Advertisement

24.12.2012 günü derdini anlatan Hüseyin Özcan'a demiştim ki; "SGK'da eziyet yöntemi bir değil ki...
SGK'nın derdi, vatandaşlarına tuzak kurup emekli maaşı vermemektir. Size de dört yıl boyunca tuzak kurmuşlar ve şimdi sakat halinize bakmayıp verdikleri malullük aylıklarını faiziyle geri istiyorlar...
Aslında SGK, konuyla ilgili bir denetim elemanı görevlendirip sizin bu tarlalardan eldeettiğiniz net gelirin (masraflar düşüldükten sonra) asgari ücretten (940,50 liradan) az olduğunu tespit ederse malulen emekli aylıklarınız kesilmemiş olur. Ancak, SGK bunu yapmaz, zira derdi üzüm yemek değil bağcıyı dövmektir. Bu sebeple konuyu iş mahkemesine götürün, SGK'yı ancak mahkeme yoluyla dize getirebilirsiniz. Çünkü, İzmir'de oturup Maraş'ta babadan kalan tarlanızı ekip dikemezsiniz. Ekip diktiyseniz de bu tarlalardan ayda 940,50 lira net kazanç elde etmiş de olamazsınız."

DAVASINI AÇMIŞ VE KAZANMIŞ
Hüseyin Özcan, avukatı Evran Kırmızı ile birlikte SGK'yı Aydın İş Mahkemelerinde dava etmiş ve davasını da kazanmış. Mahkeme kararı da aşağıdaki gibi olup Yargıtay'ca da aynen onanmıştır. Hem 60 bin lira borçtan kurtulmuş hem de birikmiş epeyce aylığı da SGK'dan söke söke almışlar.
Tebrik ediyorum.

 

MAHKEME FAİZİ İLE ÖDENMESİNE KARAR VERDİ

"TC AYDINI. İŞ MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR ...
HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklanan nedenlerle;
AÇILAN DAVANIN KABULÜNE,
1- Davacının 17.10.2008 tarihli başvurusuna istinaden 01.10.2009 tarihinden itibaren 5510 sayılı kanunun 4/A maddesi gereğince SSK'lı olarak malul aylığı almaya müstahak olduğunun tespitine, 01.10.2009 tarihinden itibaren 5510 sayılı yasanın 4/A maddesi gereğince sigortalı olarak bağlanan ancak kesilen malul aylıklarının kesildiği tarihten itibaren faizi ile ödenmesine,
2- Davacı hakkında davalı kurum tarafından 13.02.2012 tarih 3408803 sayılı yazıyla (dosya no: 1/224944) yapılan borç çıkarma işleminin iptaliyle davacının davalı kuruma SGK prim ve aylıklarıyla ilgili borcunun bulunmadığının tespitine,
3- Davacının 01.10.200806.03.2012 tarihleri arasında 5510 sayılı kanunun 4/B maddesinin alt bendi gereği, Tarım Bağ-Kur sigortalısı bulunmadığının tespiti ile Tarım Bağ-Kur prim borçlarının iptaline,
4- Davalı kurum harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına, davacı tarafından
yatırılan peşin harcın talep halinde kendisine iadesine,
5- Avukatlık asgari ücret tarifesine göre takdir olunan 1320,00 TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
6- Davacı tarafça davanın başından beri yapılan toplam 365,6 tl yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
7- Davacı tarafından yatırılan ve kullanılmayan gider avansının karar kesinleşmesinden sonra davacı tarafa iadesine, ..."