Advertisement

Soma’da meydana gelen maden faciası nedeniyle ölenlere rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ancak bu acı günde yaralılar ve yakınlarının haklarını sıralamakta yarar var.

5510 SAYILI SS VE GSS KANUNU GEREĞİNCE
- Tedavi süresince geçici işgöremezlik ödeneği
- Tedaviden sonra malul kalınmışsa malullük aylığı
- Sakat kalınmışsa ve yüzde 10’dan fazla ise sürekli işgöremezlik geliri
- İşverene karşı açılacak dava ile maddi ve manevi tazminat hakları vardır.
- Çalışırken maden işçileri yıpranmaya tabidir ve diğer çalışanlara göre daha erken emekli edilirler. Diğer konularda diğer işçiler gibi kıdem, ihbar ve yıllık izin hakları vardır.
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile birlikte maden işçilerini ve işverenlerini ilgilendiren yönetmelik de 19 Eylül 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Orada şunlar var: İşveren, patlama ve yangın çıkmasını ve bunların olumsuz etkilerini önlemek üzere, patlayıcı ve sağlığa zararlı ortam havasının oluşmasını önlemek, yapılan işlemlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek, patlama ve yangın başlangıçlarını tespit etmek, yayılmasını önlemek ve mücadele etmek için yapılan işe uygun tedbirler alır.

CEZASI AYLIK 1.120 LİRA
İşveren, bir tehlike anında çalışanların çalışma yerlerini en kısa zamanda ve güvenli bir şekilde terk edebilmeleri için uygun kaçış ve kurtarma araçlarını sağlar ve kullanıma hazır bulundurur.
İşveren, işyerinin bütününde gerekli haberleşme ve iletişim sistemini kurar. İşveren, ihtiyaç halinde yardım, kaçış ve kurtarma işlemlerinin derhal uygulamaya konulabilmesi için gerekli uyarı ve diğer iletişim sistemlerini hazır bulundurur.
Maden işçileri de tıpkı diğer işçiler gibi çalışma hukuku bakımından 4857 sayılı İş Kanunu’na, sosyal güvenlik hukuku bakımından da 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na tabidirler. Ancak, yapılan iş ağır ve tehlikeli işlerden olduğundan, çalışmaları bakımından özel yönetmelikleri vardır. Öte yandan iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yönetmeliklerde belirtilenlerin yerine getirilmemesi halinde uyulmayan her hüküm için tespit edildiği tarihten itibaren işletmeye kesilebilecek aylık ceza 1.120 lira. Onun için de müfettişlerin gelip tespit yapması ve onun sonucuna göre karar verilmesi gerekiyor.