Advertisement

Emekli aylıklarına "SGK alacakları ve nafaka borcu" dışında kimse haciz getiremez, ama siz izin (muvafakat) verirseniz haciz gelir, muvafakati kaldırırsanız da haciz sona erer. Muvafakat yoksa banka-Borsa sandığı emeklilerinin aylıklarına haciz-icra getirilemez.

"Vakıfbank'tan emekli oldum. Emekli maaşımda icra kesintisi var ve sırada bekleyen 9 dosya daha mevcut, bu dosyalara yazı yazsam maaşımdan kesinti kalkar mı? Kesinti yapan avukat hakkında suç duyurusunda bulunabilir miyim? Maaşımdan kesinti yapılsın diye muvafakat, yazı falan vermedim."
Cem Malkoç
Sayın okurum, siz 506 ve 5510 sayılı kanunların geçici 20. maddesine tabi sandıklardan birisinden, Vakıfbank Emeklilik Sandığı'ndan emekli olmuşsunuz. O halde "Emekli aylıklarına icra-haciz getirilemez" kuralı sizin için de geçerlidir.

SADECE NAFAKA VE SGK BORCUNA İCRA-HACİZ OLUR
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 93'üncü maddesinde, "Bu kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88'inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez. Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir" denmektedir.
Kanun gereğince, emekli maaşlarına, sürekli işgöremezlik gelirlerine, dul-yetim aylık ve gelirlerine sadece Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları için SGK, nafaka alacakları için de boşanılan eş-çocuklar izinsiz icra koyabilirler. Bunun dışındaki alacaklar için borçlu emekli-dul-yetimin izni olmadan hiç kimse icra-haciz getiremez.

MUVAFAKATİNİZ YOKSA ŞİKÂYET DE EDEBİLİRSİNİZ
Banka sandığı emeklisi olarak, sizin aylığınızı kimin kestiğini yazmamışsınız, yani maaşınızı alan banka mı kesinti yapıyor yoksa icra dairesi mi belli değil. Öte yandan icra dairesi, sizin muvafakatiniz yani izniniz yoksa icra yapamazdı. Yaparsa da savcılığa suç duyurusunda bulunabilir veya bağlı olduğu İcra Tetkik Hâkimliği'ne şikâyet edebilirsiniz. Kesintiyi yapan banka ise bu durumda hem savcılığa banka yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunabilirsiniz, hem de bugüne kadar yaptıkları kesintileri geri almak ve kesintiyi sona erdirmek adına dava açabilirsiniz.

 

SSK dökümü hatalı olabilir

Ali Bey, www.sgk.gov.tr'den SSK hizmet dökümü aldım, 6300 günüm görünüyordu ve emeklilik talebi yaptım. Aradan 3 ay geçince emeklilik talebim reddedildi ve deniyor ki "4800 gününüz var". Sonrasında e-devlet şifresi aldım, evet gerçekten 4800 günüm var. Ben SGK sitesine güvenerek işlem yapmıştım.
İsmi saklı
Sayın okurum, SGK'da SSK hizmet cetveli için kullanılan üç ayrı veri tabanı var. Bahsettiğiniz SGK web sayfasında hizmet görmek isterseniz, başkalarına ait hizmeti bile sanki sizinmiş gibi gösterebiliyor. E-devlet kapısından girerseniz bu kere farklı isimlere ait olanları da ayırarak gösteriyor. SGK'nın merkezlerine giderseniz orada da farklı veri tabanından gelen bilgiler var. Yani, her girdiğiniz yere göre gün sayınız farklı görünebilir. Biz buradan SGK yetkililerine seslenelim de bu veri tabanını teke düşürsünler, yoksa sizin gibi mağdur olan çok olacak.