Advertisement

"Şartlı Nakit Transferi" uygulaması gereğince, kız ve erkek çocuklarını okula gönderen ve aşılarını yaptıran ailelere ilgili bakanlıklar ve Fak-Fuk Fon aracılığıyla aylık 20 lira dağıtılmaktadır. Bu parayı daha çok Doğu illerindekiler alırken Batı'dakilerin haberi bile yok

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü '(SYDGM) tarafından nüfusun en muhtaç kesimine dahil olan ailelerin çocuklarının ve anne adaylarının temel sağlık hizmetlerine tam olarak erişimini hedef alan bir sosyal güvenlik ağı oluşturmak amacıyla, ülkemizin her tarafında "Şartlı Sağlık Yardımları" uygulanmaktadır. Bu uygulamadan ülkemizin Doğu illeri yararlanırken, Batı illeri yeterince yararlanamamaktadır.
Uygulamayla, okul çağı öncesi çocuklarının düzenli sağlık kontrollerini yaptıramayan ailelere ve anne adaylarına düzenli sağlık yardımı yapılmaktadır. Bu uygulama, Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde sürdürülmektedir. Kadının aile ve toplum içindeki konumunun güçlendirilmesi amacıyla ödemeler doğrudan annelere yapılmaktadır.

ŞARTLI NAKİT TRANSFERİ YARDIMI NEDİR?
Şartlı Nakit Transferi (ŞNT), yani halk arasında bilinen ismiyle "öğrenci parası" ya da "çocuk parası", ekonomik güçlükler nedeniyle temel sağlık ve eğitim hizmetlerinden yararlanamayan, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayan ve düzenli bir geliri bulunmayan nüfusun en yoksul kesimine yönelik şartlı bir yardım programıdır.
ŞNT yardım programında eğitim, sağlık ve gebelik şeklinde üç değişik yardım programı bulunmaktadır. 0-6 yaş arasındaki küçük çocuklara yönelik yardımlar "sağlık yardımı", 617 yaş arasında eğitim çağındaki çocuklara yönelik yardımlar "eğitim yardımı" ve hamile kadınları yönelik yardımlar "gebelik yardımı" şeklinde tanımlanmaktadır.

ŞNT'DE ŞARTLAR NELERDİR?
ŞNT yardımını alabilmek için ilk olarak bu yardıma başvurmanız ve bilgisayar üzerinden yapılacak olan değerlendirmeler sonucunda yardımı almaya hak kazanmanız gerekmektedir. Çünkü ŞNT yardımı, maddi durumu çocuklarını sağlık ve eğitim hizmetlerinden faydalandıramayacak kadar kötü olan, herhangi bir sosyal güvenceye ve kendini geçindirecek düzenli bir gelire sahip bulunmayan çok yoksul kişilere verilmektedir. Yardımı almaya hak kazandıktan sonra eğer ödemeleri düzenli olarak almak istiyorsanız; 0-6 yaş arası çocuklarınızı düzenli olarak sağlık ocağına götürmeli, 6-17 yaş arası çocuklarınızı düzenli olarak okula göndermeli; eğer hamile iseniz hamileliğinizin ilk 3 ayından itibaren düzenli olarak muayeneye gitmeli ve doğumunuzu hastanede yaptırmalısınız.
ŞNT eğitim yardımına başvurmak için: İlköğretim veya ortaöğretimde eğitim gören çocuğa sahip olmanız gerekir.
ŞNT sağlık yardımına başvurmak için: Çocuğunuz 0-6 yaş arasında olmalı.
ŞNT gebelik yardımına başvurmak için: Hamile olmanız ve hamileliğinizi doktor raporuyla ilk 3 ay içerisinde ibraz ettirmiş olmanız gerekmektedir.
ŞNT sağlık yardımları için: 0-6 yaş arası erkek ve kız çocukları için sağlık kontrolü yaptırılmasından sonraki ödeme döneminde olmak üzere aylık 20 TL'dir.
ŞNT ye başvurunuzu, uygulama devam ettiği sürece her yıl 15 Ağustos-15 Ekim tarihleri arasında, ikamet ettiğiniz yerde; illerde valilik, ilçelerde ise kaymakamlık bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan ya da okul müdürlüklerinden yapabilirsiniz.