Advertisement

Emeklilik için 1 gün dahi olsa yurtdışı çalışma veya ikamet sürelerinizden borçlanmış ve emekli olmuşsanız, yurtdışına çıkarak altı aydan çok kalıp ülkeye döndüğünüzde üç ay içinde "Yoklama Belgesi"ni doldurup SGK'ya vermeniz gerekir. Aksi takdirde aylıklarınız SGK tarafından kesilir

SGK uygulaması gereğince, yurtdışında TC vatandaşı olarak çalışanlar ile çalışmadan yurtdışında ikamet eden kadınlar, yurtdışında kalma ve çalışma sürelerini TC vatandaşı iken SGK'ya borçlanabiliyorlar. Borçlanma için yukarıdaki şartlardan başka şart olmamakla birlikte, borçlandıkları bu sürelerle emeklilik talepleri için 3 temel şart var.
Birincisi, yurtdışında çalışmamak, yurtdışında işsizlik parası almamak, yurtdışında ikamete dayalı sosyal yardım almamak. Bu üç şartı yerine getirenler SGK'ya başvurup kendilerine emekli aylığı bağlanmasını talep edebiliyorlar.

YURTDIŞI EMEKLİLERİ YURTDIŞINDA YAŞAYABİLİR
Yine, yurtdışı çalışma veya ikamet sürelerini SGK'ya ödeyip emekli olanlar, isterlerse yabancı ülkelerde isterlerse Türkiye'de ikamet edebilirler. Yahut diledikleri zaman yurtdışına da gidip dönebilirler.
Sosyal Güvenlik Kurumu ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün protokolü gereğince, TC pasaportuyla yurtdışına gidip gelişlerde pasaport birimi her çıkan vatandaşı SGK'ya bildirdiği gibi Türkiye'ye giren her vatandaşı da anında bildiriyor. Şu andaki sisteme göre çifte vatandaş olan Türklerin yabancı ülke pasaportuyla yurda giriş ve çıkışları ise izlenemiyor.
SGK'dan yurtdışı borçlanmasıyla emekli olan birisi yurtdışın da çıkarak altı aydan çok kalıp geri dönerse, yurda giriş tarihinden itibaren üç ay içinde, SGK'ya "3201 SAYILI KANUNA GÖRE AYLIK ALANLARA MAHSUS YOKLAMA BELGESİ" doldurup vermelidir. Bu formda, "Yurtdışında kaldığım sürede çalışmadım, işsizlik parası almadım, ikamete dayalı sosyal yardım almadım" demeniz gerekiyor. Aksi halde bunlardan birisi yapılmış ise SGK size bağladığı emekli aylığını keseceği gibi ödediklerini de geri ister.

BELGEDEKİ BEYANINIZ DOĞRU DEĞİLSE
Belirtilen süre içinde belgeyi vermezseniz SGK emekli aylığınızı keser, süresi geçtikten sonra belgeyi verdiğinizde veya belge vermemiş bile olsanız kurum kendi yapacağı araştırmayla yurtdışında;
■ Çalışmadıkları, ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği almadıklarını tespit ettiklerinin aylıklarını, durdurduğu tarihten geçerli olmak üzere öder.
■ Çalıştıkları, ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği aldıklarını tespit ettiklerinin aylıklarını, çalışmaya ya da ödenek almaya başladıkları tarihte keser. Yersiz ödediği emekli aylıklarını da faiziyle birlikte geri ister.
Yurtdışında çalışmış olanların yeniden emeklilik dilekçesi vermesi şarttır.
Yurtdışı borçlanmasıyla emekli olan ve sonra yurtdışına gidip çalışan, işsizlik parası alan veya ikamete dayalı sosyal yardım alanlar bu durumlarını beyan ettiklerinde emekli aylıkları kesilir. Sonrasında aylığının kesilmesine sebep olan durum sona erdiğinde en başta olduğu gibi yeniden emeklilik müracaatı yapması şarttır.

***

Siz kadroya geçerseniz emeklilik yaşınız değişmeyecek
2004 yılından bu yana 4924'lü olarak sözleşmeli çalışan bir hekimim ve biz SSK'ya değil Emekli Sandığı'na bağlıyız. 2004 yılı öncesi memuriyetim de yok. Bu durumda kadroya geçersem emekli yaşım artar ve emekli maaşım düşer mi? BirdeKHK'dayeralan "Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere" ifadesi ne anlama geliyor? Ben ayın 8 günü 24 saat nöbet tutuyorum, diğer günler çalışmıyorum. Sağlık personeli hep bu şekilde çalışır. Biz bu tanıma giriyor muyuz? Levent Arslan

Doktor bey, siz kısmi zamanlı çalışanlar anlamında çalışmıyorsunuz. Yazınızda Emekli Sandığı'na adınıza kesenek ödendiğinden bahsetmişsiniz. Demek ki 4924 Sayılı Kanun'un 9'uncu maddesindeki seçenek üzerine siz (5434 sayılı) Emekli Sandığı ile ilgilendirilmek istenmişsiniz. 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu gereğince 09.09.1999 günü ve sonrasında ilk defa iştirakçi olduğunuzdan zaten Emekli Sandığı'ndan 60 yaşında, en az 9000 günle emekli olacaksınız. 4924'ten kadroya geçerseniz de bu durum değişmeyecek.