Advertisement

Birkaç istisna hariç emekli birisi kamuda işe başlarsa emekli aylığı kamu kurumu tarafından kestirilir. Kamuda çalışan emekliler için SGDP (Sosyal Güvenlik Destek Primi) ödenerek çalışma olmaz.

Sayın Ali Tezel, ben 2000 yılında özel bir bankadan düşük bir maaşla emekli edildim. Bu güne kadar emekli maaşımı bankanın kendi sandığından aldım. Ancak 2004 mayıs ayında bir belediyede senelik sözleşmeli (her yıl girdi-çıktı yapılarak) işe girdim. İşyeri benim için bugüne kadar muntazam olarak aylık her ay destek primini SGK'ya ödemiş. Ancak torba yasası nedeniyle işyerim bana emekli maaşından feragat edeceksin ve geriye dönük SGK'ya bedel ödeyeceksin. Bundan sonra da bizden aldığın maaştan yüzde 30 destekleme primin kesilerek burada çalışmaya devam edebilirsin dediler. İşyerimin bana sunduğu bu teklif ve oran doğru mudur? Bu arada belediye sözleşme gereği 14.04.2011 tarihinde bizden imzamız karşılığı 14.05.2011'den itibaren çalışmamızı feshetmiştir. Bu özel durumum onlara beni işten çıkarmaları için bahane mi sundu? Ne yapmam gerekiyor? Bilginize ihtiyacım var. Mine Aksu
5335 sayılı Kanun'un 30'uncu maddesi gereğince 01.01.2005'ten itibaren, birkaç istisna hariç hiçbir emekli kamuda hem emekli aylığı alıp hem de çalışamaz yani kamuda SGDP (Sosyal Güvenlik Destek Primi) ödenerek çalışmak olmaz. Normal şartlarda, sizin de işe girdiğiniz 2004 Mayıs'ı ile Aralık ayları arasında SGDP'li çalışmanız yasaldır. Ancak, 01.10.2005 gününden itibaren Kanun gereğince çalıştığınız kamu kurumunun emekli aylığı aldığınız özel banka sandığına yazı yazıp emekli aylığınızın kesilmesini istemesi gerekirdi. (Bu arada özel banka emekli sandıkları da 506 ve 5510 geçici 20'nci maddeleri gereğince yasal emekli sandıklarıdır ve 30 Nisan 2011 günü tümü SGK'ya devredilecektir.)

ALDIĞINIZ AYLIKLARI SANDIĞINIZ GERİ İSTER
Gerçi, birçok özel banka emekli sandığının haberi yok ama 01.01.2005 gününden bugüne kadar size ödedikleri emekli aylıklarını özel sandığınız sizden istemeliydi. Siz de bu konuda emekli aylığı kestirme görevinin sizin değil çalıştığınız belediyenin yapması gerektiğini belirtip itiraz etmelisiniz.

 

Benzer olaylarda emekliler dava açıp kazandılar
Benzer bir olayda, SSK'dan emekli olduktan sonra kamuda öğretmenliğe başlayan İzmirli öğretmen Ş.A.'nın emekli aylığımı kesin demesine rağmen SSK, öğretmenliğinin devamı süresince SSK emekli aylığını ödemiş, sonrasında da 50 milyar borç çıkarmıştı. Avukatı Özlem Vardar ile sebepsiz zenginleşme davası açan öğretmen SGK'yı dize getirip, davayı kazanmıştı. Bu örnekten daha çok sayıda da var.

SİZ DE SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMİŞSİNİZ
Esasen hakkınız olmadığı halde Sandığınız tarafından size ödenen aylığı her ay alarak sebepsiz yere zenginleşmişsiniz. Sandığınız da fakirleşmiş. Borçlar Kanunu'nun konularından biri olan "Sebepsiz Zenginleşme" Borçlar Kanunu'nun 62 ve 63'üncü maddelerinde şöyle ifade ediliyor:
"Madde 62 - Borçlu olmadığı şeyi ihtiyariyle veren kimse hataen kendisini borçlu zan ederek verdiğini ispat etmedikçe onu istirdat edemez. Müruru zamana uğramış olan bir borcu eda yahut ahlaki bir vazifeyi ifa için verilen şey, geri alınamaz. Madde 63 - Haksız olarak bir şeyi istifa eden kimse, onun istirdadı zamanın da elinden çıkmış olduğunu ispat ettiği miktar nisbetinde red ve iade ile mükellef değildir. Şu kadar ki kabız, o şeyi suiniyet ile elden çıkarmış yahut onu elden çıkarır iken bilahare red ve iadeye mecbur olacağına vakif bulunmuş olursa red ve iadeye mecburdur."

 

Kötü niyetli olduğunuzun kanıtlanması gerekir
Borçlar Kanunu'nun 62 ve 63'üncü maddeleri gereğince Sandığınızın size haksız yere ödediği emekli aylıkları ile faizlerini geri alabilmesi için sizin kötü niyetli olduğunuzun Sandık tarafından kanıtlanması gerekir. Mesela benzer bir olayda YARGITAY 10. Hukuk Dairesi'nin bir kararında; "Borçlar Kanunu'na göre; sebepsiz zenginleşen kişinin, iade borcu ile yükümlü tutulabilmesi için kötü niyetli olduğunun kanıtlanması gerekir. Davacının iyi niyetli olduğunun kabulü asıldır. Davacının kötü niyetli olmadığı ve Kurumu yanıltmadığı dava dosyasındaki bilgi ve belgelerden açıkça anlaşılmaktadır. Kaldı ki, Davalı Kurumca davacının kötü niyetli olduğu iddia ve ispat edilmemiştir" der.
Hemen arkasından da; "Yaşam deneyleri ve günümüzün ekonomik koşullarına göre davacının, kendisine ödenen dava konusu yaşlılık aylıklarını tüketerek elden çıkarmak zorunda kalan, günü tarihine ve kıtı kıtına geçinen kimselerden olduğunun da kabulü gerekir. Şüphesiz bu yönden bir kuşku ve duraksama duyulması halinde Mahkemenin gerekli inceleme ve araştırma yapabileceği de tartışmasızdır" diyerek de emeklilerin ancak yaşamlarını devam ettirdiklerini ve ellerinde bir şey kalmadığından emeklinin SGK'ya borçlu olmadığına karar vermiştir.

KIDEMİ HAK ETMİŞSİNİZ
Belediye 14.04.2011 günü verdiği belge ile 14.05.2011 günü itibarıyla çalışmanızı feshetmiş yani sizi işten çıkarıyor. 1475 sayılı Kanun'un 14'üncü maddesi gereğince de size kıdem tazminatı ödemesi gerekir. Yeniden işe alma konusunda ise emekli aylığınızı kestirmeniz şartıyla isterse işe alabilir. Bu arada emekli olduğunuz özel banka-Borsa sandığınız durumdan haberdar olmadığı müddetçe size ödediği emekli aylıklarını istemez. İsterse bu kere sebepsiz zenginleşme davası açabilirsiniz.