Advertisement

Ali Bey, 2007 yılında bir kıraathanede işe girdim ve 2 yıl kadar çalıştıktan sonra da işten çıkıp zamanım geldiği için emekli oldum. Sonra beni SGK’dan denetmen çağırdı ve bazı sorular sordu. O kıraathanede gerçekten çalışıp çalışmadığımı öğrenmek istiyordu, ben de tüm sorularına cevap verdim. Gerçekten çalıştığımı da ifade ettim. İfade tutanağından da bir nüsha bana verdi. Sonra SGK yazı gönderip “O iki yılını sildik, emekliliğini iptal ettik, bir de sana borç çıkardık” dediler. Ben de hakkımı aramak için mahkemeye gittim ve bilirkişi size gönderdiğim mütalaayı göndermiş, “Denetim elemanlarının raporları aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir” diyor. Ben şimdi ne yapacağım, şaşırdım kaldım, gerçekten çalıştığım yıllarımı yok sayıyorlar. İsmi saklı

Sayın okurum, bilirkişi raporunu okudum ama sanırım bu kişi “bilmez kişi”, ama “bilirkişi” gibi davranıyor. Zira, SGK sizi sahtecilikten ağız cezada yargılanmak üzere ihbar da etmiş, ağır ceza mahkemesinden beraat etmişsiniz.

DENETİM ELEMANININ RAPORU DEĞİL TUTANAKLARI GEÇERLİDİR

5510 sayılı yasanın “Kurumun denetleme ve kontrol yetkisi” başlıklı 59. maddesinin 2. fıkrası şöyledir: “Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının görevleri sırasında tespit ettikleri Kurum alacağını doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemler, yemin hariç her türlü delile dayandırılabilir. Bunlar tarafından düzenlenen tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir. İşverenler ve sigortalılar ile işyeri sahipleri, tasfiye ve iflas idaresinin memurları, işle ilgili gerçek ve tüzel kişiler, Kurum’un denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarına bilgi verilmek üzere çağrıldıkları zaman gelmek, gerekli olan defter, belge ve delilleri getirip göstermek ve vermek, görevlerini yapmak için her türlü kolaylığı sağlamak ve bu yoldaki isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmekle yükümlüdürler. Kurum’un denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları görevlerini yaparken, tüm kamu görevlileri gerekli kolaylığı gösterir ve yardımcı olurlar.”

Madde içinde var olan, “Bunlar tarafından düzenlenen tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir” cümlesinde olduğu gibi denetim elemanlarınca düzenlenen tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir. Tutanaklardan sonra denetim elemanı kendi görüşlerini içeren rapor düzenler, rapor ise sadece o denetim elemanının görüşüdür.

BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ EDİN

Aslında bilmez ama adı bilirkişi olan bu kişinin mahkemeye sunduğu bilirkişi raporuna yasal süresi içinde itiraz edin. İlgili yasada belirtildiği üzere, denetim elemanlarının tuttukları veya düzenledikleri “tutanaklar”, aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir. Dosya içeriğinde görüleceği üzere tutanakların hepsinde de o işyerinde çalıştığınızı ifade etmiş ve tutanağa geçirtmişsiniz. Denetim elemanının düzenlediği tutanaklardan sonra düzenlediği “rapor” ise sadece o denetim elemanının görüşü ve tavsiyesi ile yorumundan ibarettir.

İlgili yasa (5510/59) gereğince tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar geçerli olduğundan, denetim elemanı da aksi bir durum tespit edemediğinden sizin çalışmalarınızın fiili ve gerçekliği su götürmez. Üstelik tanıklarınız da sizin o işyerinde çalıştığınızı ifade etmişler.