Advertisement

Kıdem Tazminatı Fonu'nda kritik noktalardan biri orandı. Yüzde 8.3'ün korunması 'kötünün iyisi'dir ama bu oranla çıkacağına ihtimal vermiyorum

Kıdem tazminatının kaldırılıp yerine Kıdem Tazminatı Fonu getirilmesinde çalışanların esasen iki noktada itirazları var. Birincisi "oran", ikincisi de "alma" hali. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na göre oran konusunda işçilerin talepleri karşılanacakmış ve mevcut oran olan yüzde 8.33, tasarıda aynen yer alacakmış. Aslında "kıdem tazminatının kaldırılmasına karşıyım". Karşı olmakla birlikte bu yasa TBMM'den geçecekse, oranın yüzde 8.33 olması "kötünün iyisi"dir. Sadece oran konusunda çalışanların ve sendikaların başarısıdır.

ALMA HALLERİ NE OLACAK?
Mevcut yasaya göre 7 halde kıdem tazminatımızı alabiliyoruz. Bunlar şöyle:
1. İşveren tarafından işten çıkarılma (İşveren tarafından bu kanunun 25'inci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında).
2. İşçi tarafından haklı sebeple işten çıkma (İşçi tarafından bu kanunun 24'üncü maddesi uyarınca).
3. Askere gitme (Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla).
4. Emeklilik anında (Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla).
5. Emekli olmadan işten çıkma (506 Sayılı Kanun'un 60'ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı kanunun geçici 81 'inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleriyle işten ayrılmaları nedeniyle, yani 15 yıl ve 3600 günü tamamlayarak istifa etme).
6- Kadın işçinin evlenmesi (Kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusuyla iş akdini sona erdirmesi).
7- Ölüm (İşçinin ölümü sebebiyle).
"Kıdem Tazminatı Fonu" kanun tasarı taslağına göre, kıdem tazminatı alma halleri esasen 2'ye düşüyor.
Bunlar şöyle:
1- Emeklilik
2- Ölüm
Tasarıya göre fonu devlet yönetecek. Bu durumda "10 yıl sonra fon kalır mı, kalırsa fonda para kalır mı?" sorusuna cevabım, "Tasarrufu Teşvik ve Konut Edindirme fonlarına bakın, sonunu görün" olur.
Şimdiki uygulamada işten çıkarılan işçi, aldığı kıdem tazminatına da güvenerek alıştığı yaşam seviyesini iş arama süresince sürdürebilmektedir. Aldığı kıdem tazminatını işsizlik döneminde harcayıp kendisine daha uygun ve daha güzel ücretli iş aramaya uzun süre devam edebilmektedir. Ancak fon gelirse, işten çıkarılan işçinin cebinde kıdem tazminatı olmayacağından düşük ücret ve kötü çalışma koşulları da olsa bir an önce işe girmek isteyecektir.