Advertisement

1 Mayıs 2008 gününden sonra ilk defa devlet memuru olanların emeklilik yaşı 5510 sayılı Kanun'a göre hesaplanacağı gibi 1 Ekim 2008 gününden sonra ilk defa devlet memuru olanların emekli aylığı da 5510 sayılı Kanun'a göre hesaplanır diyelim ve 657 ile 5510 ve
5434 sayılı kanunları karıştıranlara da ders vermiş olalım

Sayın Ali TEZEL, bir sorum olacak cevaplandırırsanız çok sevinirim. SSK başlangıcım 15.08.1988'dir. 01.01.1997'de geçici işçi statüsünde Sağlık Bakanlığı'nda işe başladım. 18.10.2007 tarihinde 4/B'ye geçtim halen devam ediyorum. Şu anda prim gün sayım 6890'dır. Sözleşmelilere verilen hak ile bir ay içinde kadroya geçersem emeklilik yaşımda bir değişiklik olur mu? Ne tavsiye edersiniz? Doğan Karafilik

Sayın okurum, önce sözleşmeli (657/4-B'li) yani SSK'lı (5510/4-A'lı) çalışmaya devam ederseniz SSK'dan 15.08.1988 başlangıcınız ile 50 yaşında emekli olmaya hak kazanmışsınız. Bundan sonra çalışmasanız dahi 50 yaşını tamamlayınca emekli olacaksınız. Doğum tarihinizi yazmamışsınız şayet askerliği 15.08.1988 gününden önce ifa etmişseniz borçlanıp öderseniz emeklilik yaşınız 49 olur.

UZMANLAR YANILDI
Kendisini sosyal güvenlik uzmanı diye lanse edip köşe yazanların bazıları şaşırmış. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu'nu aynı şey zannetmiş. Halen 657/4-B sözleşmesi olanlar kadroya yani 657/4-A'ya geçerlerse 657 sayılı yasa anlamında geçmiş çalışmaları derece ve kademelerine etki edecek olup bu husus çalışma hukukunun konusudur.
Ancak, gerek 5510 sayılı Kanun'un geçici 4'üncü maddesi gerekse tekraren Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin (SSİY) geçici 10'uncu maddesi (5'inci fıkrası) gereğince; "5) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten (1 Ekim 2008 gününden) sonra Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre ilk defa sigortalı olanların sigortalılık başlangıç tarihinden önceki sürelerinin, Kanun'un 41 ve 46'ncı maddeleri, 5434 sayılı Kanun'un ek 31 'inci maddesi ile 3201 sayılı Kanun'a göre borçlandırılmaları halinde, sigortalılığın başlangıç tarihinin geriye götürülmesini ve haklarında Kanun'un geçici maddelerinin uygulanmasını gerektirmez" denilerek geçmişte SSK'sı ve Bağ-Kur'u olan veya geçmişi bir şekilde borçlanarak başlangıcını 1 Ekim 2008 öncesine getirenlere 5510 sayılı Kanun'un ana maddeleri uygulanır, geçici maddeleri uygulanmazın altı iki kere çizilmiştir. Bu düzenlemeye göre, 1 Ekim 2008 gününden sonra memur (5510/4-C) olanların emekli aylığı 5510 sayılı Kanun'a göre hesaplanır ve 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu'na göre düşük olur.

 

KADROYA GEÇERSENİZ EMEKLİLİK YASİNİZ 60-65 ARASINDA OLACAK
Bundan sonra dilekçenizi verir ve 657/4-A'ya yani 5510/4-C'ye geçerseniz ve geçtikten sonra en az 3.5 yıl kadrolu çalışırsanız emeklilik yaşınız 65 ve en az prim ödeme gün sayınız da 9000 olacak. Ancak, istenen 9000 günü (31.12.2035) gününe kadar tamamlarsanız emeklilik yaşınız 60 olmakla birlikte bu tarihi geçen her 2 yıl için yaşınıza bir yaş ilave edilecek. (bkz. 5510 madde 28)
Yine SSİY'nin 10'uncu maddesinin 8'inci fıkrasına göre, "8) 30/4/2008 tarihinden sonra 5434 sayılı Kanuna göre ilk defa iştirakçi olanlar hakkında Kanunun 28'inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır" denilmiştir.

 

GENELGE DURUMU AÇIKLAMIŞTIR

2009/37 sayılı genelgenin, "4.1-GENEL AÇIKLAMA" bölümüne göre 01.10.2008 gününden önce 5434 sayılı Kanuna göre en az bir ay iştirakçi olanlar için emekli aylığı hesabı 5434 sayılı Kanun'a göre olacaktır. 01.10.2008 gününden sonra ilk defa memur olanların emekli aylığı ise 5510 sayılı Kanun'a göre hesaplanır. Aynı genelge içinde "4.1.10.1- 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanacak olanlar" başlığı altında da (01.10.2008) gününden sonra ilk defa memur olanlardan kimler için 5434 sayılı Kanun'a göre emekli aylığı hesaplanacağı da sıralanmıştır.