Advertisement

Birden çok işyerinde SSK'lı olarak çalışanların günleri toplanmaz ama kazançları toplanır. Emekli aylığının basit formülü de aylık ortalama kazanç ile aylık bağlama oranının çarpımı olduğundan daha yüksek emekli aylığı elde edilir

Ali Bey, size çok kısa bir sorum olacak. Ben 2 yerden SSK'lıyım, her ay 2 firmadan SSK primlerim yatırılıyor. Sorum şu: Birinci firmadan brüt 3600 TL'den 30 günlük primlerim yatırılıyor. İkinci firmadan da aylık brüt 1200 TL'den primlerim yatırılıyor. Şimdi ben emekli olacağım zaman, emeklilik hesabım nasıl oluyor? Her iki yatırılan prim de emekliliğime etki ediyor mu yoksa SGK emeklilik hesabımda en yükseğ mi baz alınıyor? ■ İsmi saklı
Sayın okurum, daha önce de buna benzer soruları köşemden defalarca paylaştım. Birden çok yerde SSK'lı olmak iyidir. Siz şu anda birden çok yerde SSK'lı olduğunuzdan ayda 30 günden çok prim ödeme gününüz var, ama SSK bunu 30 sayar. Zira ay 30 günden, yıl da 360 günden çok olamaz. Ancak her iki işyerinden elde ettiğiniz kazançlarınız toplanır ve toplanan kazanca göre emekli aylığınız belli olur. Siz birinci işyerinde 3600 lira ve 30 gün, diğer işyerinde de 1200 lira ve 30 günSSK'lısınız. SSK bunu ayda 60 gün değil 30 gün çalışmış ve ayda 4800 lira kazanmış diye değerlendirir. Şayet primleriniz tavanı aşsaydı, tavanı aşan priminizi geri alma hakkınız da vardı. 5510 sayılı kanuna göre birden çok işyerinde SSK'lı olup da bütün işyerlerinin SGK'ya bildirdiği rakam, tavan kazanç rakamı olan 6639,90 liradan çok ise tavanı aşan kısmın yüzde 14'lük (işçi ücretinden kesilen) bölümü işçiye istediği an iade edilir. Mesela, bir işyerinde 30 gün 4000 lira, bir işyerinde 15 gün 3000 lira, bir işyerinde 15 gün 2500 lira ücret SGK'ya bildirilmişse bu ayda 30 gün 9500 lira SGK'ya bildirilmiş demektir. 6639,90 liralık aylık tavan ücreti aşan kısmın (9500-6639,90= 2860 lira) yani 2860 liranın yüzde 14'ü (400 lira) işçiye istediği zaman SGK tarafından iade edilir.

 

Annemin işe giriş kayıtları silinmiş!

Merhaba, ben Damla Aslan, annemin 1978 işe giriş belgesinin aktif olmasını talep ediyoruz. Annem 1984 girişli gözüküyor ama elimizde 1978 girişli olduğunu gösteren belge var fakat hâlâ düzeltilmiyor. Araştırmamıza göre annemle ilgili belgeler SSK sisteminden 4 defa kaydedilip silinmiş. Annem 1984 işe girişli görünmesine rağmen emekli olabiliyor ama geriye dönük hakları otomatikman
elinden alınmış oluyor. Bizim isteğimiz, ilk işe giriş tarihini 1978 olarak aktifleştirmek ve annemizin geriye dönük haklarının alınmasını sağlamak. Bu konuyla ilgili bir bilgi verirseniz sevinirim, son çaremiz sizsiniz.
Sevgili Damla, annenizin 1978 yılına ait işe girişli belgeden nasıl bir belgeyi kastettiğinizi bilemiyorum. Şayet bu belge işe giriş bildirgesi ise büyük olasılıkla SSK’nın arşivlerinde de sizin belgenizin aynısından vardır. İşe giriş bildirgesi, SSK uygulaması gereğince tek başına annenizin 1978 yılında fiilen çalıştığını kanıtlamaz. Şöyle ki, annenizin çalıştığı dönemdeki yasalara göre bir işveren, işçi aldığı zamandan sonra olmak kaydıyla 1 ay içinde SSK'ya işe giriş bildirgesiyle bildirmek zorundaydı. Her ay aylık sigorta prim bildirgesi ve her üç ayda bir üç aylık dönem bordrosuyla SSK'ya çalışanını bildirmesi gerekiyordu. Annenizin durumunda işe giriş bildirgesi verilmiş. Dönem bordrosu verilmemiş veya gün ve kazanç bildirilmemiş. Yani işveren, işe giriş bildirgesi veriyor, ama dönem bordrosunda gün ve kazanç bildirmediği için SSK bu işe girişi geçerli saymıyor. Şimdi yapmanız gereken şey, annenizin fiili çalışma günlerinin tespiti için iş mahkemesinde hizmet tespit davası açtırmak olacaktır.