Advertisement

Çalışma şartları ve işyeri esaslı şekilde değiştirilen işçinin bu durumu kabul etmeme hakkı vardır. Bu durumda işten çıkarılırsa da şartları uygunsa işe iade davası ile tazminatları talep davası gerekir.

Ali Bey, şirket bölümümü değiştirmek istedi, ben de kabul etmeyince beni tazminatsız işten attı. Hakkımı alabilir miyim? Lütfen yol gösterir misiniz? Barış BERK

Barış Bey, 4857 sayılı İş Kanunu’nun “Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi” başlıklı 22. maddesi şöyledir:

“İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından 6 işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi bu durumda 17 ila 21’inci madde hükümlerine göre dava açabilir. Taraflar aralarında anlaşarak çalışma koşullarını her zaman değiştirebilir. Çalışma koşullarında değişiklik geçmişe etkili olarak yürürlüğe konulamaz.”

İŞVEREN YAZILI İHBAR YAPMALI

Madde metninden de görüleceği üzere işinizi veya bölümünüzü değiştirmek isteyen işveren, bunu size yazılı olarak ihbar etmek zorundadır. Siz de bunu 6 işgünü içinde ya kabul edersiniz ya da reddedersiniz. Bu durumda işveren sizi “haklı sebeple ve tazminatsız işten atamaz”. Geçerli sebeple ihbar ve kıdem tazminatlarınızı vererek işten çıkarabilir. Her iki işten çıkarma durumunda da sizin işe iade davası açma hakkınız olur. Ancak bayram boyunca bu köşeden verdiğimiz yazı dizisinde görüleceği üzere işe iade davası açabilmek için işyerinde en az 30 işçi ve sizin de en az 6 aylık kıdem süreniz olmalıdır.

Bu şartlar varsa bir ay içinde hemen iş mahkemesinde işe iade davası açmanızı tavsiye ederim. “Ben işe iade davası istemiyorum veya istiyorum ama şartlarım uygun değil” diyorsanız da bu durumda ihbar ve kıdem tazminatı ile diğer sair alacaklarınız için “alacak davası” açmanızı tavsiye ediyorum.

belirleme ve değiştirme
yetkisi işverendedir
Ali Abi, patron durduk
yerde çalışma saatini
değiştirebilir mi, bir yere
haber vermesi lazım mı?
Hüseyin SUBAŞI
Hüseyin kardeşim,
4857 sayılı İş Kanunu
gereğince haftalık çalışma
süresi 45 saat olup
işveren bu saati, ilgili
yönetmelikteki kurallara
uymak kaydıyla her
zaman değiştirebilir ve
size tebliğ ettiği andan
itibaren de geçerlidir.
Ayrıca resmi bir makama
bildirmesi, izin alması
gerekmez. Yönetmeliğe
göre kurallar şunlardan
oluşuyor.
1- Haftada bir gün 24
saatlik dinlenmeyi
içermeli.
2- Günde en az 12 saat
dinlenmeyi içermeli.
3- Haftada 45 saati
geçmemeli (ara
dinlenmesi çalışma
süresinden sayılamaz).
4- Günlük çalışma süresi
asla 11 saati aşmamalı
(1 saat öğle tatiliyle 12
saat).
İŞE BAŞLAMA
SAATİ DEĞİŞEBİLİR
Yönetmeliğin 8.
maddesi şöyledir:
“Günlük çalışmanın
başlama ve bitiş
saatleri ile dinlenme
saatleri işyerlerinde
işçilere uygun araçlarla
duyurulur.
Yapılan işlerin
niteliğine göre, işin
başlama ve bitiş saatleri
işçiler için farklı şekilde

Mesai saatlerini belirleme ve değiştirme yetkisi işverendedir

Ali Abi, patron durduk yerde çalışma saatini değiştirebilir mi, bir yere haber vermesi lazım mı? Hüseyin SUBAŞI

Hüseyin kardeşim, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince haftalık çalışma süresi 45 saat olup işveren bu saati, ilgili yönetmelikteki kurallara uymak kaydıyla her zaman değiştirebilir ve size tebliğ ettiği andan itibaren de geçerlidir. Ayrıca resmi bir makama bildirmesi, izin alması gerekmez. Yönetmeliğe göre kurallar şunlardan oluşuyor.

1- Haftada bir gün 24 saatlik dinlenmeyi içermeli.

2- Günde en az 12 saat dinlenmeyi içermeli.

3- Haftada 45 saati geçmemeli (ara dinlenmesi çalışma süresinden sayılamaz).

4- Günlük çalışma süresi asla 11 saati aşmamalı (1 saat öğle tatiliyle 12 saat).

İŞE BAŞLAMA SAATİ DEĞİŞEBİLİR

Yönetmeliğin 8. maddesi şöyledir: “Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile dinlenme saatleri işyerlerinde işçilere uygun araçlarla duyurulur. Yapılan işlerin niteliğine göre, işin başlama ve bitiş saatleri işçiler için farklı şekilde düzenlenebilir.”