Advertisement

İşlediği bir suç sebebiyle tutuklanan veya hüküm giyen bir işçinin suçu işyeriyle alakalı değilse kıdem tazminatına hak kazanır. İşyeriyle alakalı bir suçta ise kıdem tazminatı alma hakkı olmaz

Ali Bey, 16.10.1985 günü devlet memuru olarak Anadolu Bankası'nda işe başladım. 1998 yılında bankamız Emlak Bankası'yla, ardından da Ziraat Bankası'yla birleştirildi ve bizler de memuriyetten 1475 sayılı İş Kanunu kapsamına geçirildik. Emekli olmama iki ay kala 30.03.2009 günü hakkımda açılan bir soruşturma nedeniyle işime son verildi. İki ay dışarıda bekledim ve bankamızın Ziraat-Emlak Emeklilik Sandığı'ndan emekli oldum. Ancak 25 yıllık hizmetimin karşılığı olan tazminatlarımı alamadım. Hakkımı alabilmek için neler yapmalıyım. Bu arada mahkemem devam ediyor.  Tuncay Ayışığı/Paşakapısı Cezaevi

Sayın okurum, öncelikle geçmiş olsun. 25 yıllık çalışma sürenize tekabül eden kıdem tazminatını alabilmenizin en önemli koşulu, cezaevine düşmenize sebep olan olayın işyeriyle alakalı olup olmadığıdır. Mektubunuzda bu konuyu açmamışsınız. Bu arada mahkemeniz de halen devam ediyormuş.
Herkesin malumu olduğu üzere, gözaltına alınan, tutuklanan veya hüküm giyen bir çalışan işe gidemez. İşe gidemeyen işçinin iş akdi de 4857 Sayılı Kanun'un 25'inci maddesinin III numaralı "Zorlayıcı sebepler" başlıklı bendi ile IV numaralı bendine göre;
"İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süreyle çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması. IV- İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlık 17'nci maddedeki bildirim süresini aşarsa işverenin işçinin iş akdini sona erdirme, yani işine son verme hakkı vardır.

SUÇUN NİTELİĞİ ÖNEMLİ
İşverenin, işçiye kıdem tazminatını ödeyebilmesi için işlenen suçun işyeriyle alakalı olmaması gerekir. Şayet işyeriyle alakalı olmayan bir sebeple suç işlenmişse işçinin işten çıkışı 4857/25/III-IV gereğince yapılır ve kıdemini alır. İşyeriyle alakalı bir suç işlemişse işten çıkış 4857/25-II, yani "Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri" bendine göre yapılır ve bu durumda kıdem tazminatı alma hakkı olmaz.