Advertisement

653 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisinden, hiç haberleri olmadan, SGK'ya "Bunlar benim üyemdir" diyerek liste gönderen ve SGK'dan her yıl 12 milyon lira üyelik aidatı alan TÜED hakkında İçişleri Bakanlığı Dernek Denetçileri inceleme yaptı ve haberlerimizin doğru olduğunu teyit ettiler
Aylarca önce buradan, Türkiye Emekliler ..Derneği (TÜED) tarafından SGK'ya, dernek üyesi olmayanların bile isimlerinin yazılı olduğu CD halinde bir liste gönderildiğini, SGK'nın da hiçbir inceleme yapmadan bu kişilerin emekli aylıklarından dernek kesintisi yaptığını yazmıştık. Ayrıca, dernek üyesi olanların da "Aylığımdan dernek aidatı kesintisi yapın" şeklinde muvafakatları olmamasına rağmen SGK'nın yasadışı şekilde kesinti yapıp derneğe aktardığını ifade etmiştir. İşte bütün bu yazdıklarımızda haklı çıktık.
Konu hakkında gazetemizde çıkan haberlerden sonra vatandaşlar, dernek üyeliği ve emekli maaşlarından yapılan kesintilerle ilgili İçişleri Bakanlığı'na şikâyet dilekçesi vermiş, belirtilen hususların denetlenmesi için görevlendirilen dernek denetçileri de konu hakkında rapor düzenlemişler.
Biz demiştik ki "Üye olmayan emeklilerin maaşından kesinti yapılmış". Dernek denetçileri de bu dediklerimizi aynen tespit etmişler.
Raporun içeriği şöyle:
"1- Dernek üyesi olmayan bazı kişilerin emekli maaşından üyelik aidatı kesintisi yapılmıştır. İçişleri Bakanlığı'na dilekçe veren kişilerin Türkiye Emekliler Derneği üyesi olup olmadıkları ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı tarafından emekli maaşından üyelik aidatı kesilip kesilmediğini belirlemek amacıyla dernek tarafından denetçiliğimize ibraz edilen Şubat 2010'da üyelik aidatı kesilen liste üzerinde yapılan incelemede ve derneğin yazılı olarak verdiği bilgiler neticesinde üyelik başvurusu bulunmayan kişiler de listede gösterilmiştir. Adlarına SGK tarafından maaşlarından kesinti yapılıp TÜED'e aktarılmıştır."
Demiştik ki "Emeklilerin muvafakati yok". Dernek denetçileri bunu da aynen tespit etmişler.
"Üyelik başvuru formunda üyelik aidatı kesilmesine ilişkin muvafakat gösterildiğine ilişkin ibare bulunmayanların emekli maaşında SGK tarafından yasadışı şekilde üyelik aidatı kesilmiştir."
"...listeler halinde gösterilen kişilerin üyelik formlarında, imzaların bulunduğu, dolayısıyla üyelik başvurusunda bulunulduğu, yönetim kurulu kararlarının alındığı ancak üyelik aidatının emekli maaşından kesilmesine muvafakat gösterildiğine dair ibarelerin üyelik formunda bulunmadığı görülmüştür."

İçişleri'ne şikâyet dilekçesi verdiler
Denetçiler, eski üyelere ilişkin emekli maaşlarından üye aidatı kesilmesine ilişkin muvafakatların istendiğine dair bir bilgiye rastlamamışlar: "İçişleri Bakanlığı'na dernek hakkında verilen şikâyet dilekçelerinde dernek hakkında ihbar ve şikâyet niteliği taşıyan hususlara ilişkin denetçiliğimizce yapılan inceleme neticesinde; yukarıda liste halinde belirtilen kişilerin üyelik formlarında emekli aylıklarından dernek üyelik aidatı kesilmesine ilişkin ifadelerin bulunmadığı görüldüğünden ve emekli maaşlarından üyelik aidatı kesilmesine ilişkin muvafakat verildiğine dair ayrı bir belgeye de rastlanılmadığından muvafakatı olmayan kişilerin de emekli maaşlarından üyelik aidatı tahsil edildiği tespit edilmiştir."

Denetçiler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmak üzere harekete geçti
Raporun sonuç kısmı ise şöyle: "Dernek yönetim kurulu tarafından, şube bazında gerekli güncelleştirmeler ve çalışmaların 07.12.2009 tarihine kadar yapıldığının, derneğe yeni üye olanların aylıklarından aidat kesilmesi için hür iradeleri ile mutabakat verdiklerinin, CD ortamında bildirilen 653.311 kişinin dernek üyesi olduğunun Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na bildirildiği ve 653.311 kişinin Şubat 2010 tarihinde emekli aylıklarından kişi başı 18 TL üyelik aidatı kesilerek derneğin banka hesabına yatırılmasının talep edildiği, üyelik aidatının emekli maaşından kesilmesine ilişkin doğabilecek her türlü hukuki ve mali sorumluluğun Türkiye Emekliler Derneği'ne ait olduğunun kabul edilerek Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na taahhütte bulunulduğu anlaşılmaktadır. Derneğin yaptığı bu bildirim ve taahhütlerine göre Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Şubat 2010 emekli aylıklarından toplam 653.311 emekli aylığı alan kişiden toplam 11.759.598 TL üyelik aidatı kesilerek derneğin banka hesabına yatırılmıştır.
TÜRK CEZA KANUNU
...Şubat 2010 emekli aylıklarından üyelik aidatı kesilmesi talep edilen kişiler arasında emekli aylıklarından üyelik aidatı kesilmesine ilişkin yazılı muvafakatları bulunmayan, dernek üyesi olmayan kişiler bulunduğu halde, SGK Başkanlığı'na verilen 07.01.2010 tarih ve 61 sayılı yazı ve 04.01.2010 tarih ve 12 sayılı yönetim kurulu kararında gerçeğe aykırı olarak, dernek genel merkez yönetim kurulu tarafından SGK Başkanlığı'na dernek üyeliğiyle ilgili güncelleştirmelerin yapıldığı, ...üyelik aidatı emekli maaşından kesilemeyeceği değerlendirilen bu kişilerin, emekli maaşından üyelik aidatı kesilmesinden ve dernek gelirlerine alınmasından, yukarıda belirtilen yazıda ve yönetim kurulu kararında imzaları bulunan dernek genel merkez yönetim kurulu üyeleri Kazım Ergün, Gazi Aykırı, Recep Orhan, Ömer Kurnaz ve Enver Ağcakale' nin, sorumlu olup olmadıkları, konunun 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na göre suç oluşturup oluşturmadığı hususlarının genel hükümlere göre incelenmek üzere Ankara Valiliği'nce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirilmesi..."

Emekliden aidat alan dernek yöneticilerinin maaşı 4 bin TL
653 bin emekliden yasadışı şekilde SGK üzerinden milyonlarca lira aidat alan eski adıyla İşçi Emeklileri Derneği yeni adıyla Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) yöneticileri her ay 3710 lira ile 4373 lira arasında aylık alıp, giderlerini de derneğe ödettiriyorlar. Dernek Başkanı Kazım Ergün, SGK'dan aldığı 4000 liralık yönetim kurulu üyeliği parasından başka bir deTÜED'denheray 4373 lira net ücret almaktadır.