Advertisement

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) ile isteğe bağlı kürtaj parasını artık SGK ödeyecek, bu arada hocalarca yapılan muayene ücretlerine de zam geldi

Kadınlar kürtaj yapmasın veya yaptıracaksa bile parasını ceplerinden ödesinler diye sessiz sedasız yapılan değişiklikle kürtaj SUT’tan silinmişti. Bu sebeple SGK ile sözleşmesi olan hastaneler, isteğe bağlı kürtajı SGK’ya fatura edemiyorlardı. “İsteğe bağlı kürtaj” 18.03.2014 günü yayınlanan Resmi Gazete’de SUT’a girdi.
Medula sisteminden kürtaj için gerekli “tıbbi tahliye” bölümü kodunun silinmesiyle, yasal olarak belirlenmiş 10 haftalık sürede kürtaj talep edenlere hizmet verilemeyerek uygulama sessiz sedasız kaldırılmıştı. Kamu hastanelerinde sosyal güvence kapsamında 10 haftaya kadar ücretsiz uygulanması gereken kürtaj, hiç yasal dayanak olmaksızın sona erdirilmiş, böylece online kayıt sisteminde kürtaj işlemi için kullanılan “tıbbi tahliye kodu” kaldırılınca bu konuda yapılan tüm tetkik ve hizmetler otomatik olarak durdurulmuştu.

UYGULAMA SONA ERDİ SESSİZCE ÇIKARILMIŞTI
Bu uygulamayla, kişi hak ve özgürlükleri ihlal edildiği gibi hekimin hasta sağlığıyla ilgili çok önemli bir konuda karar verme yetkisi de elinden alınmıştı. “Spiral” olarak da adlandırılan ve kamu hastanelerinde kadınlara ücretsiz olarak uygulanması gereken rahim içi araçlar (RİA) da doktorlar tarafından yazıldığı halde hastaneler fatura edemediği için ancak ücret karşılığı takılabiliyordu. Hiçbir yasal dayanağı olmaksızın hastayı ve hekimi zor durumda ve karşı karşıya bırakan bu keyfi uygulamalara gelen tepkiler üzerine Sağlık Bakanlığı “parası olana kürtaj” uygulamasını sona erdirdi. Resmi Gazete’de 18 Mart günü yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği’ne (SUT) göre 10 haftadan az gebeliklerdeki “isteğe bağlı” kürtajlar SGK kapsamına girdi. Bundan böyle kürtaj olmak isteyenler, gebelikleri 10 haftadan az olmak koşuluyla devlet hastanelerinde kürtaj yaptırabilecek. Böylece daha önce yapılan işlemin ücretinin devlet tarafından ödenebilmesi için tıbbi zorunluluk koşulu kaldırılmış oluyor.

PARASI OLMAYAN HASTA OLMASIN!
Biz “Sağlık hizmeti ayağımıza geldi, her yer bizim hastanemiz, ister özel ister devlet” diye sevineduralım, sağ olsun sayın hükümet yetkililerimiz ‘’Ben parası olanı kastetmiştim’’ diyerek sevincimizi kursağımızda bırakmaya devam ediyor.
Önce, SGK ile sözleşmeli özel hastaneler ve vakıf üniversitesi hastanelerindeki ilave ücreti yüzde 200’e çıkarmışlardı, şimdi de yeni SUT ile devlet üniversitelerinde muayene ilave ücretine de zam geldi.
Tebliğin 1.9.1 numaralı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi.
“(1) İlave ücret alınması uygulamasında;
a) Kurumla sözleşmeli; vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşlarınca; kurumca belirlenen oranı (yüzde 200) geçmemek kaydıyla kişilerden ilave ücret alınabilir.
b) Yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında (vakıf üniversiteleri hariç) öğretim üyeleri tarafından mesai saatleri dışında bizzat verilen sağlık hizmetleri için kurumca belirlenmiş sağlık hizmetleri bedelinin bir defada asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, poliklinik muayenelerinde en fazla iki katı, diğer hizmetlerde en fazla bir katı kadar ilave ücret alınabilir.
c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen sağlık hizmeti sunucularınca SUT ve eklerinde yer alan sağlık hizmetleri işlem bedellerinin tamamı üzerinden kuruma fatura edilebilen tutarlar esas alınarak kişilerden ilave ücret alınabilir.