim belgesi alarak) SSK'dan emekli olabilir.