Advertisement

Ali Bey, benim bir kızım var 1997 doğumlu. Babası ile resmi nikâh yapmadık. Babasının ilk eşinden de 2 kız 1 erkek olmak üzere çocukları var ve baba vefat etti. 4 aydır kızım benim soyadımı taşıyor,
babasının nüfusunda kayıtlı çıkmıyor. Kızıma babasından yetim aylığı bağlatmam için ne yapmam gerekiyor? Ben de babamdan yetim aylığı alıyorum, kızımın da böyle bir hakkı var mı? Çocuğumuz doğduğunda, babasıyla ikimiz doğum kâğıdıyla nüfusa gittik. Aramızda resmi nikâh olmadığı için, "Babasının soyadını alamaz" dediler. Babasının ismini, benim soyadımı aldı. SGK'ya gittik, onlar "Babasının nüfus kâğıdındaki kişi olduğu tespit edilip baba soyadını alırsa ancak bu şekilde maaş bağlanır" dedi. İsmi saklı
Sayın okurum, Medeni Kanun'umuz gereğince çocuk ile anne arasında soy bağı doğumla kurulur; çocuk ile baba arasında soy bağı, anne ile evlilik, tanıma veya hâkim hükmüyle kurulur (MK 282). Evlilik dışında doğan çocuk, anne ve babasının birbiriyle evlenmesi halinde kendiliğinden evlilik içinde doğan çocuklara ilişkin hükümlere tabi olur. Evlilik dışında doğan çocuklar, annenin aile kütüğüne annenin bekârlık soyadıyla kaydedilir. Babası, evlilik dışında doğan çocuğu tanınırsa, yani babası olduğunu kabul ederse, baba ismi yazılarak annenin nüfus hanesine kaydedilir. Çocuk, ana ve baba evli değilse ananın (bekârlık) soyadını taşır.

ÇOCUĞUNUZU BABASI TANIMIŞ
Yukarıda gördüğünüz üzere baba sağlığında çocuğun kendisinden olduğunu kabul etmiş, tanımış ve nüfusa kendi adıyla evladı olarak kaydedilmesini talep etmiş. Bu sebeple babanın kütüğünde (resmi nikâhlı olmadığınızdan) görünemez. Kanun gereğince baba adı doğru yazılarak, sizin kütüğünüzde görünüyor. Soyadı da aranızda nikâh olmadığından sizin soyadınız oluyor.

SGK ÇOCUĞUNUZA BABASINDAN YETİM AYLIĞI VERİR
5510 sayılı kanun gereğince (Md. 34)...
"... Bu kanunun 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç bu kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmayan veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan;
1) 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanların veya,
2) Kurum Sağlık Kurulu kararıyla çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirip malul olduğu anlaşılanların veya,
3) Yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan kızlarının her birine % 25'i,
c) (b) bendinde belirtilen çocuklardan sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalan veya sonradan bu duruma düşenlerle, ana ve babaları arasında evlilik bağı bulunmayan veya sigortalının ölümü tarihinde evlilik bağı bulunmakla beraber ana veya babaları sonradan evlenenler ile kendisinden başka aylık alan hak sahibi bulunmayanların her birine % 50'si (... ) oranında aylık bağlanır.
Sigortalı tarafından evlat edinilmiş, tanınmış veya soy bağı düzeltilmiş veya babalığı hükme bağlanmış çocukları ile sigortalının ölümünden sonra doğan çocukları, bağlanacak aylıktan yukarıda belirtilen esaslara göre yararlanır..."

YAZILI BAŞVURUDA BULUNUN
Devletle yazışmayla iletişime geçilir, ağızla değil. Siz de yazılı olarak kızınız adına yetim aylığı talep edin. Son cümlede göreceğiniz üzere, babası tarafından tanınmış çocuklar da normal çocuklar gibi babasının aylığından yararlanırlar. Siz başvurun, SGK bağlamazsa da bana gelin gereğini yerine getiririz.