Advertisement

Çalışan emekli şoför ve sanatçılardan, kısa adı SGDP olan Sosyal Güvenlik Destek Primi kesilir ve SGDP 'kısa vadeli prim'lerin karşılığıdır. SGDP ödeyenlerden uzun vadeli prim alınmaz. Taksi ve minibüs şoförleri ile sanatçıların 10 günden az çalışanlarından ise "kısa vadeli prim" alınmaz. Emeklisinden nasıl istersiniz?

Cuma günü bu köşeden, "Taksi şoförleri SSK primlerini kendi ceplerinden ödüyorlar" demiş ve son paragrafta da, "Emekli olup da ayda 10 günden az çalışan şoförler ile sanatçılar SGDP ödemezler"
demiştik. Zira 5510 sayılı Kanun'un ek 6. maddesi öyle diyordu. Bu madde de 6111 sayılı Kanun ile 2011 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmişti.

İLK GENELGE YASAL SONRAKİ YASADIŞI
6111 sayılı Yasa TBMM'den geçtikten sonra SGK; çıkardığı 2011/36 sayılı genelgeyle aynen benim dediğim gibi emekli olup da 5510/ek-6. madde gereğince ayda 10 günden az çalışan şoför ve sanatçılardan SGDP alınmayacağını tüm birimlerine duyurmuştu. 2011/36 sayılı genelgede, "Aylık alan sigortalılar ek 6. madde kapsamında sigortalı olamayacaklarından, bunlar hakkında kanunun sosyal güvenlik destek primine ilişkin hükümleri de uygulanmayacaktır" demişti.

2013 YILINDA YENİ GENELGE YAYINLANDI
Ardından SGK bu kere 2013 yılında yeni bir genelge yayınladı: 2013/11 sayılı genelge. İşte bu genelgede de, "Emekli çalışan şoför ve sanatçıların ayda 10 günden az çalışanlarından SGDP isterim"
demeye başladı.
22.02.2013 tarihinde yürürlüğe giren 2013/11 sayılı genelgede de "Kendi sigortalılıklarından dolayı aylık alan sigortalılar ek 6. madde kapsamında sigortalı olamayacaklardır. Ancak, emekli olan şoförün toplu taşıma aracı sahibi yanında 10 günden az ya da fazla çalışması olup olmadığına bakılmaksızın veya başka bir işyerinde sigortalı olması halinde sosyal güvenlik destek primi kesileceği" belirtilmiştir.

GELELİM YASADIŞILIĞA
1-SGDP sadece kısa vadeli (iş kazası meslek hastalığı) sigorta çeşididir.
2- 5510 sayılı Kanun'un ek- 6. maddesi gereğince ayda 10 günden az çalışanlar için kısa vadeli, yani iş kazası-meslek hastalığı primi yoktur.
3-Olmayan kısa vadeli sigortayı SGK emeklilerden isteyemez.
4- Şoför veya sanatçı ayda 10 günden çok çalışıyorsa evet zaten SGDP alınması yasaldır ama 10 günden az ise YASADIŞIDIR.

BU KONUDA SORULARIM DA VAR
1- Hadi, yasadışı da olsa ayda 10 günden az çalışan şoför ve sanatçılardan (Kendi ceplerinden olmak kaydıyla) SGDP istediniz, kazanç rakamı ne olacak?
2- 5510 sayılı Kanun'un ek-6. maddesi kapsamında, çalışanlardan sadece uzun vadeli GSS primi alınacağı yazıyor, ne SGDP ne de kısa vadeli primden bahsediliyor. Yüzde kaç oranında SGDP primi hesaplayacaksınız?
3- Bu primleri çalışanlar yani şoförler ve sanatçılar ödeyeceğine göre primlerini ödemezlerse yasadışılığa devam edip emekli aylıklarından mı keseceksiniz?
4- Yoksa zaten zor şartlarda yaşayan emeklilerin aylığından yüzde 15 oranında mı SGDP keseceksiniz?
5- Veyahut, "Biz yasadışı uygulama yapıyoruz bundan vazgeçelim" der misiniz?