Advertisement

İki sene evvel ilk kez haberi Habertürk'ten duymuştunuz. Gazetemizin ilk manşetlerinden biriydi, eski memurlara ikramiye hakkı doğuran Anayasa Mahkemesi kararı... Sonrasında da hem SGK'ya hem de Mahkemeye verilecek dilekçe örnekleri yayınlamıştık. Davaların bir kısmı devam ediyor bir kısmı ise kazanılmaya başlandı...

Babam 14 yıl memuriyetten sonra istifa etti ve SSK primi ödeyerek SSK'dan 1986 yılında emekli oldu. SGK'yı ikramiye için idare mahkemesi'nde dava ettik. Babam İdare Mahkemesine dava açtı lehine sonuçlandı. SSK babamın 14 yıllık emekli ikramiyesinin ödenmesine karar verdi. Mahkeme kararına istinaden SGK 1.300 TL ödeme yaptı. Yani ödemeyi güncel tutar üzerinden yapmadılar. Kuruma tekrar dilekçeyle başvurdum ama hâlâ cevap yok. Tekrar mı dava açmam gerekiyor? Recep Acun


Gazetemizin 18 Haziran 2010 nüshasında SGK'ya gönderilecek talep dilekçesi örneği, 29 Temmuz 2010 günü ise İdare Mahkemesi'ne verilecek dava dilekçesi örneğini yayınlamıştık. Mahkemeye gönderdiğiniz dava dilekçesini okudum, sonuç kısmında;
"NETİCE VE TALEP: Yukarıda arz ve izah olunmaya çalışılan nedenlerle, kamu ve kamu iktisadi kuruluşlarında geçen 169 ay 28 gün = 14 yıl, 58 gün hizmetimin karşılığı olan ikramiyemin güncellenmiş tutar üzerinden yasal faiziyle birlikte tarafıma ödenmesini, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda, davalı idarenin 29.06.2010 tarihli ve B.13.2.SGK.0.10.02.00.01.12 / 51.586.114 sayılı işleminin iptal edilmesine ve dava giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini yüce mahkemenizden arz ve talep ederim. 27.07.2010 " demişsiniz. Bu sonuç aslında gazetemizde yayınlanan dava dilekçesi örneğinin sonuç kısmının aynısı değil. Ama yine de güncel rakamdan ödemeleri gerekirdi.
"SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz edilen nedenlerle Danıştay ve Anayasa Mahkemesinin kararları da dikkate alınarak, haklı davamın kabulü ile altı (...) yıllık memuriyet sürelerim, ödeme tarihindeki gösterge, ek gösterge, kıdem aylığı ve özel hizmet tazminat rakamları ile taban aylık rakamları baz alınıp, ödeme tarihindeki memur maaş katsayıları üzerinden tarafıma emekli ikramiyesi ödenmesi talebime karşılık Kurumca gönderilen ................ red kararının iptaline, yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederim. "

MAHKEME LEHİNİZE KARAR VERMİŞ
Davanıza bakan Ankara 11'inci İdare Mahkemesi ise kararının sonuç kısmında;
Bu duruma göre birleştirilen hizmet süreleri üzerinden aylık bağlanan davacıya, T.C. Emekli Sandığı'na tabi daire, kuruluş ortaklıklarda prim veya kesenek ödemek suretiyle geçen sürelerinin toplamı üzerinden emekli ikramiyesi ödenmesi gerekeceği açık olup; davacının, T.C. Emekli Sandığı'na tabi hizmet sürelerinin karşılığı emekli ikramiyesi ödenmesi yolundaki başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir. Dava konusu işlemin iptaline, davacının emekli ikramiyesi isteminin kabulü ile davalı idarece hesaplanacak emekli ikramiyesi tutarının idareye başvuru tarihi olan 07.06.2010'dan itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine; 62,05-TL yargılama giderinin davacıya verilmesine, posta ücretinin istemi halinde davacıya iadesine, kararın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde temyiz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi."

Savcılığa suç duyurusu yapın
Ortada güncel rakamlardan yani, davayı kazandığınız tarih itibarıyla var olan memur maaş katsayısı, taban aylık katsayısı üzerinden ikramiye ödenmesini ve davanın açılış tarihinden itibaren de faiz işlemesi öngören bir mahkeme kararı olduğu halde, SGK, babanızın emekli
olduğu 1986 yılı katsayılarına göre bir emekli ikramiyesi hesaplamış ve üzerine faiz vermiş. Bu durumda mahkemenin kararına uymamış demektir. Esasen almanız gereken ikramiye tutarı, 20 bin lira kadar olduğu halde, size 1300 lira ödeme yapılmış. Siz de Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na SGK yetkilileri hakkında bir mahkeme kararını tam uygulamadıkları için suç duyurusunda bulunun. Mahkemenin kararının tam uygulanmasını talep edin. Bundan sonuç alamazsanız bu kere yine idare mahkemesinde "Tam Yargı" davasını konu edinelim ve örnek yayınlayalım.

 

Emeklilikte yaşa takılanlar İzmir'de
Emeklilikte yaşa takılanlar grubunun Ankara eylemi diğer eylemlerin olması sebebiyle sakin geçti ama, 3 Nisan 2011 Pazar günü saat 11.00'de İzmir Gündoğdu Meydanı'nı sizin de desteğinizle inleteceğiz inşallah, daha organize oluyoruz. Sendikalardan da destek olacaklarını söylediler, emniyetten iznimiz alındı, ayrıca size davetiye de gönderceğiz. Tüm alakanıza şimdiden grubum ve kendim adına teşekkürlerimizi
sunarız.
 

30 Nisan'a kadar borçlar silinebilir
1971 doğumluyum. 1994 yılından beri Bağ-Kur'luyum. 16 yıl 7 ay 18 günüm oldu. Şu an 35.882,37 lira faiziyle borcum var. Bu borcu günümden sildirebilir miyim? Kaç yıl sildirmem lazım. 2003 yılından beri borcumdan dolayı sağlıktan faydalanamıyorum. Suphi Aydın

Sayın okurum, 5510 sayılı Kanun'un geçici 17'nci maddesine göre 30 Nisan 2008 günü itibarıyla 60 aydan yani 5 yıldan çok borcunuz varsa 30 Nisan 2008 gününe kadar olan tüm borçlarınızın tamamını sildirme hakkınız var. Bir kısmını sildireyim deme hakkınız yok. Ancak, ertesi günden yani 1 Mayıs 2008 gününden sonra oluşmuş borçlarınızı ise sildirme hakkınız yok. Bu arada süre uzatılmazsa 2 Mayıs 2011 gününe kadar SGK'ya müracaat etmek şartıyla, gerek 30 Nisan 2008 ve gerekse sonrası borçlarınızı taksitlendirme hakkınız da var.