Advertisement

Engelli veya özürlüler, hayatlarını kolaylaştırmak adına araç aldıklarında ÖTV ödemezler. KDV de ÖTV dahil hesaplandığından KDV'yi de düşük öderler

Benim "H" sınıfı ehliyetim ve % 42 özürlü raporum var. Sol kol bilek hizasından replantasyon ameliyatlısıyım. Ehliyetimde de özel tertibatlı otomobil ve gözlük ibaresi yazıyor. Ben ÖTV'siz araç alabilir miyim? ■ Remzi Başkır
Sayın okurum, engelli veya özürlülere ÖTV'siz araç alımı konusunda iki tür uygulama var. Birincisi kendisi araç kullanabilecek durumda olanlar için, ikincisi de başkasının kullanması için alınacak araçlar için.
■ Silindir hacmi 1600 cc'den az olmak şartıyla, binek otomobilleri ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar.
■ 2800 cc'den düşük olmak kaydıyla eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar.
■ Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar.
Usulüne uygun olarak alınmış sağlık kurulu raporundaki oranı yüzde 90 ve üzerinde olanlardan "H" sınıfı sürücü belgesine gerek olmaksızın araçları başkası kullanması şartıyla, yüzde 40'tan fazla 90'dan az rapor oranı olanlar için ise "H" sınıfı sürücü belgeleri olmaları şartıyla bu araçları alabilirler. Bu kişilerin alacakları sıfır araçlardan ÖTV alınmaz. KDV de ÖTV dahil hesaplandığından KDV'leri de daha düşük olur.
Özür oranı yüzde 90 veya daha fazla olduğuna dair alınacak sağlık kurulu raporunun aslı veya noter onaylı örneğinin, araçların ilk iktisabının yapılacağı motorlu araç ticareti yapan yetkili satıcı veya bayi tarafından vergi dairesine verilecek ÖTV beyannamesine eklenmesi yeterlidir.

ORANI YÜZDE 90'DAN AZ OLANLAR
Özel tertibatıyla aracı kendisi kullanmak üzere satın alacak engelliler için ise;
■ Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca yetkili sağlık kuruluşundan alınan sağlık kurulu raporunun aslı veya noter onaylı örneğinin,
■ Aracın sakatlığa uygun olarak tadil edildiğine dair teknik belgenin aslı veya noter onaylı örneğinin,
■ H sınıfı sürücü belgesinin fotokopisinin, motorlu araç ticareti yapan yetkili satıcı veya bayi tarafından verilecek ÖTV beyannamesine eklenmesi gerekmektedir.

 

Oranlarına göre özürlü emeklilik tablosu

Babam işitme engelli olup Bağ-Kur ve SSK'da 3640 gün ödenmiş primi var. Malulen emekli olmak istiyor. Bize gerekli şartlarını 3960 gün prim ve yüzde 60 rapor olarak söylediler. Babamın adı
Mehmet Timur, 01.08.1964 doğumludur. ■ Mustafa Timur
Mustafa Bey, malulen emeklilik ayrı, özürlü emekliliği ayrıdır. Babanızın ilk sosyal güvenlik başlangıcını yazmadığınız gibi son 7 yıllık (2520 günlük) prim ödemelerinde SSK mı yoksa Bağ-Kur mu var yazmamışsınız. Ben de size tablosunu veriyorum. Oradan kendiniz şartlarını bulursunuz. Bu arada malulen emeklilik için en az yüzde 60 rapor ile 1800 gün yeterlidir ama hastalığın sosyal güvenlik başlangıcından sonra çıkmış olması şarttır.