Advertisement

Yargıtay kararı sonrası ‘çift emekli aylığı kalktı’ demek yanlış. Çünkü Yargıtay, emeklilik sonrası ikinci aylık için 15 yıl memuriyet şartını doldurmayanlar için SGK’ya “Emekli Sandığı’ndan emekli et” diyor. Bu da 800 yerine 1800 lira aylık demek.

Bir kişi SSK’dan veya Bağ-Kur’dan emekli olduktan sonra 1.10.2008 günü öncesinde devlet memuru-kamu görevlisi olmuşsa, (bu durumda SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı durdurulur) memuriyete en az 15 tam yıl (5400 gün) kesenek ödemek şartıyla 61 yaşında veya kadın ise 20, erkek ise 25 tam yıl kesenek ödemek kaydıyla yaş şartı olmaksızın Emekli Sandığı’ndan emekli olur. Ayrıca durdurulan SSK veya Bağ-Kur emekli aylığı da canlandırılır ve hem SSK’dan (veya Bağ- Kur’dan) hem de Emekli Sandığı’ndan bir ömür boyunca çift emekli aylığı alabilir.

EMEKLİ OLMAK İÇİN 5400 GÜN GEREKİR
Bahse konu yargı kararında, SSK’dan emekli olduktan sonra memur olan şahsın sadece 8 yıllık TC Emekli Sandığı kesenek ödeme süresi var ve bu nedenle “çift emeklilik” talebi reddedilmiştir. Öte yandan Yargıtay aslında görevli ve yetkili olmadığı halde 5434 sayılı kanun ile karar vermiştir. Zira 5434 sayılı Kanun ile ilgili konularda görevli ve yetkili mahkemeler idari yargı yerleridir.

OLUMSUZ DEĞİL GÜZEL BİR KARAR
Olayımıza konu kişi SSK’dan emekli olduktan sonra 8 yıl memur olarak çalışmış, sonra emeklilik talebinde bulunmuştur. Normal şartlarda SGK, memur olduğu an kesilen SSK emekli aylığını canlandırır, SSK’dan emekli olduktan sonraki 8 yıllık Emekli Sandığı kısmının primlerinikeseneklerini iade eder. Yargıtay ise olaya farklı yaklaşmış ve kişinin 2829 sayılı Kanun gereğince son yedi yıllık primlerinin çoğunlukta olduğu TC Emekli Sandığı’ndan emekli olmasını kararlaştırmıştır. Yani artık kişiye “SSK emeklisi değilsin, bundan sonra TC Emekli Sandığı emeklisisin” demiştir. Böylece SGK’nın bugüne kadar kabul etmediği bir olayı SGK’ya kabul ettirmiştir.

Karar sigortalının lehine bir karardır; çünkü SSK emeklisiyken 800 lira emekli aylığı alacaksa, Emekli Sandığı’ndan emekli olduğunda aylığı yaklaşık 1800 liraya çıkacaktır.

İŞTE O KARAR

TC YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/10-235, K. 2014/9, T. 15.1.2014

KARAR ÖZETİ:
Üç ayrı sosyal güvenlik kurumu, tek çatı altında birleştirilmiş, mevzuat birliğini sağlamaya yönelik olarak, sosyal güvenlik sisteminin yapısı itibarıyla, çifte sigortalılık üzerinden birden fazla yaşlılık aylığına hak kazanmaya olanak vermediğinin kabulü gerekir. 506 sayılı Kanun kapsamında yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra Emekli Sandığı’na tabi çalışmaları nedeniyle 5335 sayılı Kanun’un 30. maddesi nedeniyle, kanunun yürürlüğe girdiği 27.04.2005 tarihinden itibaren kesildiği mahkeme kararı ile tespit edilen davacının, çalışmasının sona ermesi üzerine, tekrar yaşlılık aylığı bağlanması için talepte bulunduğunda, 01.02.1966 tarihinden itibaren devam edegelen farklı sosyal güvenlik kurumları kapsamındaki çalışmalarının, son çalışmanın geçtiği kanun kapsamında bağlanacak yaşlılık aylığında gözetilmesinin mümkün olduğuna ve davacının 01.02.1966-06.01.1998 tarihleri arasında gerçekleşen farklı sosyal güvenlik kurumlarına tabi çalışmalarının, 2829 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, 5434 sayılı Kanun’a göre bağlanan emeklilik aylığında nazara alınmasının gerektiği, 14.03.2007 tarihli tahsis talebi üzerine, 15.11.2006 tarihinden itibaren 506 sayılı Kanun kapsamında tahsis edilen ikinci yaşlılık aylığını almasının mümkün olmadığına işaret eden bozma kararına uyulması gerekir.