Advertisement

Devlet bakanlarının azaltılması ve bakanlıklara bağlı kurumların değiştirilmesi amacıyla hazırlanan kanun tasarısında kısıtlayıcı maddedeki yazım hatası sonucu memur ve üst yöneticilerin görevden alınması mümkün değil

6223 sayılı yetki ı kanununun "devlet ' bakanlıklarının azaltılması, yeni bakanlıkların kurulması" şeklindeki görünürdeki amacı dışında "bütün bakanlıkların yapısını değiştirme, üst düzey bürokratları görevden alma ve geçmişte Ahmet Necdet Sezer tarafından veto yiyen Kamu Yönetimi Temel Kanunu'nun uygulanmasını gerçekleştirme" gibi gizli amacı bulunuyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Yetki kanunu yazılırken basireti bağlanan bazı kişi ya da kişilerin bilmeden yaptığı yazım hatası, kamu kurum ve kuruluşlarında kıyım bekleyen memurları ve üst düzey yöneticileri kurtardı. Nasıl mı? Şöyle: TBMM'de kabul edilen 6223 sayılı "Kamu hizmetlerinin düzenli, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat, görev ve yetkileri ile kamu görevlilerine ilişkin konularda yetki kanunu"na bakalım. Söz konusu kanunun 1'inci maddesinin 2 fıkrasındaki kısıt olan, "Bu kanuna göre çıkarılacak kanun hükmünde kararnameler, kamu hizmetlerinin bakanlıklar arasındaki dağılımın yeniden belirlenmesine ilişkin olarak" dediği için hükümet yetki kanunu ile kurumların bağlılığını değiştirebilecek ama bürokratlarını değiştiremeyecek.

20'NCİ BENT, 'FIKRA' OLMALIYDI AMA 'BENT'
Kanunun 1'inci maddesinin 2'nci fıkrasında 19'uncu bentte değişiklik yapılacak kurum ve kuruluş sayılmış ama bir de 20'nci bent eklenmiştir. Esasen 20'nci bent ayrı bir fıkra olarak yazılmış olsaydı hükümet istediği ve amaçladığı tüm değişiklikleri yapabilecekti. Zira, fıkra başında "Bu kanuna göre çıkarılacak kanun hükmünde kararnameler, kamu hizmetlerinin bakanlıklar arasındaki dağılımın yeniden belirlenmesine ilişkin olarak" dediği için 20'nci bentte yazılı ve KHK'nın asıl amacını içeren, "Diğer kanun ve kanun hükmünde kararnamelerin görev, yetki, merkez, taşra ve yurtdışında teşkilatlanma esasları, kadrolar, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların bağlılık ve ilgilerine ilişkin hükümlerinde yapılacak değişiklikleri ve yeni düzenlemeleri kapsamaktadır" işlemi yapılamayacak.
Düzenlemenin bu şekilde yapılmasıyla sadece ilk 19 bentte sayılanlarda bağlılıkları değiştirme yetkisi verilmekte. 20'nci bentte yer alan düzenleme ile 19 bentte sayılanlar dışındaki kurum ve kuruluşların görev, yetki, merkez, taşra ve yurtdışında teşkilatlanma esasları, kadrolar, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların bağlılık ve ilgilerine ilişkin hükümlerinde değişiklik yapılması yetkisi verilmemektedir.
Eğer 20'nci bentle yapılan düzenleme ayrı bir fıkra şeklinde düzenlenseydi; 19 bentte sayılanlar dahil tüm kamu kurumlarının teşkilat kanunlarında yapı değiştirilecek, bürokratlar görevden alınacak, istenmeyen personel havuza atılacaktı.
Şimdi, Başbakanlık'ta yeniden yapılanmayla uğraşanlar kara kara düşünüyor. Asıl amaçlarına ulaştırmayan bu yetki kanununu nasıl uygulayacaklarını düşünüp tartışıyorlar.

 

YETKİ KANUNUYLA NELER YAPILMASI PLANLANIYOR?
Hükümetin kurmak istediği bakanlıklar isim olarak kurulabilecek. Ancak, bunların yapılandırılmasında ciddi sıkıntılar olacak. Çünkü, kurulan bakanlıklara bağlanmak istenen kurum ve kuruluşların teşkilat kanununda bağlılık dışında değişiklik yapılamayacak. Ki zaten bu KHK olmasaydı da aynı işlem yapılabilecekti. Kapatılmak istenilen bazı kurumlar kapatılamayacak, sadece görev ve yetkileri yeniden belirlenebilecek.
Mesela, yetki kanununun 2'nci maddesiyle sosyal hizmetler alanında halen bağlı kuruluşlar eliyle yürütülen aile, özürlüler, çocuklar, kadınlar ve sosyal yardımlar alanındaki hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde sunulabilmesini sağlamak üzere yeni bir bakanlık kurulabilecek. Eski bir müfettiş olarak müfettişlere kötü haberim var. Yetki kanununun 1. maddesinin 2. fıkrasında yazılan kurumlar ve bakanlıklar dışındaki müfettişlere kötü haber var. Yeniden yapılanma bahanesiyle teftiş hafızası yok edilecek. Müfettişlikler kapatılabilecek.

 

58 yaşını tamamlayınca emekli olacaksınız
Bağ-Kur'luyum. 1955 doğumluyum. Bağ-Kur'a girişim 20.06.1997'dir. 2009 yılında sağlık sorunlarım nedeniyle işyerimi devrettim. Bu süre zarfına kadar Bağ-Kur'a 11 yıl 11 ay 1 günlük ödemişliğim bulunuyor. 1986 yılı girişli kısa aralıklarla 72 günlük sigorta primim var. Bu sigorta primimi Bağ-Kur'un çatısı altında toplattım. Askerliğimi borçlandığımda ne zaman emekli olabilirim? Benim 15 yıllık kısmi emeklilik günüm ne zaman dolar? 58 yaşından gün aldığım zaman mı, yoksa 59 yaşından gün aldığımda mı emekli olabilirim? Nasuh Divarcı

Verdiğiniz bilgilere göre, 4447 ve 4759 sayılı kanunlarla değişik 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu'nun ek 11 ve 12'nci maddelerine göre, 01.10.1999 günü itibarıyla 43 yaş 11 aylık olduğunuzdan, yani 55 yaşını tamamlamanıza kalan süre 10 yıldan çok olduğundan 58 yaşında yani 18.10.2013 günü Bağ-Kur'dan kısmi aylıkla emekli olursunuz. Bu arada toplamda 15 tam yılı yani 5400 günü tamamlamanız gerektiğini de unutmayın.

 

Bir aydan uzun süre vekil öğretmenlik başlangıçtır
1959 doğumluyum. 17.02.1997-31.03.2003 arasında zorunlu Bağ-Kur'lu, 30.04.2003 tarihinden itibaren de isteğe bağlı olarak primimi ödemekteyim. Ancak 02.11.1978-10.11.1978 tarihleri arasında bir okulda; 21.12.1978-29.12.1978 tarihleri arasında da başka bir okulda vekil öğretmenlik yaptım. Bütün resmi kurumlarda görev yaptığım görülürken, Emekli Sandığı'na bağlı bir sosyal güvenlik numaram gözükmediği için çalıştığım dönem süreye dahil edilemiyor. Daha erken emekli olabilmek için yapmam gereken şeyler neler? Füsun Hacıarifoğlu-Ödemiş

Vekil öğretmenlik süresince okullar tarafından adınıza emekli ödenekleri kesilir ama uygulama gereğince, emekli keseneği ilk işe başlanılan ay kesilmeyip, takip edilen ay başından kesilmeye başlanır. Siz ise hiç takip eden aybaşına kadar çalışmamışsınız hepsi aynı ay içinde bitmiş. Bu sebeple Emekli Sandığı hizmetiniz hiç yok. Verdiğiniz bilgilere göre, Bağ-Kur'da isteğe bağlı ve zorunlu olarak, 14 yıldır prim ödüyorsunuz. Bu süreyi 15 tam yıla çıkarırsanız Bağ-Kur'dan 56 yaşında (2015 yılında) kısmi aylıkla emekli olursunuz.