Advertisement

Sosyal Güvenlik Kurumu’na prim (veya Maliye’ye vergi) borcu olan gerçek ve tüzel kişiler de yasal süresi içinde yeniden yapılandırma denilen af için başvururlarsa borçları önemli oranda azalmış oluyor

Zamanında ödemediği prim veya vergi borcu aşağıdaki tablodaki gibi olan bir işverenin yeniden yapılandırma başvurusunda bulunması halinde, borç türü yönünden kapsama giren ve 5510 sayılı kanunun 89’uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarından önemli oranda indirim yapılacaktır. Borcu peşin öderse, yeniden yapılandırılan alacağın tamamının en geç 30.6.2011 tarihine kadar ödenmesi halinde, Torba Kanun’un yayımlandığı tarihten ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için herhangi bir faiz alınmayacaktır. Talep edilen taksit süresine göre;
-Altı eşit taksit için 1.05,
-Dokuz eşit taksit için 1.07,
-On iki eşit taksit için 1.10
-On sekiz eşit taksit için 1.15 katsayısı ile çarpılacaktır. Daha sonra, yeniden yapılandırmaya esas toplam alacak tutarıyla ilgili katsayının çarpılması sonucunda bulunan tutar, taksit sayısına bölünecek ve ikişer aylık dönemler itibarıyla ödenecek tutar hesaplanacaktır. İşverenin borcunu 9 taksitte, işsizlik sigortası primi borçlarını ise 6 eşit taksitte ödeyeceği varsayılırsa:
Sigorta primi alacak aslı= 28.475,76
Faiz= 5.311,47
Toplam= 33.787,23 TL
İşsizlik sigortası primi alacak aslı= 3.514,48
Faiz= 216,45
Toplam= 3.730,93 TL

-Sigorta primi yönünden 9 eşit taksitte ödenecek toplam tutar; 33.787,23 x 1.07= 36.152,34 TL olacak olup, söz konusu tutarın 36.152,34 33.787,23= 2.365,11 TL’si taksitlendirme farkı olacaktır.

-İşsizlik sigortası primi yönünden 6 eşit taksitte ödenecek toplam tutar ise; 3.730,93 x 1.05 = 3.917,48 TL olacak olup, söz konusu tutarın 3.917,48 3.730,93= 186,55 TL’si taksitlendirme farkı olacaktır. Aylık taksit;

-Sigorta primi yönünden, Taksit tutarı= 33.787,23 / 9= 3.754,14 TL
Taksitlendirme farkı= 2.365,11 / 9= 262,79 TL olmak üzere toplam ödenecek tutar= 3.754,14 + 262,79= 4.016,93 TL olacak,

-İşsizlik sigortası primi yönünden ise,
Taksit tutarı= 3.730,93 / 6 = 621,83 TL
Taksitlendirme farkı= 186,55 / 6 = 31,10 TL olmak üzere Toplam ödenecek tutar= 621,83 + 31,10 = 652,93 TL olacaktır.

TORBA YASA İÇİN SEMİNER...
Torba Yasa’nın İş yasalarında, Sosyal Güvenlik alanında ne gibi önemli değişiklikler yaptığını günlerdir bu köşeden anlatmaya çalışıyorum. Ancak saydığım şu meslek gruplarının; Mali Müşavirler, Muhasebeciler, Yeminli Mali Müşavirler, İnsan Kaynakları Yönetici ve Uzmanları, İşveren Temsilcileri, Sosyal Güvenlik Uzmanları, Avukatlar'ın Torba Yasa'daki değişiklikleri yaptıkları iş gereği çok daha ayrıntılı bilmeleri gerekiyor. İşte bu ihtiyaca cevap verebilmek; "İstihdam teşviki işverenlere ne getiriyor? İşverenler için hangi teşvik türü daha avantajlı? Yeni Torba Yasa’yla birden fazla teşvik türünden yararlanmak mümkün mü? Borç yapılandırılınca, teşvikten yararlanmak mümkün olacak mı? Hangi sigortalılar geriye dönük borçlanma yaparak emekli olabilecek?" gibi onlarca soru ve sorunun yanıtlarını İstanbul'da 18 ve 23 Şubat tarihlerinde düzenlenecek seminerlerde vereceğim. Ayrıntılı bilgi için: www.alitezel.com

Taksitlendirenler için seçenekler sunuluyor
Borç taksitlendirilirse, yeniden yapılandırılacak olan alacakların, ikişer aylık süreler içinde olmak üzere altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödenmesi mümkün bulunmaktadır. Borçlarını taksitler halinde ödemek isteyen borçluların, başvuru formunda taksit süresi olarak altı, dokuz, on iki veya on sekiz taksitten biri yerine, beş, yedi, sekiz, on bir, on beş gibi farklı taksit süresini seçmeleri de mümkündür.