Advertisement

2 Mayıs'a kadar başvuruların alınacağı 6111 Sayılı Torba Kanun ile yeni borçlanma hakları da geldi. Bunlardan en önemlileri, usta öğreticiler ile 12 Eylül sırasında tutuklanan, gözaltına alınan ama hüküm giymeyen kişiler. Bu iki tür borçlanmanın esasları ise farklı düzenlenmiştir

13 yıldır halk eğitim merkezinde usta öğretici olarak çalışmaktayım. Torba Yasa'da geriye dönük borçlanma hakkı bize verildi ancak eksik günlerimiz çok, yani çok para ödeyeceğiz herhalde. Bunu nasıl ödeyeceğiz? Aldığımız ücret zaten belli, taksit olmayacağı da söyleniyor. Bu konuyla ilgili bizi aydınlatırsanız çok sevineceğiz. Bağdagül Soy

Sayın okurum, Torba Kanun denilen 6111 Sayılı Kanun ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu na aşağıdaki geçici 31'inci madde eklenmiştir. Bu maddede, "Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında ilgili mevzuat çerçevesinde uzman ve usta öğretici olarak çalıştırılanlar, bu durumlarını milli eğitim il veya ilçe müdürlüklerince belgelendirmeleri kaydıyla, bu maddenin yürürlük tarihinden önceki bu çalışmalarından dolayı ay içinde 30 günden eksik kalan sürelerini 41'inci madde esaslarına göre kendileri veya hak sahipleri borçlanabilirler. Borçlanılan bu süreler 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık süresi sayılır" denmektedir.

BORÇLANMANIN HESABI
Milli Eğitim e bağlı tüm eğitim kurumlarında usta öğretici olarak ve ders ücreti karşılığı çalışanlar, ayda 30 günden eksik bildirilen tüm sürelerini 30 güne tamamlayabilecekler.
Borçlanmaların hesabı ise 5510 Sayılı Kanun'un 41'inci maddesindeki esaslara göre yapılacaktır. Yani, önce "borçlanma talep dilekçesi" vereceksiniz, bu dilekçede sizden borçlanma istediğiniz prim gün sayısını, prim borçlanmasına kaç para ödemek istediğinizi de belirtmeniz gerekir.
Ödeme rakamını belirlerken en düşük günlük kazanç olan 26.55 lira ile 172.57 lira arasında bir rakamı seçme hakkınız var. Seçtiğiniz günlük borçlanma kazanç rakamının yüzde 32'si de ödeme rakamınızı belli edecek. Mesela, en düşük kazanç rakamı olan 26.55 lirayı tercih ederseniz, günlük ödeme rakamınız 8.5 lira olacak. En yüksek rakamı seçerseniz 55 lira olacak. 1999 yılı ve öncesini borçlanacaksınız günlük borçlanmaya esas kazanç rakamını 43 liradan fazla seçmeniz hiçbir işe yaramaz. 43 lirayı tercih ederseniz günlük ödeme rakamınız yüzde 32 hesabıyla 14 lira olacaktır.
2000 ve sonrasını ödeyecekseniz, yüksek emekli aylığı almak için en yüksekten borçlanmanız menfaatinizedir ama cebinizde paranız çoksa tabii. Yoksa en düşük günlük rakamı tercih edin.

ÖDEMELER 1 AY İÇİNDE
5510 Sayılı Kanun'un borçlanmaları açıklayan 41 inci maddesine göre, borcun size tebliğinden itibaren bir ay içinde ödemeniz gerekir. Bir ay içinde ödenmeyen borçlanmalar için ise yeni başvuru şartı aranır. Primi ödenmeyen borçlanma süreleri hizmetten sayılmaz. Zamanında ödeyemezseniz sonra tekrar başvurma hakkınız her zaman var.

SSK MI BAĞ-KUR MU?
Geçmiş sürelerinizi borçlanacaksınız ama uygulama gereğince borçlanma için dilekçe verdiğiniz anda hangi statüye tabi iseniz borçlanmanız o statüye sayılacaktır. Mesela, borçlanma dilekçesi verdiğinizde Bağ-Kur'lu veya isteğe bağlı Bağ-Kur'lu iseniz ödediğiniz süreler de Bağ-Kur a sayılacak. Buna çok dikkat edin. Zira, kimin SSK dan veya Bağ-Kur dan emekli olacağına bakarken, son yedi yıllık (2520 günlük) prim ödemelerinizde en çok hangi statüye göre prim ödediğinize dikkat edilir.

2 Eylül'de tutuklananlara borçlanma hakkı geldi

6111 Sayılı Torba Kanun ile 5510 Sayılı Kanun'a geçici 36'ncı madde eklenmiştir. Bu maddeye göre; 13.5.1971 tarihli ve 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanunu uyarınca kurulan sıkıyönetim mahkemelerinin görev alanına giren suçlar nedeniyle yakalanan veya tutuklananlardan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yönetime el koyduğu 12 Eylül 1980 tarihinden itibaren haklarında kovuşturmaya yer olmadığına veya beraatlerine karar verilenler, gözaltında veya tutuklulukta geçen süreleri için kendilerinin ya da hak sahiplerinin bu durumlarını belgeleyerek bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde talepte bulunması kaydıyla, gözaltında veya tutuklulukta geçen süreleri borçlanabilecekler. Başvuru süresi altı ay olup, borçlanma bedeli de günlük 8.5 lira olacak. Ödeme süresi ise 6 ay olacak. Ödeme yapılacak süre SSK'lı gibi değerlendirilecek. Memur iken aynı akıbete uğramış olanların ise altı ay içerisinde talepte bulunması kaydıyla, gözaltına alındığı veya tutuklandığı tarihteki emeklilik keseneğine esas aylık derece ve kademesinin talep tarihindeki katsayılar ve emeklilik keseneğine esas aylığın hesabına ait diğer unsurlar ile kesenek ve karşılık oranları esas alınmak suretiyle hesaplanacak borçlanma tutarının altı ay içerisinde kendilerince veya hak sahiplerince ödenmesi halinde hizmet sürelerine eklenecek ama emeklilik yaşının tespitinde dikkate alınmayacak.
Şu ana kadar emekli olmuş olanlar ise borçlanamayacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri dava açmak için acele etmeyin

İki gündür 2003 ve 2007 Ocak ayında eksik ödenen SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı zamları için yazıyoruz. Ancak 12 Haziran 2011 günü genel seçim var ve umarım hükümet bu eksik zamları davaya gerek kalmadan sizlere verir diye ümit ediyorum. Bu sebeple biraz bekleyin.