Advertisement

2008 yılına kadar Bağ-Kur’lulara 5510 sayılı yasa ile erken emeklilik hakkı getirildi. Bağ-Kur’dan emekli olmak için normalde 3 şart vardı. Prim ödeme süresi, sigortalılık süresi ve yaş. Engelliler için yaş şartı aranmadığı gibi prim ödeme gün sayısı ile sigortalılık süresi basitleştirildi

Merhaba, bir konuda bilgilerinize ihtiyaç duymaktayım. 01.03.1969 doğumlu olan babamın, 01.03.1994 tarihi itibarıyla Çiftçi Bağ-Kur’u girişi bulunmaktadır. Ayrıca 01.03.1994 tarihinden önce, (Bağ-Kur girişinden önce) meydana gelmiş engellilik durumu da vardır. 2012 yılında aldığı sağlık kurulu raporuna göre engel oranı %42’dir.

ENGELLİYE ERKEN EMEKLİLİK HAKKI
Ancak, babamın ilçe SGK’ya yapmış olduğu başvuru üzerine, kendisine “Bağ-Kur’lu engellilerin emekliliği”nden yararlanamayacağı bilgisi verilmiş ve işlem yapılmamıştır.
Buna göre;
1) Babam engelli olarak emekli olabilir mi, ne zaman emekli olabilir?
2) Bağ-Kur emekliliği ile engelli emekliliği arasında maaş farkı olur mu? Bilgi vermeniz dileğiyle. İsmail ÇALIŞIR
5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun ana hükümleri 1 Ekim 2008 günü yürürlüğe girdi. Bu kanun ve bu kanunun ortadan kaldırdığı 1479 ve 2926 sayılı Bağ-Kur kanunları gereğince engelliler gerek çalışarak ve gerekse isteğe bağlı prim ödeyerek emekli olabilirler.
Bağ-Kur (4/B) sigortalılarından engelli olduğu için SSK’lılar gibi erken emekli olamayanlara da artık 5510 sayılı Kanun ile ilk defa erken emeklilik hakkı getirildi. Uygulamaya göre, ilk defa sigortalı olduğu tarihten önce malul (yüzde 60 ve fazlası) olduğu için malullük aylığı bağlanmayanlar, çalışma gücü kaybı yüzde 40 ila yüzde 59 arasında olanlar, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra tahsis talebinde bulunmaları durumunda aşağıdaki şartlarda 4/B sigortalılığı kapsamına konulan özürlü emekliliğinden yine aşağıdaki tablodaki şartlarla yararlanabilecekler. Babanızın elindeki yüzde 42 oranlı raporu SGK Merkez Sağlık Kurulu tarafından (yüzde 40 ve üzerinde olduğu) onanırsa, babanızın var olan Bağ-Kur prim ödeme süresi (bütün primler dahil) 4680 gün veya daha fazla ise emekli olur.

AYLIK HESABINDA FARK YOK
İster normal ister engelli olsun emekli aylığının hesaplanma tarzı aynıdır. Hatta babanızın gün sayısı 5400 günden az ise sanki 5400 günü varmış gibi emekli aylığı hesaplanır.

 

SGK, bakanını da yalancı konumuna düşürdü

28.03.2014 günü bu köşeden, “Vergi mükellefi ve şirket ortakları Sosyal Güvenlik Kurumu size yeni bir tuzak kurdu” demiştik. Zira, 6111 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanun’un 53. maddesi değiştirilmiş ve SSK (4/A) ile Bağ-Kur (4/B) hizmet çakışmalarında değişiklik yapılmıştı. SGK da bunu 2013/11 sayılı genelge ile duyurmuştu. Ardından Çalışma Bakanlığı ve SGK’nın yayımladığı “400 Yenilik Başlığı” ile de kitapçık haline getirmişler ve yeni durumu anlatmışlardı. (bkz - Kitapçık 7. soru ile çakışan sigortalılık süresi sorununu çözdük). Şimdi ortada yeni bir kanuni düzenleme olmadığı halde 2014/5 genelge ile her şeyi kanunsuz hale getirdiler. Bakanı da yalancı durumuna düşürdüler.