Advertisement

Kanuna göre ölüm olayında son 7 yılın çoğunluğu kuralı aranmadan dul-yetim aylığı bağlanır. Ayrıca, 2829 sayılı Hizmetlerin Birleştirilmesi Kanunu'na göre ilk sosyal güvenlik başlangıcı, sigorta başlangıcı olup bu süre ölüm tarihine kadar aralıksız devam eden bir süredir

Eşim çiftçi idi ve elimizde süt ürünleri sattığımıza dair 2000 yılı ve 2001 yılına ait müstahsil makbuzlarımız var. Ayrıca eşim, 2005 Ocak ayında SSK'lı işe girdi ve 117 gün SSK'lı hizmeti varken, 02.09.2007 günü vefat etti. Bağ-Kura müracaat ettim ve 2001'den itibaren Bağ-Kur'lu sayılmasını ve Bağ-Kur, SSK ile ödeyeceğimiz askerlik süresi ile 900 günü tamamlayıp SSK'dan dul ve çocuğum için de yetim aylığı için müracaat ettim. SGK, sen dul eşi olarak bunu yapamazsın deyince, İş Mahkemesi'nde dava açtım. Mahkeme olayı bilirkişiye gönderdi ama bilirkişi, 2001'de Tarım Bağ-Kur'lu olması gerektiğine karar verdi. Fakat anlamadığım 5 yıllık sigortalılık süresi yok diye dul-yetim aylığı talebimin reddedilmesini istedi. Vesile Kaya-Ödemiş-Mesçitli

Gönderdiğiniz bilirkişinin raporunu okudum yarısı doğru yarısı ise yanlış.
Mahkeme bu rapora uyup karar verirse hatalı olur.
Raporun sonuç kısmına göre bilirkişi;
"1- 7240012100 Bağ-Numaralı ve İzmir İli, Ödemiş İlçesi, Mesçitli Köyü. 59 Cilt, 32 Hanede nüfusa kayıtlı Yılmaz ve Şadiye oğlu, 1981 doğumlu Hüseyin Kaya'nın, 31.12.2000 tarihli prim tevkifat kesintisine istinaden, 1.1.2001 -31.12.2001 arasında 2926 sayılı Yasa kapsamında Tarım Bağ-Kur sigortalısı sayılması gerektiği.
2- Davacı Vesile Kaya'nın müteveffa eşinden dolayı 2926 sayılı Yasanın 23. maddesi uyarınca ölüm sigortasından aylık bağlanmasına hak kazanamadığı, kanaatine varılmıştır."
Sonucun birinci kısmı doğru ikinci kısmı yanlıştır. Eşiniz vefat etmeden önce en son SSK'ya yani 506 sayılı Kanun'a tabi çalışmaktaydı bu sebeple dul-yetim aylığı da SSK şartlarına göre ödenecek. 01.01.2001-31.12.2001 arasında 360 günlük Tarım Bağ-Kur, 2005'teki 117 günlük SSK çalışması toplamında 477 güne ulaşıyorsunuz. Bugün sayısını askerlik borçlanmasıyla 900 güne tamamlayarak kendinize dul aylığı, çocuğunuza da SSK'dan yetim aylığı bağlanmalıdır.
2829 sayılı Hizmet Birleştirme Kanunu'nun 8'inci maddesine göre normal şartlarda son yedi yıl (2520 gün) içinde en çok hangi kuruma-statüye prim ödenmişse ona göre emeklilik veya dul-yetim aylığı şartları belli olur. Ancak, aynı maddenin 2'nci fıkrasına göre, ölüm halinde bir gün dahi olsa en son prim ödenen kuruma göre aylık bağlanır. Eşiniz en son SSK'lı olduğuna göre aylık SSK'ya göre belli edilecektir.

900 gün ile dul ve yetim alma hakkınız bulunuyor
Bilirkişi, sigortalılık süresi kavramında da hata etmiştir. Zira, eşinizin en son çalışması SSK kapsamında olduğu için gerek eski Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 108 ve gerekse de 5510 sayılı SS ve GSS Kanunu'nun 38'inci maddesine göre; ilk sosyal güvenlik kapsamına alınma tarihinden vefat tarihine kadar geçen süredir. Bu sürenin tamamında prim ödenmesi gerekmez. Bilirkişi ise sigortalılık süresini 2926 sayılı Tarım Bağ-Kur Kanunu'na göre değerlendirmiş ve hatalı sonuca ulaşmıştır. Eşinizin, 01.01.2001 ile 02.09.2007 arasındaki sigorta ı ık süresi, 6 yı , 8 ay, 1 gündür.
Eşinizin hem Tarım Bağ-Kur hem de SSK hizmeti olup en son SSK'lı olduğu için (vefat tarihinde geçerli olan) 506 sayılı Kanun'un 66'ncı maddesi ve Anayasa Mahkemesi kararına göre, 900 gün ile ölüm (dul-yetim) aylığı alma hakkınız vardır. Şimdi Tarım Bağ-Kur süresi ve SSK günleri 900 güne yetmiyorsa, ölüm olayı da 1 Ekim 2008 gününden önce vuku bulduğundan eksik kalan süreyi askerlik borçlanması yaparak tamamlayacak ve dul-yetim aylığı sahibi olacaksınız. Mahkemenize de haksızlığa sebep olmaması için mütalaa yazıp göndereceğim.

TORBA YASA İÇİN SEMİNER ŞART!
Torba Yasa'nın iş yasalarında, Sosyal Güvenlik alanında yaptığı çok önemli değişiklikleri bir an önce öğrenmemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanı'nın onayından çıkan yasa öncelikle; İşveren Temsilcileri, İK Yönetici ve Uzmanları, Sosyal Güvenlik Uzmanları, Mali Müşavirler, Muhasebeciler ve Avukatları yakından ilgilendiriyor. "İstihdam teşviki işverenlere ne getiriyor?
İşverenler için hangi teşvik türü daha avantajlı? Torba Yasa'yla birden fazla teşvik türünden yararlanmak mümkün mü? Borç yapılandırılınca, teşvikten yararlanmak mümkün olacak mı? Hangi sigortalılar geriye dönük borçlanma yaparak emekli olabilecek?" gibi soruların yanıtını 4 Mart'taki seminerde vereceğim. Ayrıntılı bilgi için: www.alitezel.com

Okur sorularına cevaplar

Soru: 15.02.1960 doğumluyum. 01.01.1983'te Bağ-Kur'a girişim var.13 yıl 10 ay 24 gün hizmetim var. Askerliğimi 1982'de 2 ay yaptım. 1996'da Bağ-Kur'u dondurdum. 2002'de Almanya'ya geldim.
14.02.2002'de işe başladım ve hâlâ çalışıyorum. Emeklilik zamanımla ilgili beni bilgilendirir misiniz? Mustafa Erdem-Almanya

Cevap: İlk seçeneğiniz Türkiye'ye kesin dönüş yaparak (Buradaki "kesin dönüş" ibaresi, aylık tahsis talebinde bulunanların yurtdışındaki çalışmalarının sona ermesini, ikamete dayalı bir sosyal sigorta ödeneği almamaları durumunu ifade etmektedir.) SSK'lı bir işe girip birkaç gün çalıştıktan sonra, en az 1260 gün yurtdışı borçlanması yaparak hemen emekli olmanız; ikincisi ise 396 gün Bağ-Kur'a yurtdışı borçlanması yaparak 58 yaşı dolduracağınız
15.02.2018 günü Bağ-Kur'dan emekli olmanızdır.