Advertisement

İşten çıkan birinin çıkış tarihinden geriye doğru bir yıl içinde 90 günü varsa, işten çıkışından itibaren 100 gün daha GSS’li olma hakkı vardır. 100 gün içinde yeniden işe girmez veya sigortası olan birisiyle evlenmezse GSS’ye prim ödemesi gerekir

GSS gereğince bazı kişiler, herhangi bir ön şart olmaksızın tüm kamu hastaneleri ve SGK’yla sözleşmesi olan özel hastanelerden sorgusuz sualsiz (kanuni adıyla provizyonsuz) muayene ve tedavi olabilir.
A- Sorgusuz sualsiz tedavi edilecek olanlar...
Aşağıda sayılan kişiler için provizyona (muayene ön izni) ihtiyaç yoktur ve SGK’lıların gidebileceği hastaneye gittiklerinde derhal tedavi edilmeleri gerekmektedir.
İş kazasına uğrayan kişiler (İş kazası geçirenler için iş kazası giderleri SGK’ca ödenir).
Meslek hastalığına uğrayan kişiler (Sadece meslek hastalığı nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri bedelleri SGK’ca ödenir).
Tıbben başkasının bakımına muhtaç kişiler (Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik kapsamında, yetkilendirilmiş özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarınca ağır özürlü olduğunu gösterir “Özürlü Sağlık Kurulu Raporu” faturaya eklenir).
Sağlık Bakanlığı’nca duyurulan “Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar Listesi”nde yer alan hastalık tespit edilen kişiler (Sadece bu hastalığı nedeniyle sunulan sağlık hizmeti bedelleri SGK’ca ödenir).
Acil haller nedeniyle müracaat eden kişiler (Sadece acil hal nedeniyle sunulan sağlık hizmeti bedelleri SGK’ca ödenir).
Koruyucu sağlık hizmetleri sunulacak kişiler (Sadece koruyucu sağlık hizmeti bedelleri SGK’ca ödenir).
Gebeliğin başladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık süreye kadar olan gebelik ve analık haliyle ilgili rahatsızlık ve özürlülük hallerinde sağlık hizmeti sağlanan kadınlar (Sadece analık sebebiyle sunulan sağlık hizmeti bedelleri SGK’ca ödenir).
Engelliler ve engellilere bakanlar.
B- Provizyon (ön izin) alınması gerekenler
Aşağıda sayılan kişiler için gittiğimiz sağlık kuruluşu, bilgisayar-internet üzerinden SGK ana bilgisayarına bağlanıp TC kimlik numarası ile sorgulama yapmakta ve SGK ana bilgisayarı provizyon (ön izin) verirse işlemlere başlanılmaktadır. Sizler de hastanelere gitmeden SGK ana bilgisayarında kayıtlı olup olmadığınızı aşağıdaki web adresinden TC kimlik numaranızı girerek öğrenebilirsiniz...
- 18 yaşından küçükler,
- Sigortalı çalışanlar ve yakınları,
- İsteğe bağlı prim ödeyenler,
- GSS primlerini ceplerinden ödeyenler.,
- Yabancılar için provizyon alınması gerekmektedir.

PROVİZYON İÇİN...
Sigortalı çalışanlar ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için 30 gün şart
Eski adıyla SSK yeni adıyla 4/A’lı çalışanlar, eski adıyla Bağ-Kur yeni adıyla 4/B’li olarak sigortalı olanlar ile yakınlarının hastanelere başvurulduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması,
- Eski adıyla Bağ-Kur’lu yeni adıyla 4/B’lilerin, 30 günlük prim ödeme süresinden başka ayrıca başvurduğu tarihte 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması,
- İsteğe bağlı sigortalıların ve yabancı uyruklular ile part-time çalışanların yukarıda sayılan 30 günlük GSS prim ödeme şartıyla birlikte, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması şarttır.

İŞTEN AYRILANLARA EN FAZLA 100 GÜN BEDAVA SAĞLIK HİZMETI VAR
5510 sayılı SS ve GSS Kanunu gereğince, 30 günlük prim ödendikten sonra işten çıkanlara sorgusuz sualsiz 10 gün daha bedava sağlık hizmeti verilmektedir. Ancak işten çıktıkları tarihten geriye doğru bir tam yıl içinde 90 günü olanlara 10 güne ilave olarak bir 90 gün daha sağlık hizmeti verilmektedir.

BAKMAKLA YÜKÜMLÜ İKEN İŞE GİRENLERE 30 GÜN ŞARTI YOK
Eşiniz, çocuğunuz sizin üzerinizden sağlık yardımı alırken işe girdiyse merak etmeyin, geçişlerde 30 gün şartı yok. Yani birisinin bakmakla yükümlü olduğu kişi iken SSK’lı işe giren veya Bağ-Kur’lu olup işyeri açanlar için 30 gün bekleme yükümlülüğü yoktur.