Advertisement

Şayet 1 Ekim 2008 gününden önce hiç devlet memurluğunuz yoksa, "Vekil olunca 5000 lira emekli aylığı alacağım" diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. 1 Ekim 2008 gününden sonra ilk defa memur olanların emekli aylıkları, 5510 Sayılı Kanun'a göre ortalama aylık kazançlar üzerinden hesaplanır

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nı kapatıp 'yerine SGK'yı kurduk. Aynı zamanda da 1 Ekim 2008 günü yürürlüğe giren 5510 Sayılı Kanun ile 5434 Sayılı Kanunu da kaldırdık. Sadece geçici olarak Anayasa Mahkemesi kararıyla 30 Eylül 2008 gününden önce memur ve vekil olanlar için 5434 Sayılı Kanun'u uygulayacağız. 1 Ekim 2008 gününden sonra vekil ve memur olanlar için de 5510 Sayılı Kanun'u uygulayarak emeklilik zamanını ve emekli aylığını belirleyeceğiz.
30 Eylül 2008 gününden önce memur veya vekil olmamış da 1 Ekim 2008 gününden sonra memur olmuş veya milletvekili seçilmiş olanlar, 65 yaşında emekli olacaklar.
Ancak, emeklilik için gereken 9000 günlük (25 tam yıllık) prim ödeme süresini tamamlayanlar için 65 yaş kademelendirilmiştir. 9000 günü tamamladıkları tarihe göre;
1) 1.1.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında kadın 59, erkek 61,
2) 1.1.2038 ila 31.12.2039 tarihleri arasında kadın 60, erkek 62,
3) 1.1.2040 ila 31.12.2041 tarihleri arasında kadın 61, erkek 63,
4) 1.1.2042 ila 31.12.2043 tarihleri arasında kadın 62, erkek 64,
5) 1.1.2044 ila 31.12.2045 tarihleri arasında kadın 63, erkek 65,
6) 1.1.2046 ila 31.12.2047 tarihleri arasında kadın 64, erkek 65,
7) 1.1.2048 tarihinden itibaren ise kadın ve erkek 65 yaşından sonra emekli olacaklar. 5510 Sayılı Kanun'a göre alacakları emekli aylıkları şimdiki vekiller gibi ayda 5000 lira da olmayacak. Tüm yaşamları boyunca SGK'ya bildirilmiş ortalama aylık kazançlarının yüzde 50'si kadar emekli aylıkları olacak. Örneğin, 01.10.1985 günü SSK'lı işe girmiş ve hayatı boyunca asgari ücretten 5000 gün prim ödemiş biri, 12 Haziran 2011 günü milletvekili seçilirse emekli aylığı 5434 Sayılı Kanun'a göre değil, 5510 Sayılı Kanun'a göre hesaplanacak ve 4 yıl vekillik yaptığı düşünülürse alacağı vekil aylığı da yaklaşık 1400 lira kadar olacak. Halen SSK'dan veya Bağ-Kur'dan emekli olarak (ayda 800 lira emekli aylığı ile) vekil seçilecek birinin 1 Ekim 2008 gününden önce hiç Emekli Sandığı hizmeti yoksa, vekil seçildikten sonra emekli aylığını kestirip 4 yıl vekillik yaparsa alacağı emekli aylığı 1600 lira kadar olacak.

 

Eski memur ve emeklileri 5000 lira vekil aylığı alacak
Mahkeme kararıyla yeniden düzenlenen 5510 Sayılı Kanun gereğince, 1 Ekim 2008 öncesi en az bir ay memuriyet yapmış olanlar ile memuriyetten emekli edilenlerin emekli aylığı 5434 Sayılı Kanun gereğince hesaplanacağından, bu kişiler seçildikten sonra 5.000 lira emekli aylığı almaya başlayacaklar.

 

BAŞBAKAN ŞİMDİ SEÇİLSEYDİ EMEKLİ AYLIĞI 1400 LİRA OLACAKTI
1974 yılında SSK sigorta primleri ödenmeye başlayan ve 5 bin 587 işgünü olan Başbakan Erdoğan daha vekil olmadan, 3 Mart 2000'de SSK'ya başvurdu ve 1 Nisan 2000'de emekli aylığı 9475 göstergeden bağlandı. Siirt'ten milletvekili olduktan sonra 15 Nisan 2003'te
SSK emekliliğini durdurdu. Milletvekilliğinden emeklilik hakkını kazanmak için 2 sene bekledi. 17 Ocak'ta SSK emekliliğini, milletvekili emeklisine çevirtti. Yani, SSK'dan en düşük göstergeden emekli olan Başbakan Erdoğan, Siirt'ten milletvekili seçilmeseydi şu anda ayda 768 lira SSK emekli aylığı alacaktı. Ancak milletvekili olduktan sonra 2 yıl bekleyip emekli aylığını milletvekili emekli aylığına, yani 5096 liraya yükselttirmiştir.

PRİMLERİNİ 9 BİN GÜNE TAMAMLAYACAKTI
Aktif milletvekilliğine ve başbakanlığa devam ettiği için halen 3.536 lira emekli aylığı almaktadır. Vekillikten ayrıldığı ay emekli aylığı 5.096 liraya çıkarılacaktır. Fakat geçmişte hiç memuriyeti olmayan Başbakan, 12 Haziran seçimlerinde ilk defa milletvekili seçilseydi, 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu yerine 5510 Sayılı SS ve GSS Kanunu'na tabi olacağı için alacağı en yüksek milletvekili aylığı 1400 lira olacaktı. Üstelik 2 yıl bekleyerek milletvekili aylığına da yükseltemeyecekti. Çünkü, var olan 5587 gününü mutlaka 9000 güne tamamlamak zorunda kalacaktı.