Advertisement

3201 sayılı Yurtdışı Hizmetlerin Borçlanması ile ilgili kanun gereğince, emekli olmuş veya emekli olma şartlarını tamamlamış olanlara para iadesi yapılmaz. Artık geriye dönüş yok. SGK'dan önce bir sosyal güvenlik uzmanına hesaplama yaptırsaydınız doğru bilgileri alırdınız

Annemi babasından dolayı yurtdışı borçlanması yaparak Bağ-Kur'dan emekli yaptık buna ek olarak 1800 işgünü karşılığında 14.600 TL ödeme yaptık. Alacağı maaşın 300350 TL arasında olacağını söylediler, ama 120 TL maaş bağlandı. Maaş 18 Şubat 2011 tarihinde bağlandı ve biz de 17 Haziran 2011 tarihinde öğrendik. Biz bu emekliliğin iptali ve paramızın iadesini istiyoruz. Öner YURT

Sayın Yurt, 3201 sayılı "Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun"un 4'üncü maddesi gereğince;
"Madde 4 - Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarı, başvuru tarihindeki 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 82'nci maddesinde belirtilen prime esas asgari ve azami günlük kazanç arasında seçilecek günlük kazancın % 32'sidir. Ancak, prime esas asgari günlük kazancın altında olmamak üzere borçlanma tutarına esas alt sınırı farklı bir miktarda belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Borçlanılan süreler, yurda kesin dönüş yapılmış olması şartıyla aylık tahsisi için yazılı talepleri halinde 5510 sayılı Kanun'un 41'inci maddesinin son fıkrası hükümlerine göre değerlendirilir. Tahakkuk ettirilen borç tutarı, tebliğ edildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde ödenir. Ödeme yapılan gün sayısı prim ödeme gün sayısına ve prime esas kazanca dahil edilir. Tahakkuk ettirilen prim borcunu tebligat tarihinden itibaren üç ay içerisinde ödemeyenler için yeniden başvuru şartı aranır.
Borçlanmadan sonradan vazgeçenler ile yapılan borçlanma sonrasında aylık bağlanması için gerekli şartları yerine getiremeyenlere ve bunların hak sahiplerine talepleri üzerine yaptıkları ödemeler, faizsiz olarak iade edilir..."
Maddenin son fıkrasından da görüleceği üzere emekli aylığı bağlanması şartını yerine getirenlerin paraları iade edilmez.

ÖLENİN HAK SAHİPLERİ DE BORÇLANMA YAPABİLİR
3201 sayılı Kanun gereğince, Türk vatandaşları, 18 yaşından büyük olarak Türk vatandaşı kimliğiyle yurtdışında geçirdikleri sürelerinden, kadınlar yurtdışında ikamet ederek geçirdikleri süreleri veya isterlerse çalıştıkları süreleri, erkekler ise sadece çalışma süresi ile çalışma sürelerinin aralarındaki en fazla birer yıllık olan boş geçen süreleri borçlanma hakkına sahiptirler. Yurtdışı borçlanmasını kişinin kendisi yapabileceği gibi vefatı halinde geride kalan hak sahipleri de yapabilir.

ÖDEME RAKAMINIZA GÖRE AYLIK
Yurtdışı borçlanması için 30.06.2011 gününe kadar müracaat edenler, günlüğüne 8.5 lira ile 55 lira arasında bir rakamdan dilediklerini seçip ödeme yapabilirler. Bu rakam, 1 Temmuz 2011 gününden sonra müracaat edenler için artacaktır. Siz en düşük rakam (asgari ücret karşılığı) olan rakam üzerinden ödeme yapmışsınız. Yani vefat eden kişinin gelirlerinin aylık asgari ücret olmasını istemişsiniz. Buna göre de aylık hesabı = asgari ücret x ABO kadar olacaktır. ABO'da 1800 gün için (A2 ve B dönemi için) yaklaşık yüzde 14 gibidir.
Ödemeyi en yüksek günlük rakam olan 55 liradan yapsaydınız bu kere 99 bin lira ödeyip, karşılığında 724 lira dul aylığı bağlanacaktı.
Babanızın Türkiye de SSK sı veya Bağ-Kur'u var mı yazmamışsınız ama şayet var olsaydı ve siz borçlanmak için SGK ya verdiğinizde doldurduğunuz formda 31.12.1999 öncesini seçseydiniz annenize bağlanacak aylık en düşük ödeme rakamıyla bile 382 lira olacaktı.

***

Tazminatla ayrılabilirsiniz

11 yıl 7 aydan beri bankada çalışıyorum. 16 senelik sigorta sürem var. İşyerinden kendi isteğimle ayrılırsam tazminat alabilir miyim? Emre KARA

1475 sayılı İş Kanunu'nun yürürlükte olan 14'üncü maddesi beşinci fıkrası gereğince 15 yılı ve 3600 günü tamamladığınızdan (Bağlı olduğunuz sosyal güvenlik merkezinden bunu teyit eden yazı alarak) işyerinizden kıdem tazminatı alarak ayrılma hakkınız var.

***

Bağlı olunan kuruma göre değişir
Ali Bey, benim sorum SSK'nın, yurtdışında (İngiltere'deki) serbest meslek çalışma sürelerimi SSK değil de, Bağ-Kur kapsamında görme ihtimali var mı? Benim 4750 gün (Türkiye + İngiltere) ücretli çalışmışlığım var. Ayrıca 250 gün yurtdışı serbest meslek çalışması ile 5000 günü tamamlamak istiyorum. SSK bu çalışma sürelerinin tümünü SSK'lı olarak kabul eder mi?
Ahmet ORUN- İngiltere

Ahmet Bey, Sosyal Güvenlik Kurumu'na 3201 sayılı Kanun uyarınca yapılacak yurtdışı borçlanma sürelerinin yurtdışında ücretli (bağımlı) veya bağımsız (serbest çalışma) olarak geçip geçmediğinin hiçbir önemi yoktur. Uygulama gereğince SGK ya yurtdışı borçlanması dilekçesi verdiğinizde en son SSK lı iseniz tümü SSK ya, en son Bağ-Kur'lu iseniz tümü Bağ-Kur'a sayılır. Siz yazınızda, Türkiye'de ücretli çalışmalarım var demişsiniz bunu SSK' lı olarak Türkiye de çalıştım amacıyla yazmışsanız tüm yurtdışı çalışmalarınız SSK ya sayılır.