Advertisement

Artık klasikleşmiş halde olan kıdem tazminatı uygulamasının kaldırılarak yerine Kıdem Tazminatı Fonu getirilmesi, kıdem tazminatının kaldırılmasının yıllara yayılmış halidir. Tepkilerin de yıllara yayılarak hiçselleştirilmesidir.

UZLAŞILMAYAN ANA NOKTALAR
Kıdem tazminatı konusunda uzlaşılamayan epey konu var ama esas sorun fon çıkarsa kesintinin yüzde kaç olacağı konusudur. Şu anki uygulama her yıla 30 gün olarak fonlaştırılacaksa bu durumda oranın yüzde 8.33 olması gerekir ama işveren kesimi oranın yüzde 3 olmasını talep ediyor bu da her yıla 8 gün kıdem demek. Öte yandan, kıdem alma hallerinin azalması da bir başka tartışma konusu ve uzlaşılma imkânı olmayan konu. Bu sebeple gerek Başbakan'ın gerekse de bakanın taraflar uzlaşmadan konu TBMM'ye gelmez sözleri gerçek ise bu konularda asla uzlaşma olmaz ve konu TBMM'ye gelmez.
Türkiye'de bir klasik haline gelmiş olan "Kıdem tazminatı" uygulaması, gerek IMF ve OECD gibi uluslararası sermaye kuruluşlarının gerekse TÜSİAD ve TİSK gibi işveren kuruluşlarının baskısı ile ortadan kaldırılıp yerine "Kıdem Tazminatı Fonu" uygulaması getirilmeye çalışılıyor.
Şimdiki kıdem tazminatı ödemesi 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14'üncü maddesine göre çalışanın her bir yılı (12 ayı) için bir aylık brüt maaş tutarında yapılmaktadır. Bu da yüzdesel olarak yüzde 8.33 oranına tekabül etmektedir. Yani, işveren kendisi işçileri için bir kıdem tazminatı fonu oluşturacak olsa ilerde ödeme güçlüğüne düşmemek adına her ay brüt ücretlerin yüzde 8.33'ü kadar para ayırması gerekir.

TASARIDA YÜZDE 3-4 TARTIŞMASI VAR
Henüz tasarı taslağı halindeki "Kıdem Tazminatı Fonu" uygulamasında ise düşünülen oran yüzde 3 ile yüzde 4 arasında gidip gelmektedir. Tasarı bu şekilde yasalaşırsa bir yıl için alınacak rakam düşmüş olacaktır. Düşüşün rakamları aşağıdaki tablodan daha net görülebilir.

 

Tablodan da görüleceği üzere, kıdem tazminatı fonunda aylık prim kesintisi yüzde 3 olursa aylık 2000 lira brüt ücreti olan bir işçinin yıllık kıdem tazminatı kaybı 1280 liradır. 10 yıllık kaybı ise 12 bin 800 liradır. Yüzde 4 oranı tercih edilirse bu kere aylık kayıp 1040 lira, 10 yıllık kayıp 10 bin 400 lira olacaktır.