Advertisement

Ali Bey, bir yakınım çok hasta ve tedavisine yurtdışında devam etmek istiyor. Bu konuda SGK bize yardımcı olur mu, yurtdışında tedavi ettirebilir miyiz? Gelin Torun

Sayın okurum, sağlık yardımlarını SGK üzerinden kısa adı GSS olan Genel Sağlık Sigortası uygulamasıyla alan vatandaşlarımızın yurtdışında tedavi olabilmeleri zor bir süreçtir.

Ancak GSS’ye girmeyen TBMM ve Anayasa Mahkemesi üyeleri (eskileri dahil) ile aileleri, sevk işlemine tabi değildirler. Diledikleri zaman, diledikleri ülkede, diledikleri sağlık kurumuna gidebilirler ve sağlık hizmet faturasının tamamı da ödenir. İlave ücret ve muayene parası da ödemezler.

HALKTAN YURTDIŞINDA KİMLER TEDAVİ OLABİLİR
GSS’liler ise sadece yurtiçinde SGK ile sözleşme imzalamış özel hastaneler ile kamu hastanelerine gidebilirler ve özele giderlerse bir de yüzde 200 oranında ilave ücret ceplerinden çıkar. İlave olarak da muayene parası öderler.

5510 sayılı Kanun’un 60 ve devamı maddeleri gereğince,

1- SSK’lı çalışanların yurtdışına geçici görevle gönderilenler ile kamu idareleri için özel mevzuatlarında belirtilen usule uygun olarak geçici görevle yurtdışına gönderilenlerin sadece “kendilerine”, sadece acil hallerde,

2- Aynı kişilerin sürekli görevle yurtdışında bulunmaları esnasında “hem kendileri hem de aileleri” için bütün tedavilerde,

3- Sağlık Bakanlığı’nın uygun görüşü üzerine yurtiçinde tedavisinin yapılamadığı tespit edilen kişiler, yurtdışında tedavi olabilirler.

Üçüncü şık ise çok fazla prosedüre tabidir. Öncelikle Sağlık Bakanlığı’na ait en az üç hastaneye gidip “Hastalığın teşhisi şudur, hastanemizde tedavisi yoktur” şeklinde rapor alınmalı. Sonrasında da kişi Sağlık Bakanlığı’na müracaat edip “En az üç hastaneni dolaştım ama tedavi yapamıyorlar, Türkiye’de tedaviyi yapacak hastane var mı, eğer yoksa beni

AYLIKSIZ İZİNLİ MEMUR İÇİN KURUMU SAĞLIK PRİMİ ÖDER
Bir kamu kurumunda 657 sayılı Kanun’a tabi memur olarak çalışmakta iken kendi isteğiyle 6 ay ücretsiz izne ayrılan personelin ücretsiz izinli olduğu süre boyunca Genel Sağlık Sigortası primlerini bağlı olduğu kurum mu yoksa kendisi mi ödemesi gerekiyor? Aciliyetine binaen en kısa sürede bilgi vermenizi istirham ederim. Selim Ulutaş

Sayın okurum, 5510 sayılı Kanun gereğince, çıkarılmış olan tebliğlerden birisi de bu durumu ifade eder. 1.09.2012 tarih ve 28398 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan SGK İşveren Uygulama Tebliği’ne göre; personel mevzuatı uyarınca aylıksız izinli sayılanlar ile 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu uyarınca aylıksız izinli sayılanların bakmakla yükümlü olunan kişileri olup olmadığına bakılmaksızın bir yıl süreyle sınırlı olacak şekilde...

Muvazzaf askerlik görevi nedeniyle kurumlarından aylıksız izinli sayılanların yedek subay okulu öğrencilik süreleri dahil olmak üzere bakmakla yükümlü olduğu kişilerinin bulunması halinde süre sınırı uygulanmaksızın, aylıksız izinli sayıldıkları süreler için Mart 2011 ayından itibaren 82’nci maddede belirtilen prime esas kazanç alt sınırının altında olmamak kaydıyla primin ilişkin olduğu aydaki kamu personelinin maaşlarının hesabında esas tutulan katsayı rakamı ve taban aylık tutarına göre tespit edilecek aylıksız izne ayrıldıkları tarihteki prime esas kazanç unsurları üzerinden %12 oranındaki Genel Sağlık Sigortası primlerinin aylıksız izinli sayıldıkları kurumlarınca Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilmesi gerekmektedir.

Tebliği dikkatlice okursanız, 5510’a göre prim ödenenler ile 5434’e göre prim ödenenler ikiye ayrılmıştır. Buna dikkat ediniz.